Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 1817/TB-UBND 20 00:00:00.0/08/2019

TB số 1817/TB-UBND Chương trình dâng hương nghĩa trang liệt sỹ; thăm các địa danh lịch sử và gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng nhân kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9 của lãnh đạo huyện

2 841/TB-CCT 06 00:00:00.0/08/2019

TB 841/TB-CCT Về việc phân công lĩnh vực phụ trách và ủy quyền ký văn bản của đồng chí Phó Chi cục trưởng Phạm Xuân Hùng.

3 834/TB-CCT 02 00:00:00.0/08/2019

TB số 834/TB-CCT Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký Phó Chi cục trưởng.

4 1677/TB-UBND 30 00:00:00.0/07/2019

TB số 1677/TB-UBND Về việc thực hiện nghi thức Chào cờ tháng 8/2019.

5 37/TB-TCD 25 00:00:00.0/07/2019

TB số 37/TB-TCD Mời tiếp công dân định kỳ

6 77/TB-HĐND 24 00:00:00.0/07/2019

TB số 77/TB-HĐND KL phiên họp chất, trả lời chất vấn của Chủ tọa kỳ họp tại Kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa XX.

7 1410/TB-UBND 24 00:00:00.0/07/2019

TB số 1410/TB-UBND KL của ông Đặng Đại Tình - Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc giải quyết vướng mắc trong công tác GPMB xây dựng công trình khu B chợ Tréo.

8 1598/TB - UBND 18 00:00:00.0/07/2019

TB số 1598/TB-UBND Phân công lãnh đạo UBND huyện, các phòng ban, đơn vị dự tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND huyện sau kỳ họp thứ 10, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

9 1591/TB-UBND 17 00:00:00.0/07/2019

TB số 1591/TB-UBND Về việc hoãn HN theo GM số 153/GM-UBND ngày 15/7/2019 của UBND huyện.

10 755/TCLĐH-TVPL 12 00:00:00.0/07/2019

CV số 755/TCLĐH-TVPL V/v hỗ trợ thông báo tuyển sinh các lớp bồi dưỡng ngắn hạn

11 34/TB-TCD 09 00:00:00.0/07/2019

TB số 54/TB-TCD Mời tiếp công dân định kỳ phiên ngày 15 tháng 7 năm 2019

12 1480/TB-UBND 04 00:00:00.0/07/2019

TB số 1480/TB-UBND Giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Trưởng phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Lệ Thủy.

13 1429a/TB-UBND 28 00:00:00.0/06/2019

TB số 1429a/TB-UBND V/v Chủ tịch UBND huyện đi công tác.

14 1365/UBND-VP 27 00:00:00.0/06/2019

CV số 1365/UBND-VP V/v triển khai thực hiện kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ tháng 5 năm 2019

15 1392/Tb-UBND 27 00:00:00.0/06/2019

TB số 1392/Tb-UBND Giớ thiệu chức danh và chữ ký của Phó Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện.

16 1391/TB-UBND 27 00:00:00.0/06/2019

TB số 1391/TB-UBND Giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Trưởng phòng LĐTB và XH huyện.

17 1380/TB-UBND 26 00:00:00.0/06/2019

TB số 1380/TB-UBND V/v điều chỉnh Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án: Đường 500Kv Quảng Trạch

18 1400/TB-UBND 26 00:00:00.0/06/2019

TB số 1400/TB-UBND V/v treo Quốc kỳ nhân dịp Lễ Kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh và 70 năm ngày Quảng Bình quật khởi.

19 11/TB-LĐTBXH 25 00:00:00.0/06/2019

TB số 11/TB-LĐTBXH V/v phân công lãnh đạo phụ trách hoạt động của Phòng Lao động - TB&XH trong thời gian đồng chí Trưởng phòng đi công tác.

20 05/TB-ĐTT-TH 25 00:00:00.0/06/2019

TB số 05/TB-ĐTT-TH V/v phân công lãnh đạo phụ trách hoạt động của Đài TT-TH Lệ Thủy trong thời gian đồng chí Trưởng đài đi công tác.

Trang : 1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp