Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 2747/TB-UBND 08 00:00:00.0/12/2017

KL của PCT UBND huyện tại buổi làm việc về tình hình diễn biến rừng năm 2017

2 01/TBG 10 00:00:00.0/11/2017

Thông báo giá cây trồng

3 2498/TB-UBND 10 00:00:00.0/11/2017

TB số 2498/TB-UBND Mời tiếp công dân phiên thường kỳ ngày 15 tháng 11 năm 2017

4 58/TB-TCD 06 00:00:00.0/11/2017

TB số 85/TB-TCD Nội dung buổi TCD ngày 01/11/2017

5 108/TB-HĐND 06 00:00:00.0/11/2017

TB số 108/TB-HĐND Mời tiếp công dân định kỳ phiên ngày 10 /11/2017

6 2443/TB-UBND 06 00:00:00.0/11/2017

TB số 2443/TB-UBND V/v tập huấn nguồn nhân lực HTX năm 2017

7 27/GM-BTCD 10 00:00:00.0/07/2015

TB số 27_ Mời tiếp công dân định kỳ phiên ngày 15/7/2015

8 987/TB-UBND 09 00:00:00.0/07/2015

TB số 987/TB-UBND Chương trình thăm viếng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang huyện Lệ Thủy

9 32/TB-VP 08 00:00:00.0/07/2015

TB số 32/TB-VP Về ý kiến chỉ đạo tại buổi kiểm tra cơ sở chế biến gỗ dăm tại CT TNHH Thanh Thanh Đạt

10 973/TB-UBND 07 00:00:00.0/07/2015

TB số 973/TB-UBND V/v dừng hoạt động và phân luồng giao thông qua cầu Phong Xuân, TT Kiến Giang

11 41/TB-HĐND 06 00:00:00.0/07/2015

TB số 41/TB-HĐND Chương trình làm việc Kỳ họp 14, HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2011-2016

12 26/TB-BTCD 06 00:00:00.0/07/2015

TB số 26_Nội dung buổi tiếp công dân ngày 01/7/2015

13 31/TB-VP 03 00:00:00.0/07/2015

TB số 31/TB-VP Kết luận tại cuộc họp Ban tổ chức Lễ hội bơi, đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang

14 941/TB-UBND 02 00:00:00.0/07/2015

TB số 941/TB-UBND Chương trình thăm, tặng quà thăm kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang huyện Lệ Thủy

15 939/TB-UBND 02 00:00:00.0/07/2015

TB số 939/TB-UBND Thu hồi đất để thực hiện GPMB cầu Phong Xuân

16 185/TB-HĐĐG 26 00:00:00.0/06/2015

TB số 185/TB-HĐĐG V/v đấu giá QSD ki ốt bán hàng khu A chợ Tréo

17 25/TB-BTCD 25 00:00:00.0/06/2015

TB số 25/TB-BTCD Mời tiếp công dân định kỳ phiên ngày 01/7/2015 gửi Nvụ, TTra,TNMT,LĐTBXH, KTHT

18 873/TB-UBND 22 00:00:00.0/06/2015

TB số 873/TB-UBND V/v hoãn hội nghị triển khai nghị định số 108/2014/NĐ-CP

19 25/TB-HĐGPMB 18 00:00:00.0/06/2015

TB số 25/TB-HĐGPMB Kế hoạch chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB Chùa Hoằng Phúc

20 24/TB-BTCD 18 00:00:00.0/06/2015

TB số 24/TB-BTCD ND buổi tiếp công dân ngày 15/6/2015 gửi TNMT,Dân tộc,TTra, Nội vụ,UBND các xã SơnThủy, Ngân Thủy

Trang : 1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp