Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 1356/TB-UBND 20 00:00:00.0/06/2018

TB số 1356/TB-UBND Thu hồi đất để GPMB phân lô đấu giá QSD đất ở tại xã Dương Thủy, huyện Lệ Thủy

2 1341/TB-UBND 20 00:00:00.0/06/2018

TB số 1341/Tb-UBND Thu hồi đất để GPMB phân lô đấu giá QSD đất ở tại xã Xuân Thủy

3 547/TB-BCH 20 00:00:00.0/06/2018

TB số 547/TB-BCH V/v huấn luyện lực lượng Dân quân Thông tin năm 2018

4 01/TB-VHTT 20 00:00:00.0/06/2018

TB số 01/TB-VHTT Thay đổi thời gian tập huấn ứng dụng Công nghệ thông tin

5 549/TB-BCH 20 00:00:00.0/06/2018

TB số 549/TB-BCH V/v huấn luyện lực lượng Dân quân Công binh năm 2018

6 1327/TB-UBND 19 00:00:00.0/06/2018

TB số 1327/TB-UBND V/v giao đất không qua hình thức đấu giá

7 1333/TB-UBND 19 00:00:00.0/06/2018

TB số 1333/TB-UBND Kết luận của PCT UBND huyện, CT Hội đồng GPMB tại cuộc họp bàn giải quyết vướng mắc trong công tác GPMB dự án mạch 2 đường dây 220kV Đồng Hới - Đông Hà

8 1288/TB-UBND 18 00:00:00.0/06/2018

TB số 1288/TB-UBND KL của CT UBND, CT HĐNVQS huyện tại Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018. triển khai nhiệm vụ năm 2019

9 533/TB-TCLDH 18 00:00:00.0/06/2018

TB số 533/TB-TCLDH Tuyển sinh văn bằng 2 đại học luật hình thức vừa làm vừa học năm 2018

10 26/TB-TCD 18 00:00:00.0/06/2018

TB số 36/TB-TCD Nội dung buổi tiếp công dân ngày 15/6/2018

11 1322/TB-UBND 18 00:00:00.0/06/2018

TB số 1322/TB-UBND KL của CT UBND huyện tại buổi làm việc bàn phương án để ông Hoàng Văn Thái làm nhà ở

12 1319/TB-UBND 18 00:00:00.0/06/2018

TB số 1319/TB-UBND Chương trình thăm các Điểm thi tại kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 của lãnh đạo huyện

13 1307/TB-UBND 18 00:00:00.0/06/2018

TB số 1307/TB-UBND KL của PCTUBND huyện tại cuộc họp bàn giải quyết vướng mắc về dự án đầu tư xây dựng các cử hàng xăng dầu trên địa bàn

14 01/BTC 15 00:00:00.0/06/2018

TL số 01/BTC Thể lệ Cuộc thi ảnh "Lệ Thủy - Tiềm năng du lịch" năm 2018

15 1311/TB-UBND 15 00:00:00.0/06/2018

TB số 1311/TB-UBND KL của PCTUBND huyện tại Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND quy định việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang

16 62/TB-HĐND 14 00:00:00.0/06/2018

TB số 62/TB-HĐND Mời tiếp công dân định kỳ phiên ngày 20 tháng 6 năm 2018

17 03/TB-NN 14 00:00:00.0/06/2018

TB số 03/TB-NN V/v cử cán bộ phụ trách phòng Nông nghiệp & PTNT

18 1299/TB-UBND 14 00:00:00.0/06/2018

TB số 1299/TB-UBND Chương trình thăm các cơ quan báo chí nhân ngày kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2018) của lãnh đạo huyện

19 116/TB-NV 14 00:00:00.0/06/2018

TB số 116/TB-NV V/v cử cán bộ phụ trách phòng Nội Vụ

20 108/TB-UBND 12 00:00:00.0/06/2018

TB số 108/TB-UBND Thông báo chức danh và chữ ký của Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Hới

Trang : 1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp