Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 94/GM-UBND 19 00:00:00.0/04/2018

GM số 94/GM-UBND Buổi làm việc về công tác cán bộ tại Trường Tiểu học Dương Thủy

2 85 KHĐT-GM 18 00:00:00.0/04/2018

Sở KH-ĐT đi kiểm tra thực địa ở các xã: Kim Thủy, Lộc Thủy, Liên Thủy, Cam Thủy, Ngư Thủy Nam

3 90/gM-UBND 16 00:00:00.0/04/2018

GM số 90/GM-UBND UBND huyện làm việc với lãnh đạo xã Văn Thủy

4 91/GM-UBND 16 00:00:00.0/04/2018

GM số 91/GM-UBND Buổi làm việc với các ngành liên quan đến công tác GPMB dự án đường dây 220kV mạch 2

5 89/GM-UBND 16 00:00:00.0/04/2018

GM số 89/GM-UBND UBND huyện làm việc với lãnh đạo xã Thái Thủy

6 88/GM-UBND 11 00:00:00.0/04/2018

GM số 88/GM-UBND UBND huyện làm việc để nắm bắt tình hình tại trường TH&THCS Ngư Thủy Trung

7 88/GM_UBNdD 11 00:00:00.0/04/2018

GM số 88/GM-UBND Buổi làm việc để nắm bắt tình hình tại trường TH&THCS Ngư Thủy Trung

8 86/GM-UBND 09 00:00:00.0/04/2018

GM số 86/GM-UBND HN sơ kết tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2018

9 285/GM-BĐD 09 00:00:00.0/04/2018

Gm số 285/GM-BĐD Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện Lệ Thủy tổ chức phiên họp sơ kết hoạt động quý I năm 2018

10 87/GM-UBND 09 00:00:00.0/04/2018

GM số 87/GM-UBND UBND huyện tổ chức công bố Quyết định các xã đạt chuẩn NTM năm 2017 và sơ kết công tác thực hiện Chương trình MTQG XDNTM quý I năm 2018

11 85/GM-UBND 09 00:00:00.0/04/2018

GM số 85/GM-UBND UBND huyện làm việc với lãnh đạo xã Thái Thủy

12 82/GM-UBND 03 00:00:00.0/04/2018

GM số 82/GM-UBND UBND huyện tổ chức buổi kiểm tra các dự án tạo quỹ đất năm 2018

13 84/GM-UBND 03 00:00:00.0/04/2018

GM số 84/GM-UBND UBND huyện tổ chức buổi làm việc với lãnh đạo xã Hồng Thủy về kế hoạch xây dựng Nông thôn mới

14 07/GM-VPĐP 30 00:00:00.0/03/2018

GM số 07/GM-VPĐP Văn phòng điều phối nông thôn mới tổ chức buổi hội thảo góp ý xây dựng bộ tiêu chí Hợp tác xã nông nghiệp kiểu mẫu

15 03/GM-HĐTĐGĐ 27 00:00:00.0/03/2018

GM số 03/GM-HĐTĐGĐ Tổ chức thẩm định giá đất cụ thể, giá khởi điểm để đấu giá QSD đất ở tại xã Thanh Thủy

16 03/GM-SRDP 26 00:00:00.0/03/2018

GM số 03/GM-SRDP Tham dự Hội nghị triển khai Kế hoạch năm 2018 - Dự án SRDP tỉnh Quảng Bình

17 79/GM-UBND 26 00:00:00.0/03/2018

GM số 79/GM-UBND Buổi làm việc với lãnh đạo xã Cam Thủy về tình hình KT-Xp, QP-AN quý I năm 2018 và một số vấn đề có liên quan trên địa bàn

18 03/GM-VPĐP 23 00:00:00.0/03/2018

GM số 03/GM-VPĐP Cuộc họp để thống nhất một số nội dung liên quan đến tiêu chí số 20

19 77/GM-UBND 20 00:00:00.0/03/2018

GM số 77/GM-UBND UBND huyện tổ chức buổi làm việc thông qua dự thảo kết luận xác minh nội dung tố cáo của công dân

20 76/GM-UBND 20 00:00:00.0/03/2018

GM số 76/GM-UBND UBND huyện tổ chức buổi làm việc thông qua dự thảo kết luận thanh tra giửi quyết theo nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Quang Bắc

Trang : 1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp