Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 43/TB-TCD 16 00:00:00.0/10/2019

TB số 43/TB-TCD Nội dung buổi tiếp công dân ngày 15/10/2019

2 2323/TB-UBND 15 00:00:00.0/10/2019

TB số 2323/TB-UBND Giới thiệu chức danh và chữ ký của Trưởng phòng LĐTBXH huyện

3 42/TB-TCD 09 00:00:00.0/10/2019

TB số 42/TB-TCD Mời tiếp công dân định kỳ phiên ngày 15 tháng 10 năm 2019

4 2203/TB-UBND 09 00:00:00.0/10/2019

TB số 2203/TB-UBND KL của CTUBND huyện tại HN góp ý dự thảo kế hoạch sử dụng đất năm 2020, triển khai công tác kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019

5 2265/TB-UBND 09 00:00:00.0/10/2019

TB số 2265/TB-UBND KL của PCTUBND huyện, Trưởng BCĐ Thi hành án dân sự huyện tại cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị thi hành án trên địa bàn

6 2266/TB-UBND 09 00:00:00.0/10/2019

TB số 2266/TB-UBND KL của CTUBND huyện tại buổi làm việc với các ngành bàn giải quyết diện tích đất thuộc lâm phận BQLRPH ven biển Nam Quảng Bình đã được UBND xã Ngư Thủy Trung, Ngư Thủy Nam đưa vào đấu giá QSD đất

7 2254/TB-UBND 08 00:00:00.0/10/2019

TB số 2254/TB-UBND KL của CTUBND huyện tại HN 9 tháng năm 2019

8 41/TB-TCD 08 00:00:00.0/10/2019

TB số 41/TB-TCD Nội dung buổi tiếp công dân ngày 01/10/2019

9 106/TB-HĐND 07 00:00:00.0/10/2019

TB số 106/TB-HĐND Kết luận của CTHĐND huyện tại HN sơ kết tình hình hoạt động của TTHĐND huyện 9 tháng năm 2019

10 2201/TB-UBND 02 00:00:00.0/10/2019

TB số 2201/TB-UBND V/v thực hiện nghi thức Chào cờ tháng 10 năm 2019

11 2154/TB-UBND 26 00:00:00.0/09/2019

TB số 2154/TB-UBND Chương trình thăm người cao tuổi nhân kỷ niệm 28 năm ngày Quốc tê người cao tuổi và Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2019 của lãnh đạo huyện

12 2090/TB-UBND 24 00:00:00.0/09/2019

TB số 2090/TB-UBND KL của CTUBND huyện tại buổi làm việc với các ngành liên quan bàn giải quyết vướng mắc trong việc thu tiền cấp QSD đất

13 2132/TB-UBND 23 00:00:00.0/09/2019

TB số 2132/TB-UBND Mời tiếp công dân định kỳ phiên ngày 01 tháng 10 năm 2019

14 2133/TB-UBND 23 00:00:00.0/09/2019

TB số 2133/TB-UBND V/v hoãn họp

15 101/TB-HĐND 18 00:00:00.0/09/2019

TB số 101/TB-HĐND V/v thay đổi đơn vị sinh hoạt của đại biểu HĐND huyện

16 06/TB-CSHVKHXH 17 00:00:00.0/09/2019

TB số 06/TB-CSHVKHXH V/v Tổ chức lớp bổ sung kiến thức để dự thi đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2020

17 2078/TB-UBND 17 00:00:00.0/09/2019

TB số 2078/TB-UBND Nội dung buổi tiếp công dân ngày 16/9/2019

18 99/TB-HĐND 16 00:00:00.0/09/2019

TB số 99/TB-HĐND Phân công nhiệm vụ của Thường trực HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021

19 2043/TB-UBND 12 00:00:00.0/09/2019

TB số 2043/TB-UBND Giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng TC-KH huyện.

20 94/TB-HĐND 11 00:00:00.0/09/2019

TB số 94/TB-HĐND KL của đồng chí Lê Văn Bảo - Chủ tịch HĐND huyện tại phiên họp Thường trực HĐND tháng 8/2019.

Trang : 1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp