Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 05/TB-TCT 22 00:00:00.0/02/2018

TB số 05/TB-TCT V/v giới thiệu chức danh và chữ ký Phó hiệu trường Trường Chính trị Quảng Bình

2 200/TB-ĐHQB 09 00:00:00.0/02/2018

TB số 200/TB-ĐHQB V/v giới thiệu chức danh và chữ ký của ông Nguyễn Đức Vượng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình

3 181/TB-UBND 08 00:00:00.0/02/2018

TB số 181/TB-UBND v/v thay đổi lịch tiếp công dân định kỳ phiên tháng 02 năm 2018 của Lãnh đạo tỉnh

4 08/TB-TTHCC 06 00:00:00.0/02/2018

TB số 08/TB-TTHCC V/v giới thiệu mẫu dấu, chức danh và chữ ký của Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Bình

5 296/TB-UBND 05 00:00:00.0/02/2018

TB số 296/TB-UBND Kết luận tại hội nghị tổng kết Tổng điều tra kinh tế năm 2017

6 10/TB-TCD 05 00:00:00.0/02/2018

TB số 10/TB-TCD Nội dung buổi tiếp công dân ngày 01/02/2018

7 191/TB-STP 02 00:00:00.0/02/2018

TB số 191/TB-STP Nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng

8 267/TB-UBND 01 00:00:00.0/02/2018

TB số 267/TB-UBND V/v thực hiện nghi thức chào cờ tháng 2 tại cơ quan UBND huyện

9 248/TB-UBND 31 00:00:00.0/01/2018

TB số 248/TB-UBND V/v công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Lệ Thủy

10 41/TB-PTQĐ 31 00:00:00.0/01/2018

TB số 41/TB-PTQĐ Tạm dừng việc đấu giá đối với 03 thửa đất tại xã Hoa Thủy và 02 thửa đất tại xã Xuân Thủy, Lệ Thủy

11 19/TB-QTTNMT 31 00:00:00.0/01/2018

TB số 19/TB-QTTNMT Kết quả quan trắc chất lượng nước biển ven bờ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

12 191/TB-STP 30 00:00:00.0/01/2018

TB só 191/TB-STP Nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng

13 225/TB -UBND 30 00:00:00.0/01/2018

TB số 225/TB-UBND Chương trình thăm các đơn vị làm nhiệm vụ trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 của lãnh đạo huyện

14 228/TB-UBND 30 00:00:00.0/01/2018

TB số 228/TB-UBND Chương trình Viếng, thăm nhân dịp kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 của lãnh đạo huyện

15 224/TB-UBND 29 00:00:00.0/01/2018

TB số 224/TB-UBND Chương trình Hội nghị gặp mặt cán bộ cốt cán toàn huyện

16 227/TB-UBND 29 00:00:00.0/01/2018

TB số 227/TB-UBND Chương trình thăm một số đơn vị và xã vùng sâu, vùng xa nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 của lãnh đạo huyện

17 215/TB-UBND 29 00:00:00.0/01/2018

TB số 215/TB-UBND KL của PCT UBND huyện tại cuộc họp bàn công tác đảm bảo ATGT, trật tự đô thị trên địa bàn TT Kiến Giang và tổ chức chợ hoa, quả trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018

18 215/TB-UBND 26 00:00:00.0/01/2018

TB số 215/TB-UBND KL của PCT UBND huyện tại cuộc họp bàn công tác đảm bảo ATGT, trật tự đô thị trên địa bàn TT Kiến Giang và tổ chức chợ hoa, quả trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018

19 201/TB-UBND 25 00:00:00.0/01/2018

TB tuyển dụng viên chức DS-KHHGD năm 2018

20 198/TB-UBND 25 00:00:00.0/01/2018

TB số 198/TB-UBND Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị công bố kết quả sử dụng đất năm 2018

Trang : 1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp