Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 280/BC-UBND 12 00:00:00.0/12/2017

BC số 280/BC-UBND Kết quả thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng

2 266/BC-UBND 01 00:00:00.0/12/2017

BC số 266/BC-UBND Kết quả thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị

3 2677/BCĐ 01 00:00:00.0/12/2017

CV số 2677/BCĐ V/v báo cáo tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017 kế hoạch năm 2018

4 245/BC-UBND 14 00:00:00.0/11/2017

BC số 245/BC-UBND Kết quả thực hiện bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2017

5 241/BC-UBND 09 00:00:00.0/11/2017

BC số 241/BC-UBND Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm còn lại năm 2017

6 110/BC-HĐND 08 00:00:00.0/11/2017

BC số 110/BC-HĐND V/v tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc cử tri

7 145/BC-UBND 30 00:00:00.0/09/2015

Tổng hợp trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 14, HĐND huyện khóa XIX

8 137/BC-UBND 28 00:00:00.0/09/2015

Tổng kết sản xuất nông - lâm nghiệp, thủy sản năm 2015, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch năm 2016

9 138/BC-UBND 28 00:00:00.0/09/2015

Tình hình triển khai luật HTX năm 2012 và công tác chỉ đạo ĐH điểm HTX SXKD dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn huyện

10 130/BC-UBND 11 00:00:00.0/09/2015

Tình hình tổ chức Lễ hội bơi đua thuyền và các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm CMT8 và Quốc khánh 2/9

11 83/BC-HĐND 07 00:00:00.0/09/2015

Tình hình hoạt động của Thường trực HĐND huyện tháng 8, nhiệm vụ tháng 9 năm 2015

12 82/BC-BCĐ 25 00:00:00.0/06/2015

BC số 82/BC-BCĐ Công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm

13 32/BC-BCĐ 19 00:00:00.0/06/2015

BC số 32/BC-BCĐ Tình hình thực hiện CT MTQG xây dựng NTM trong 6 tháng đầu năm 2015

14 30/BC-HĐND 16 00:00:00.0/06/2015

BC số 30/BC-HĐND Tổng hợp ý kiến kiến nghị cử tri tại buổi tiếp xúc của đại biểu HĐND

15 74/BC-UBND 11 00:00:00.0/06/2015

BC số 74/BC-UBND Tình hình KT-XH, QP-AN tháng 5 , nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2015

16 25/BC-HĐND 03 00:00:00.0/06/2015

BC số 25/BC-HĐND Tình hình hoạt động của TT HĐND huyện tháng 5, nhiệm vụ tháng 6 năm 2015

17 61/BC-UBND 26 00:00:00.0/05/2015

BC số 61/BC-UBND Sơ kết tình hình thực hiện CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2015

18 51/BC-UBND 13 00:00:00.0/05/2015

BC số 51/BC-UBND Tình hình KT - XH, QP - AN tháng 4 nhiệm vụ tháng 5 năm 2015

19 20/BC-HĐND 04 00:00:00.0/05/2015

BC số 20/BC-HĐND Tình hình hoạt động của TT HĐND tháng 4 nhiệm vụ tháng 5 năm 2015

20 43/BC-UBND 25 00:00:00.0/04/2015

BC số 43/BC-UBND Tổng hợp trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XIX

Trang : 1 2  3  Tiếp