Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 65/TB-QTTNMT 20 00:00:00.0/04/2018

TB số 65/TB-QTTNMT Kết quả quan trắc chất lượng nước biển ven bờ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

2 780/TB-UBND 17 00:00:00.0/04/2018

TB số 780/TB-UBND Kết luận của PCT TT UBND huyện tại buổi làm việc với Trường TH&UHCS Ngư Thủy Trung

3 11/DB10NGAY-2018 17 00:00:00.0/04/2018

TB số 11/DB10NGAY-2018 Bản tin dự báo khí tượng thủy văn (từ ngày 11-20/4/2018)

4 796/TB-UBND 16 00:00:00.0/04/2018

TB số 796/TB-UBND Kết luận tại cuộc họp bàn công tác xử lý theo kết luận kiểm toán đối với GPMB Dự án mở rộng QL 1

5 759/TB-UBND 16 00:00:00.0/04/2018

TB số 759/TB-UBND KL của CT UBND huyện tại hội nghị sơ kết tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2018

6 40/TB-HĐND 16 00:00:00.0/04/2018

TB số 40/TB-HĐND Mời tiếp công dân phiên định kỳ ngày 20 tháng 4 năm 2018

7 77/TB-VPĐK 13 00:00:00.0/04/2018

TB số 77/TB-VPĐK V/v giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó giám đốc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Đồng Hới

8 74/TB-UBND 11 00:00:00.0/04/2018

TB số 74/TB-UBND v/v giới thiệu chức danh và chữ ký của Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện Quảng Ninh

9 46/TB-UBND 09 00:00:00.0/04/2018

TB số 46/TB-UBND Chức danh và chữ ký của Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện Quảng Trạch

10 692/TB-UBND 06 00:00:00.0/04/2018

TB số 692/TB-UBND Kết luận tại buổi làm việc của UBND huyện với xã Hồng Thủy về xây dựng NTM

11 53/TB-GPMB 05 00:00:00.0/04/2018

TB số 53/TB-GPMB Kế hoạch chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng do GPMB thực hiện dự án: Mạch 2 đường dây 220kV Đồng Hới - Đồng Hà tại khu vực huyện Lệ Thủy

12 39/TB-HĐND 05 00:00:00.0/04/2018

TB số 39/TB-HĐND Mời tiếp công dân định kỳ phiên ngày 10 tháng 4 năm 2018

13 20/TB-TCD 05 00:00:00.0/04/2018

TB số 20/TB-TCD Nội dung buổi tiếp công dân ngày 02/4/2018

14 223/TTKD-QB 05 00:00:00.0/04/2018

TB số 223/TTKD-QB Vv/ giới thiệu chức danh và chữ ký nhân sự quản lý

15 02/TB-CSHVKHXH 04 00:00:00.0/04/2018

TB số 02/TB-CSHVKHXH Tổ chức lớp bổ sung kiến thức để dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành chính sách công

16 652/TB-UBND 04 00:00:00.0/04/2018

TB số 652/TB-UBND KL của CT UBND huyện tại buổi làm việc với lãnh đạo xã Cam Thủy về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I, nhiệm vụ quý II năm 2018 và một số vấn đề liên quan trên địa bàn

17 22/TB-HĐTD 03 00:00:00.0/04/2018

TB số 22/TB-HĐTD Kết quả tuyển dụng và dự kiến kết quả trúng tuyển viên chức Dân số - KHHGD năm 2018

18 658/TB-UBND 02 00:00:00.0/04/2018

TB số 658/TB-UBND V/v giới thiệu chức danh chữ ký của đồng chí Chánh Văn Phòng và Phó Văn Phòng của VPĐP CTMTQG XDNTM huyện Lệ Thủy

19 08/TB-VPNTM 02 00:00:00.0/04/2018

TB số 08/TB-VPNTM Phân công nhiệm vụ đối với các thành viên VP ĐPNTM

20 103/TB-PTQD 29 00:00:00.0/03/2018

TB số 103/TB-PTQĐ Công khai về việc tổ chức đấu giá tài sản

Trang : 1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp