Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 1800/TB-UBND 17 00:00:00.0/08/2018

TB số 1800/TB-UBND V/v giao đất không thông qua hình thức đấu giá QSD đất tại TT Nong trường Lệ Ninh

2 09/TB-BCĐ 17 00:00:00.0/08/2018

TB số 09/TB-BCĐ Phân công Lãnh đạo và phòng ban, đơn vị phụ trách, hỗ trợ các Khu dân cư kiểu mẫu, Hợp tác xã kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2020

3 09/TB-NN 16 00:00:00.0/08/2018

TB số 09/TB-NN V/v phân công lãnh đạo phụ trách hoạt động của phòng Nông nghiệp - PTNT

4 1788/TB-UBND 16 00:00:00.0/08/2018

TB số 1788/TB-UBND KL của PCTUBND huyện tại cuộc họp bàn công tác tổ chức hội chợ triển lãm thương mại hàng tiêu dùng huyện Lệ Thủy năm 2018

5 10/TB-BTC 16 00:00:00.0/08/2018

TB số 10/TB-BTC Lịch tổng hợp các hoạt động chào mừng kỷ niệm 73 năm CMT8 và Quốc khánh 02/9/2018

6 58/TB-TCD 16 00:00:00.0/08/2018

TB số 58/TB-TCD Nội dung buổi tiếp công dân ngày 15/8/2018

7 1764/TB-NN 16 00:00:00.0/08/2018

TB số 1764/TB-UBND Thực hiện thủ tục cung cấp GCN QSD đất cho các hộ gia đình, cá nhân

8 74/TB-GPMB 16 00:00:00.0/08/2018

TB số 74/TB-GPMB Kế hoạch chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng do GPMB thực hiện dự án đường dây 220kV

9 1794/TB-UBND 16 00:00:00.0/08/2018

TB số 1794/TB-UBND KL của CT UBND huyện tại buổi làm việc và kiểm tra tình hình khai thác titan trên địa bàn xã Sen Thủy, Ngư Thủy Nam

10 08/TB-BCĐ 14 00:00:00.0/08/2018

Tb số 08/TB-BCĐ V/v điều chỉnh thời gian thực hiện "Ngày nông thôn mới - Đô thị văn minh" tháng 8/2018

11 175/NV 14 00:00:00.0/08/2018

TB số 175/NV Triệu tập học viên tham gia lớp bồi dưỡng công chức Tư pháp - Hộ tịch

12 1772/TB-UBND 14 00:00:00.0/08/2018

TB số 1772/TB-UBND KL của CT UBND huyện tại buổi làm việc với Ban liên lạc Trung đoàn 270 về đề xuất xây dựng khi Khu tưởng niệm trên địa bàn

13 1776/TB-UBND 14 00:00:00.0/08/2018

TB số 1776/TB-UBND V/v giao đất không thông qua hình thức đấu giá QSD đất tại TT Nong trường Lệ Ninh

14 1756/TB-UBND 14 00:00:00.0/08/2018

TB số 1756/TB-UBND KL của PCT UND, Trưởng Ban Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện tại cuộc họp 6 tháng đầu năm 2018

15 1767/TB-BCH 13 00:00:00.0/08/2018

TB số 1767/TB-BCH v/v giới thiệu chức vụ và chữ ký cán bộ

16 1755/TB-UBND 10 00:00:00.0/08/2018

TB 1755/TB-UBND Kết luận của ông Lê Văn Bảo - Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị phiên thường kỳ tháng 7 năm 2018.

17 06/TB-BTC 10 00:00:00.0/08/2018

TB số 06/TB-BTC Phân công nhiệm vụ các Tiểu ban tổ chức Lễ hội 02/9/2018

18 01/ĐL-BTC 10 00:00:00.0/08/2018

ĐL số 01/ĐL-BTC Giải bơi, đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang năm 2018

19 1707/TB-UBND 09 00:00:00.0/08/2018

TB số 1707/TB-UBND KL của PCT UBND huyện, Trưởng ban tổ chức Lễ hội 02/9/2018 tại cuộc họp triển khai KH tổ chức Lễ hội 02/9/2018

20 137/TB-PTNT 09 00:00:00.0/08/2018

TB số 137/TB-PTNT V/v chuyển địa điểm trụ sở làm việc Chi cục Phát triển nông thôn

Trang : 1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp