Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 53/TB-TCD 13/07/2020

TB số 53/TB-TCD Mời tiếp công dân định kỳ phiên ngày 15/7/2020

2 1329/TB-UBND 10/07/2020

TB số 1329/TB-UBND V/v giới thiệu chức danh, chữ ký của Quyền Trưởng phòng TNMT huyện

3 1315/TB-UBND 08/07/2020

TB số 1315/TB-UBND V/v giới thiệu mẫu con dấu, chức danh và chữ ký của Lãnh đạo BQL dự án ĐTXD và Phát triển Quỹ đất huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

4 52/TB-TCD 06/07/2020

TB số 52/TB-TCD Nội dung buổi tiếp công dân ngày 01/7/2020

5 468/TB-KBLT 26/06/2020

TB số 468/TB-KBLT V/v phân công lãnh đạo phụ trách, chỉ đạo điều hành hoạt động của đơn vị trong thời gian đồng chí Giám đốc đi học

6 50/TB-TCD 25/06/2020

TB số 50/TB-TCD Mời tiếp công dân định kỳ phiên ngày 01 tháng 7 năm 2020

7 1220/TB-UBND 25/06/2020

TB số 1220/TB-UBND V/v giải tỏa mặt bằng đã được bồi thường, hỗ trợ trong phạm vi thực hiện dự án đường dây 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi

8 1156/TB-UBND 18/06/2020

TB số 1156/TB-UBND V/v giới thiệu chức danh, chữ ký của Phụ trách và chủ tài khoản Ban quản lý dự án huyện

9 46/TB-TCD 17/06/2020

TB số 46/TB-TCD Nội dung buổi tiếp công dân ngày 15/6/2020

10 70/TB-HĐND 16/06/2020

TB số 70/TB-HĐND v/v thay đổi đơn vị sinh hoạt của đại biểu HĐND huyện

11 70/TB-HĐND 12/06/2020

TB số 70/TB-HĐND v/v thay đổi đơn vị sinh hoạt của đại biểu HĐND huyện

12 44/TB-TCD 11/06/2020

TB số 44/TB-TCD Mời tiếp công dân định kỳ phiên ngày 15 tháng 6 năm 2020

13 1106/TB-UBND 10/06/2020

TB số 1106/TB-UBND V/v giới thiệu chức danh, chữ ký của ông Dương Đức Nghĩa, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Lệ Thủy

14 14/TB-TTSFL 08/06/2020

TB số 14/TB-TTSFL Tổ chức ôn tập, thi ngoại ngữ Tiếng Anh A2

15 04/TB-TTSFL 08/06/2020

TB số 04/TB-TTSFL Tổ chức ôn tập, thi và cấp chứng chỉ tin học, ngoại ngữ

16 215/TB-PTQĐ 03/06/2020

TB số 215/TB-PTQĐ Công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại Lộc Thủy

17 214/TB-PTQĐ 03/06/2020

TB số 214/TB-PTQĐ v/v Công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại Liên Thủy

18 213/TB-PTQĐ 03/06/2020

TB số 213/TB-PTQĐ v/v Công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại Hồng Thủy

19 43/TB-TCD 03/06/2020

TB số 43/TB-TCD Nội dung buổi tiếp công dân ngày 01/6/2020

20 1035/TB-UBND 02/06/2020

TB số 1035/TB-UBND Kết luận của PCTUBND huyện tại buổi làm việc bàn giải quyết vướng mắc trong công tác GPMB Đường Mai Thủy - An Thủy

Trang : 1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp