Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 15/GM-HĐND 13/07/2020

GM số 15/GM-HĐND Thường trực HĐND huyện tổ chức Kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021

2 15/GM-HĐND 02/07/2020

GM số 15/GM-HĐND Thường trực HĐND huyện tổ chức Kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021

3 78/GM_UBND 22/06/2020

GM số 78/GM-UBND Dự Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và biểu dương gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị tiêu biểu trong công tác khuyến học giai đoạn 2016 - 2020

4 72/GM-UBND 11/06/2020

GM số 72/GM-UBND Tổ vẽ bản đồ BCHQS tỉnh tổ chức thống nhất, hướng dẫn nội dung, cách thức phương pháp tiến hành xác định tọa độ vẽ bản đồ mộ chí trên địa bàn thôn, xã phục vụ cho việc triển khai vẽ bản đồ thống nhất chung trong toàn tỉnh

5 70/GM-UBND 08/06/2020

GM số 70/GM-UBND HN tổng kết công tác tuyển quân năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

6 17/GM-NTM&OCOP 14/05/2020

GM số 17/GM-NTM&OCOP Kiểm tra tiến độ và hướng dẫn xây dựng đoạn đường kiểu mẫu, Vườn hộ kiểu mẫu

7 57/GM-UBND 13/05/2020

GM số 57/GM-UBND Hội nghị phiên thường kỳ tháng 4 năm 2020 (có bổ sung) 14h ngày 14/5/2020

8 55/GM-UBND 11/05/2020

GM số 55/GM-UBND Làm việc về tiến độ thực hiện và kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất tại các dự án tạo quỹ đất trên địa bàn.

9 53//GM-UBND 04/05/2020

GM số 53//GM-UBND HN phiên thường kỳ tháng 4 năm 2020

10 54/GM-UBND 04/05/2020

GM số 54/GM-UBND Họp Hội đồng thẩm định thiệt hại sự cố môi trường biển (15h ngày 05/5/2020)

11 51/GM-UBND 29/04/2020

GM số 51/GM-UBND Làm việc với Tổng Công ty Điện lực miền Trung

12 47/GM-UBND 22/04/2020

GM số 47/GM-UBND Làm việc với Công ty TNHH Năng lượng xanh Dohwa

13 44/GM-UBND 16/04/2020

GM số 44/GM-UBND Làm việc với công ty cổ phần Điện gió B&T

14 43/GM-UBND 26/03/2020

GM số 43/GM-UBND UBND huyện tổ chức cuộc họp bàn công tác phòng chống dịch COVID-19 (15h00 ngày 26/3/2020) GM KHẨN

15 44/GM-HĐND 24/03/2020

GM số 44/GM-HĐND V/v kiểm tra địa điểm nhà đầu tư xin thực hiện dự án khai thác cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại khe Chu Khê, xã Kim Thủy

16 41/GM-UBND 24/03/2020

GM số 41/GM-UBND Làm việc với Trung tâm Bảo tồn Thiên Nhiên Việt

17 38/GM-UBND 16/03/2020

GM số 38/GM-UBND Họp phân khai nguồn vốn chính sách nông nghiệp năm 2020

18 36/GM-UBND 09/03/2020

GM số 36/GM-UBND UBND huyện tổ chức HN thông qua dự án đầu tư xây dựng Trung tâm hội nghị - nhà hàng, tiệc cưới, khách sạn PASSION

19 34/GM-UBND 02/03/2020

GM số 34/GM-UBND Hội nghị phiên thường kỳ tháng 02 năm 2020

20 33/GM-UBND 02/03/2020

GM số 33/GM-UBND Họp triển khai một số nội dung liên quan đến sắp xếp, bố trí công chức cấp xã theo NĐ số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ

Trang : 1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp