Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 213/BC-UBND 08 00:00:00.0/10/2018

BC số 213/BC-UBND Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2018

2 54/BC-VPNTM 05 00:00:00.0/10/2018

BC số 54/BC-VPNTM Tình hình thực hiện ngày Nông thôn mới trên địa bàn toàn huyện Lệ Thủy tháng 9/2018

3 195/BC-UBND 14 00:00:00.0/09/2018

BC số 195/BC-UBND Đánh giá kết quả tổ chức Lễ hội bơi, đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang

4 193/BC-UBND 11 00:00:00.0/09/2018

BC số 193/BC-UBND Báo cáo tình hình giải quyết các kiến nghị của nhân dân liên quan đến hoạt động khai thác titan trên địa bàn huyện Lệ Thủy.

5 190/BC-UBND 10 00:00:00.0/09/2018

BC số 190/BC-UBND Tình hình kinh tế - xã hội, QP-AN tháng 8 và hoạt động Lễ hội 02/9, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2018.

6 183/BC-UBND 07 00:00:00.0/09/2018

BC số 183/BC-UBND Tình hình thực hiện Chương trình giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020

7 99/BC-HĐND 04 00:00:00.0/09/2018

BC số 99/BC-HĐND Tình hình hoạt động của Thường trực HĐND huyện tháng 8, nhiệm vụ tháng 9 năm 2018

8 182/BC-UBND 29 00:00:00.0/08/2018

BC số 182/BC-UBND Tình hình thực hiện Chương trình phát triển dịch vụ - du lịch giai đoạn 2016-2020

9 179/BC-UBND 24 00:00:00.0/08/2018

BC số 179/BC-UBND Sơ kết thực hiện Chương trình Phát triển chăn nuôi theo hướng chất lượng, giá trị và môi trường bền vững giai đoạn 2016 - 2020

10 34/BC-BCĐ 15 00:00:00.0/08/2018

BC số 34/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện ngày hội "Giọt máu hồng tình nguyện" đợt 2 năm 2018.

11 165/BC-UBND 10 00:00:00.0/08/2018

BC số 165/BC-UBND Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2018

12 164/BC-UBND 09 00:00:00.0/08/2018

BC số 164/BC-UBND V/v kiểm tra, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 5

13 89/BC-HĐND 03 00:00:00.0/08/2018

BC số 89/BC-HĐND Tình hình hoạt động của Thường trực HĐND huyện tháng 7, nhiệm vụ tháng 8 năm 2018

14 135/BC-UBND 10 00:00:00.0/07/2018

BC số 135/BC-UBND Tình hình thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh quảng Bình quý II năm 2018

15 133/BC-UBND 04 00:00:00.0/07/2018

BC số 133/BC-UBND Sơ kết công tác thu ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2018

16 225/BC-UBND 26 00:00:00.0/06/2018

BC số 225/BC-UBND Sơ kết 05 năm thực hiện QĐ số 01/2013/QĐ-UBND ngày 28/3/2013 của UBND huyện quy định việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn

17 60/BC-UBND 13 00:00:00.0/06/2018

BC số 60/BC-UBND Tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc cử tri cùa đại biểu HĐND huyện trước Kỳ họp thứ 7

18 102/BC-UBND 07 00:00:00.0/06/2018

BC số 102/BC-UBND Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2018

19 102/BC-UBND 07 00:00:00.0/06/2018

BC số 102/BC-UBND Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - anh ninh tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2018

20 91/BC-UBND 25 00:00:00.0/05/2018

BC số 91/BC-UBND Tổng hợp trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XX

Trang : 1 2  3  4  5  Tiếp