Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 40/GM-UBND 21 00:00:00.0/02/2018

GM số 40/GM-UBND UBND huyện tổ chức cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị tổ chức Lễ hội DTLS chùa Hoằng Phúc năm 2018

2 39/GM-UBND 12 00:00:00.0/02/2018

GM số 39/GM-UBND Hội đồng thẩm định thiệt hại sự cố môi trường biển tổ chức làm việc để thẩm định hàng hải sản

3 48/GM-HĐGPMB 05 00:00:00.0/02/2018

GM số 48/GM-HĐGPMB Mời kiểm tra, rà soát lại phần tài sản trong khu vưc hành lang tuyến điện bị ảnh hưởng do GPMB đường dây 220KV

4 05/GM-KTHT 02 00:00:00.0/02/2018

GM số 05/GM-KTHT Tổ chức kiểm tra việc xây dựng nhà xưởng sản xuất của Công ty TNHH Cát Minh Tâm tại địa bàn xã Phú Thủy

5 35/GM-UBND 30 00:00:00.0/01/2018

GM số 35/GM-UBND Buổi làm việc với xã Trường Thủy về thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM

6 33/GM-UBND 30 00:00:00.0/01/2018

GM số 33/GM-UBND UBND huyện tổ chức buổi làm việc liên quan đến các dự án tạo quỹ đất

7 32/GM-UBND 29 00:00:00.0/01/2018

GM số 32/GM-UBND Buổi làm việc với xã Trường Thủy về thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM

8 34/GM-UBND 29 00:00:00.0/01/2018

GM số 34/GM-UBND Hội nghi tổng kết Tổng điều tra kinh tế năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018

9 28/GM-UBND 25 00:00:00.0/01/2018

GM số 28/GM-UBND UBND huyện tổ chức cuộc họp triển khai Hội chợ hoa, quả Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

10 29/GM-UBND 25 00:00:00.0/01/2018

GM số 29/GM-UBND Cuộc họp bàn công tác chuẩn bị cho hội nghị cốt cán xã Kim Thủy, Ngân Thủy, Lâm Thủy nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất

11 27/GM-UBND 23 00:00:00.0/01/2018

GM số 27/GM-UBND UBND huyện tổ chức hội nghị tuyên truyền công tác xuất khẩu lao động năm 2018

12 26/GM-UBND 23 00:00:00.0/01/2018

GM số 26/GM-UBND UBND huyện tổ chức hội nghị công bố kế hoạch sử dụng đất năm 2018

13 24/GM-UBND 19 00:00:00.0/01/2018

GM số 24/GM-UBND Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác Văn hóa - Thông tin

14 22/gM-UBND 16 00:00:00.0/01/2018

GM số 22/GM-UBND Hội đồng thẩm định sự cố môi trường biển làm việc thẩm định một số trường hợp vướng mắc

15 21/GM-UBND 16 00:00:00.0/01/2018

GM số 21/GM-UBND mời họp Hội đồng thẩm định chỉ số và công bố chỉ số CCHC huyện

16 02/GM-KTHT 16 00:00:00.0/01/2018

GM số 02/GM-KTHT Kiểm tra việc xin hỗ trợ kinh phí thi công đường dây điện hạ áp tại thôn Minh Tiến, xã Thái Thủy

17 20/GM-UBND 15 00:00:00.0/01/2018

GM số 20/GM-UBND UBND huyện tổ chức buổi làm việc với nhà đầu tư về xây dựng Khu du lịch Bàu Sen

18 19/GM-UBND 15 00:00:00.0/01/2018

GM số 19/GM-UBND UBND huyện họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng

19 18/GM-UBND 12 00:00:00.0/01/2018

GM số 18/GM-UBND Buổi làm việc với lãnh đạo công ty CP dệt may Huế

20 01/GM-TTK 12 00:00:00.0/01/2018

GM số 01/GM-TTK Họp Tổ thẩm định hồ sơ và danh sách đề nghị bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức

Trang : 1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp