Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 2265/TB-UBND 17 00:00:00.0/10/2018

TB số 2265/TB-UBND KL của CTUBND huyện tại cuộc họp để thông qua Đề án sắp xếp, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện giai đoạn 2017-2020

2 2289/TB-UBND 17 00:00:00.0/10/2018

TB số 2289/TB-UBND Thu hồi đất để GPMB phân lô đấu giá QSDĐ ở tại xã An Thủy

3 2279/TB-UBND 16 00:00:00.0/10/2018

TB số 2279/TB-UBND Kết luận của đồng chí Bí thư HU, CTUBND huyện tại buổi gặp mặt - đối thoại với các doanh nghiệp

4 2264/TB-UBND 15 00:00:00.0/10/2018

TB số 2264/TB-UBND KL của PCTTTUBND huyện tại HN trao đổi kinh nghiệm về thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" trong các cơ quan nhà nước năm 2018

5 2240/TB-UBND 11 00:00:00.0/10/2018

TB số 2240/TB-UBND Dự kiến kết quả xét giao đất không thông qua hình thức đấu giá QSD đất tại thi trấn Nông trường Lệ Ninh

6 2241/TB-UBND 10 00:00:00.0/10/2018

TB số 2241/TB-UBND KL của PCT UBND huyện tại buổi làm việc bàn giải quyết đơn đề nghị di dời nhà ở do mất an toàn trong mùa mưa lũ của ông Nguyễn Văn Lịch ở thôn Thái Xá, xã Mai Thủy

7 01/TB-BCĐ 10 00:00:00.0/10/2018

TB số 01/TB-BCĐ V/v phân công nhiệm vụ các thành viên BCĐ Giải quyết việc làm & giảm nghèo bền vững

8 66/TB-TCD 09 00:00:00.0/10/2018

TB số 66/TB-TCD Mời tiếp công dân định kỳ phiên ngày 15/10/2018

9 2176/TB-UBND 08 00:00:00.0/10/2018

TB số 2176/TB-UBND Kết luận của PCTTTUBND huyện tại cuộc họp BCĐ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2018

10 2185/TB-UBND 08 00:00:00.0/10/2018

TB số 2185/TB-UBND Kết luận của Bí thư HU, CTUBND huyện tại HN sơ kết tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng; triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2018

11 2177/TB-UBND 05 00:00:00.0/10/2018

TB số 2177/TB-UBND V/v ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang đồng chí Đỗ Mười

12 868/TB-TSQS 05 00:00:00.0/10/2018

TB số 868/TB-TSQS V/v khám tuyển phi công quân sự năm 2019

13 2175/TB-UBND 05 00:00:00.0/10/2018

TB 2175/TB-UBND KL của Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp bàn đẩy nhanh tiến độ thực hiện công trình nâng cấp đường nối từ đường 16 đến nhánh Đông đường Hồ Chí Minh

14 78/TB-GPMB 04 00:00:00.0/10/2018

TB số 78/TB-GPMB KH chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng do GPMB thực hiện dự án đường dây 220kV Đồng Hới- Đông Hà

15 2151/TB-UBND 03 00:00:00.0/10/2018

TB số 2151/TB-UBND V/v điều chỉnh nội dung Thông báo thu hồi đất xã Phong Thủy

16 04/TB-BCĐ 03 00:00:00.0/10/2018

TB số 04/TB-BCĐ Lịch nghiệm thu kết quả vẽ sơ đồ nền và phân chia địa bàn Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

17 65/TB-TCD 02 00:00:00.0/10/2018

TB số 65/TB-TCD Nội dung buổi tiếp công dân ngày 01/10/2018

18 2120/TB-UBND 27 00:00:00.0/09/2018

TB số 2120/TB-UBND KL của PCTTTUBND huyện tại cuộc họp chuẩn bị tổ chức Lễ phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018

19 08/TB-CSHVKHXH 26 00:00:00.0/09/2018

TB số 08/TB-CSHVKHXH v/v Tổ chức lớp bổ sung kiến thức để dự thi đào tạo trình độ Thạc sĩ chuyên ngành chính sách công và Luật kinh tế

20 2075/TB-UBND 26 00:00:00.0/09/2018

TB số 2075/TB-UBND KL của PCTTTUBND huyện- Trưởng Ban tổ chức Lễ hội tại HN tổng kết các hoạt động Lễ hội 02/9/2018 và tuyên dương thành tích tham gia Đại hội TDTT tỉnh Quảng Bình lần thứ VIII

Trang : 1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp