Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 48/BC-HĐND 13 00:00:00.0/06/2019

BC số 48/BC-HĐND Tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện trước Kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa XX.

2 120/BC-UBND 10 00:00:00.0/06/2019

BC số 120/BC-UBND BC tình hình KT-xh, QP-AN tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2019.

3 103/BC-UBND 30 00:00:00.0/05/2019

BC số 103/BC-UBND Tổng hợp trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri sau KH thứ 9, HĐND huyện khóa XX.

4 44/BC-HĐND 30 00:00:00.0/05/2019

BC số 44/BC-HĐND Tình hình hoạt động của TT HHĐND huyện tháng 5, nhiệm vụ tháng 6/2019.

5 94/BC-UBND 14 00:00:00.0/05/2019

BC số 94/BC-UBND Tình hình KT-XH, QP-AN tháng 4, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2019.

6 37/BC-HĐND 07 00:00:00.0/05/2019

BC số 37/BC-HĐND Tình hình hoạt động của Thường trực HĐND huyện

7 37/BC-HĐND 06 00:00:00.0/05/2019

BC số 37/BC-HĐND BC tình hình hoạt động của Thường trực HĐND huyện tháng 4, nhiệm vụ tháng 5 năm 2019.

8 74/BC-UBND 08 00:00:00.0/04/2019

BC số 74/BC-UBND Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, QP-AN quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2019.

9 16/BC-BCĐ 01 00:00:00.0/04/2019

BC số 16/BC-BCĐ Kết quả thực hiện ngày hội "Giọt hồng tình nguyện" đợt 1/2019.

10 28/BC-HĐND 01 00:00:00.0/04/2019

CV số 28/BC-HĐND Báo cáo tình hình hoạt động của Thường trực HĐND huyện Quý I, nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2019.

11 54/BC-UBND 20 00:00:00.0/03/2019

BC số 54/BC-UBND Kết quả Lễ hội Di tích lịch sử chùa Hoằng Phúc năm 2019

12 52/BC-UBND 19 00:00:00.0/03/2019

BC số 52/BC-UBND Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị

13 03/BC-BCĐ 18 00:00:00.0/03/2019

BC số 03/BC-BCĐ Tổng kết CT MTQG XDNTM năm 2018

14 37/BC-UBND 07 00:00:00.0/03/2019

BC số 37/BC-UBND Kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014 - 2018

15 47/BC-UBND 07 00:00:00.0/03/2019

BC số 47/BC-UBND Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 01, 02; nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2019

16 19/BC-UBND 07 00:00:00.0/03/2019

BC số 19/BC-UBND Tình hình hoạt động của Thường HĐND huyện tháng 1,2 và nhiệm vụ tháng 3 năm 2019

17 13/BC-UBND 14 00:00:00.0/01/2019

BC số 13/BC-UBND Tình hình thực hiện Chương trình phát triển dịch vụ - du lịch năm 2018

18 01/HDDGTCPL 11 00:00:00.0/01/2019

BC số 01/HDDGTCPL Kết quả đánh giá tiếp cận pháp luật năm 2018 trên địa bàn huyện Lệ Thủy

19 02/BC-UBND 07 00:00:00.0/01/2019

BC số 02/BC-UBND Đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập" cấp xã năm 2018

20 188/BC-HĐND 02 00:00:00.0/01/2019

BC số 188/BC-HĐND Tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện sau Kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XX

Trang : 1 2  3  4  5  6  Tiếp