Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 60/BC-UBND 13 00:00:00.0/06/2018

BC số 60/BC-UBND Tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc cử tri cùa đại biểu HĐND huyện trước Kỳ họp thứ 7

2 102/BC-UBND 07 00:00:00.0/06/2018

BC số 102/BC-UBND Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - anh ninh tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2018

3 102/BC-UBND 07 00:00:00.0/06/2018

BC số 102/BC-UBND Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2018

4 91/BC-UBND 25 00:00:00.0/05/2018

BC số 91/BC-UBND Tổng hợp trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XX

5 79/BC-UBND 10 00:00:00.0/05/2018

BC số 79/BC-UBND tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 4, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2018

6 46/BC-HĐND 07 00:00:00.0/05/2018

BC số 46/BC-HĐND Tình hình hoạt động của Thường trực HĐND huyện, hai Ban HĐND huyện tháng 4; nhiệm vụ tháng 5 năm 2018

7 Dự thảo báo cáo 04 00:00:00.0/05/2018

Xin ý kiến góp ý Dự thảo tháng 4 của UBND huyện

8 65/BC-UBND 26 00:00:00.0/04/2018

BC số 65/BC-UBND Tổng kết 05 năm thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

9 64/BC-UBND 16 00:00:00.0/04/2018

BC số 64/BC-UBND Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2018

10 49/BC-UBND 05 00:00:00.0/04/2018

BC số 49/BC-UBND Tình hình thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Bình Quý I năm 2018

11 38/BC-HĐND 04 00:00:00.0/04/2018

BC số 38/BC-HĐND Tình hình hoạt động của Thường trực HĐND, hai ban HĐND huyện quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2018

12 19/BC-BCĐ 28 00:00:00.0/03/2018

BC số 19/BC-BCĐ Báo cáo kết quả thực hiện ngày hội "Giọt hồng tình nguyện" đợt 1 năm 2018

13 48/BC-UBND 23 00:00:00.0/03/2018

BC số 48/BC-UBND Kết quả tổ chức Lễ hội DTLS chùa Hoằng Phúc năm 2018

14 41/BC-UBND 09 00:00:00.0/03/2018

BC số 41/BC-UBND Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 01. 02 và tình hình Tết Nguyên đán Mậu Tuất; nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2018

15 18/BC-HĐND 01 00:00:00.0/03/2018

BC số 18/BC-HĐND Tình hình hoạt động của Thường trực HĐND huyện tháng 2 và nhiệm vụ tháng 3 năm 2018

16 18/BC-HĐND 01 00:00:00.0/03/2018

BC số 18/BC-HĐND Tình hình hoạt động của Thường trực HĐND huyện tháng 2 và nhiệm vụ tháng 3 năm 2018

17 32/BC-UBND 22 00:00:00.0/02/2018

BC số 32/BC-UBND Việc sử dụng tài sản công, tặng quà và nhận quà không đúng quy định nhân dịp Tết Mậu Tuất năm 2018

18 31/BC-UBND 21 00:00:00.0/02/2018

BC số 31/BC-UBND Tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

19 21/BC-UBND 06 00:00:00.0/02/2018

BC số 21/BC-UBND Tình hình trước Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018

20 11/BC-HĐND 02 00:00:00.0/02/2018

BC số 11/BC-HĐND Tình hình hoạt động của Thường trực HĐND huyện tháng 1 và nhiệm vụ tháng 2 năm 2018

Trang : 1 2  3  4  Tiếp