Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 64/BC-UBND 16 00:00:00.0/04/2018

BC số 64/BC-UBND Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2018

2 49/BC-UBND 05 00:00:00.0/04/2018

BC số 49/BC-UBND Tình hình thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Bình Quý I năm 2018

3 38/BC-HĐND 04 00:00:00.0/04/2018

BC số 38/BC-HĐND Tình hình hoạt động của Thường trực HĐND, hai ban HĐND huyện quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2018

4 19/BC-BCĐ 28 00:00:00.0/03/2018

BC số 19/BC-BCĐ Báo cáo kết quả thực hiện ngày hội "Giọt hồng tình nguyện" đợt 1 năm 2018

5 48/BC-UBND 23 00:00:00.0/03/2018

BC số 48/BC-UBND Kết quả tổ chức Lễ hội DTLS chùa Hoằng Phúc năm 2018

6 41/BC-UBND 09 00:00:00.0/03/2018

BC số 41/BC-UBND Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 01. 02 và tình hình Tết Nguyên đán Mậu Tuất; nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2018

7 18/BC-HĐND 01 00:00:00.0/03/2018

BC số 18/BC-HĐND Tình hình hoạt động của Thường trực HĐND huyện tháng 2 và nhiệm vụ tháng 3 năm 2018

8 18/BC-HĐND 01 00:00:00.0/03/2018

BC số 18/BC-HĐND Tình hình hoạt động của Thường trực HĐND huyện tháng 2 và nhiệm vụ tháng 3 năm 2018

9 32/BC-UBND 22 00:00:00.0/02/2018

BC số 32/BC-UBND Việc sử dụng tài sản công, tặng quà và nhận quà không đúng quy định nhân dịp Tết Mậu Tuất năm 2018

10 31/BC-UBND 21 00:00:00.0/02/2018

BC số 31/BC-UBND Tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

11 21/BC-UBND 06 00:00:00.0/02/2018

BC số 21/BC-UBND Tình hình trước Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018

12 11/BC-HĐND 02 00:00:00.0/02/2018

BC số 11/BC-HĐND Tình hình hoạt động của Thường trực HĐND huyện tháng 1 và nhiệm vụ tháng 2 năm 2018

13 17/BC-UBND 30 00:00:00.0/01/2018

BC số 17/BC-UBND Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị

14 16/BC-UBND 30 00:00:00.0/01/2018

BC số 16/BC-UBND Thực hiện Chương trình hành động số 06-CTr/TU ngày 13/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

15 07/BC-UBND 12 00:00:00.0/01/2018

BC số 07/BC-UBND Tổng kết công tác thu ngân sách năm 2017, nhiệm vụ, giải pháp thu ngân sách năm 2018

16 01/BC-HĐND 05 00:00:00.0/01/2018

BC số 01/BC-HĐND Tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc cử tri của HĐND huyện sau Kỳ họp thứ 6

17 298/BC-UBND 25 00:00:00.0/12/2017

BC số 298/BC-UBND Tình hình thực hiện chương trình phát triển dịch vụ - du lịch năm 2017

18 280/BC-UBND 12 00:00:00.0/12/2017

BC số 280/BC-UBND Kết quả thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng

19 2677/BCĐ 01 00:00:00.0/12/2017

CV số 2677/BCĐ V/v báo cáo tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017 kế hoạch năm 2018

20 266/BC-UBND 01 00:00:00.0/12/2017

BC số 266/BC-UBND Kết quả thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị

Trang : 1 2  3  Tiếp