Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 319/GM-UBND 13 00:00:00.0/12/2017

GM số 319/GM-UBND UBND huyện tổ chức cuộc họp thống nhất đánh giá và xếp loại "Cộng đồng học tập" cấp xã năm 2017

2 320/GM-UBND 13 00:00:00.0/12/2017

GM số 320/GM-UBND UBND huyện tổ chức cuộc họp thông qua hồ sơ đề nghị công nhận danh hiệu trong phong trào TDĐKXD đời sống VH

3 317/GM-UBND 11 00:00:00.0/12/2017

GM số 317/GM-UBND UBND huyện tổ chức họp để thảo luận, bỏ phiếu đề nghị xét công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2017

4 18/GM-HĐND 08 00:00:00.0/12/2017

GM số 18/GM-HĐND Thường trực HĐND huyện tổ chức kỳ hợp thứ 6, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021

5 313/GM-UBND 06 00:00:00.0/12/2017

GM số 313/GM-UBND UBND làm việc giải quyết vướng mắc GPMB công trình FLC

6 316/GM-UBND 06 00:00:00.0/12/2017

GM số 316/GM-UBND UBND huyện tổ chức làm việc để giải quyết về hải sản tồn đọng trên địa bàn huyện

7 314/GM-UBND 05 00:00:00.0/12/2017

GM số 314/GM-UBND UBND huyện tổ chức cuộc họp bàn công tác GPMB xây dựng công trình khu B chợ Tréo

8 315/GM-UBND 05 00:00:00.0/12/2017

GM số 315/GM-UBND Kiểm tra thực địa xác định tuyến ĐGHC giữa xã Cam Thủy và xã Thanh Thủy

9 312/GM-UBND 04 00:00:00.0/12/2017

Buổi làm việc với Hạt Kiểm lâm huyện về tình hình diễn biến rừng năm 2017

10 40/GM-HĐGPMB 04 00:00:00.0/12/2017

Tổ chức họp dân để lấy ý kiến góp ý về Phương án bồi thường, hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng do GPMB xây dựng công trình đường dây 220kV Đồng Hới- Đông Hà

11 311/GM-UBND 29 00:00:00.0/11/2017

GM số 311/GM-UBND UBND huyện họp bàn công tác GPMB dự án FLC tại xã Hồng Thủy

12 18/GM-HĐND 28 00:00:00.0/11/2017

GM số 18/GM-HĐND Thường trực HĐND huyện tổ chức Kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XX

13 309/GM-UBND 28 00:00:00.0/11/2017

GM số 309/GM-UBND UBND huyện làm việc với sở NN&PTNT liên quan đến đấu giá QSD đất

14 310/GM-UBND 28 00:00:00.0/11/2017

GM số 310/GM-UBND UBND huyện tổ chức buổi làm việc về triển khai thực hiện Đề án xã hội hóa và quản lý trật tự đô thị

15 89/TB-TCD 27 00:00:00.0/11/2017

TB số 89/TB-TCD Mời tiếp công dân định kỳ phiên ngày 01/12/2017

16 304/GM-UBND 27 00:00:00.0/11/2017

GM số 304/GM-UBND Giấy mời họp góp ý dự thảo BC UBND huyện ( Gửi lại )

17 304/GM-UBND 24 00:00:00.0/11/2017

GM số 304/GM-UBND UBND huyện họp góp ý dự thảo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017

18 22/GM-HDNVQS 24 00:00:00.0/11/2017

CV số 22/GM-HDNVQS Hội nghị đánh giá kết quả công tác tuyển chọn và gọi công nhân nhập ngũ năm 2018

19 306/GM-UBND 24 00:00:00.0/11/2017

GM số 306/GM-UBND Lễ khai mạc triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu về chủ quyền Việt Nam

20 305/GM-UBND 24 00:00:00.0/11/2017

GM số 305/GM-UBND Họp bàn thống nhất dự toán ngân sách năm 2018

Trang : 1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp