Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 105/BC-HĐND 07 00:00:00.0/10/2019

BC số 105/BC-HĐND Tình hình hoạt động của Thường trực HĐND huyện 9 tháng và nhiệm vụ còn lại của năm 2019

2 238/BC-UBND 23 00:00:00.0/09/2019

BC số 238/BC-UBND Tình hình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính Quý III, năm 2019 trên địa bàn huyện Lệ Thủy

3 92/BC-HĐND 03 00:00:00.0/09/2019

BC số 92/BC-UBND Tình hình hoạt động của Thường trực HĐND huyện tháng 8, nhiệm vụ tháng 9 năm 2019.

4 48/BC-HĐND 13 00:00:00.0/06/2019

BC số 48/BC-HĐND Tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện trước Kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa XX.

5 120/BC-UBND 10 00:00:00.0/06/2019

BC số 120/BC-UBND BC tình hình KT-xh, QP-AN tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2019.

6 44/BC-HĐND 30 00:00:00.0/05/2019

BC số 44/BC-HĐND Tình hình hoạt động của TT HHĐND huyện tháng 5, nhiệm vụ tháng 6/2019.

7 103/BC-UBND 30 00:00:00.0/05/2019

BC số 103/BC-UBND Tổng hợp trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri sau KH thứ 9, HĐND huyện khóa XX.

8 94/BC-UBND 14 00:00:00.0/05/2019

BC số 94/BC-UBND Tình hình KT-XH, QP-AN tháng 4, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2019.

9 37/BC-HĐND 07 00:00:00.0/05/2019

BC số 37/BC-HĐND Tình hình hoạt động của Thường trực HĐND huyện

10 37/BC-HĐND 06 00:00:00.0/05/2019

BC số 37/BC-HĐND BC tình hình hoạt động của Thường trực HĐND huyện tháng 4, nhiệm vụ tháng 5 năm 2019.

11 74/BC-UBND 08 00:00:00.0/04/2019

BC số 74/BC-UBND Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, QP-AN quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2019.

12 16/BC-BCĐ 01 00:00:00.0/04/2019

BC số 16/BC-BCĐ Kết quả thực hiện ngày hội "Giọt hồng tình nguyện" đợt 1/2019.

13 28/BC-HĐND 01 00:00:00.0/04/2019

CV số 28/BC-HĐND Báo cáo tình hình hoạt động của Thường trực HĐND huyện Quý I, nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2019.

14 54/BC-UBND 20 00:00:00.0/03/2019

BC số 54/BC-UBND Kết quả Lễ hội Di tích lịch sử chùa Hoằng Phúc năm 2019

15 52/BC-UBND 19 00:00:00.0/03/2019

BC số 52/BC-UBND Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị

16 03/BC-BCĐ 18 00:00:00.0/03/2019

BC số 03/BC-BCĐ Tổng kết CT MTQG XDNTM năm 2018

17 37/BC-UBND 07 00:00:00.0/03/2019

BC số 37/BC-UBND Kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014 - 2018

18 47/BC-UBND 07 00:00:00.0/03/2019

BC số 47/BC-UBND Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 01, 02; nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2019

19 19/BC-UBND 07 00:00:00.0/03/2019

BC số 19/BC-UBND Tình hình hoạt động của Thường HĐND huyện tháng 1,2 và nhiệm vụ tháng 3 năm 2019

20 13/BC-UBND 14 00:00:00.0/01/2019

BC số 13/BC-UBND Tình hình thực hiện Chương trình phát triển dịch vụ - du lịch năm 2018

Trang : 1 2  3  4  5  6  Tiếp