Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 236/GM-UBND 21 00:00:00.0/10/2019

GM số 236/GM-UBND Buổi làm việc với các đơn vị và Tổ giúp việc Tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025

2 693/GM-BCĐ 18 00:00:00.0/10/2019

GM số 693/GM-BĐD Họp ban đại diện HĐQT - NHCSXH

3 234/GM-UBND 18 00:00:00.0/10/2019

GM số 234/GM-UBND Gửi các xã Kim Thủy, Ngân Thủy, Sen Thủy, Thái Thủy

4 234/GM-UBND 17 00:00:00.0/10/2019

GM số 234/GM-UBND Buổi làm việc với Sở Công Thương về khảo sát địa điểm về đề xuất chủ trương lập bổ sung Quy hoạch điện các Dự án nhà máy điện gió

5 233/GM-UBND 16 00:00:00.0/10/2019

GM số 233/GM-UBND Buổi làm việc với các đơn vị về rà soát các tiêu chí chưa đạt trong xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

6 231/GM-UBND 14 00:00:00.0/10/2019

GM số 231/GM-UBND Cuộc họp bàn công tác GPMB xây dựng công trình Sửa chữa, nâng cấp Hồ chứa nước Cải cách xã Tân Thủy

7 230/GM-UBND 10 00:00:00.0/10/2019

GM 230/GM-UBND UBND huyện phối hợp Kho bạc Nhà nước Quảng Bình tổ chức HN tập huấn Dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước

8 227/GM-UBND 09 00:00:00.0/10/2019

GM số 227/GM-UBND UBND huyện tổ chức gặp mặt, đối thoại với doanh nghiệp nhân kỷ niệm 15 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam

9 229/GM-UBND 08 00:00:00.0/10/2019

GM số 229/GM-UBND HN công bố quy hoạch xây dựng vùng ven biển hai huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy năm 2030

10 227/GM-UBND 07 00:00:00.0/10/2019

GM số 227/GM-UBND UBND huyện tổ chức gặp mặt, đối thoại với doanh nghiệp nhân kỷ niệm 15 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam

11 221/GM-UBND 01 00:00:00.0/10/2019

GM số 221/GM-UBND UBND huyện tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ còn lại của năm 2019.

12 222/GM-UBND 01 00:00:00.0/10/2019

GM số 222/GM-UBND Buổi làm việc bàn giải quyết phần diện tích đất thuộc lâm phận quản lý của BQL RPH ven biển Nam Quảng Bình

13 220/GM-UBND 30 00:00:00.0/09/2019

GM số 220/GM-UBND Buổi làm việc với BQLDASRDP tỉnh về việc xây dựng Dự án "Cải thiện thu nhập bền vững và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực nông thôn tỉnh Quảng Bình

14 219/GM-UBND 30 00:00:00.0/09/2019

GM số 219/GM-UBND UBND huyện tổ chức Lễ phát động điểm "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019"

15 217_GM_UBND 26 00:00:00.0/09/2019

GM số 217_GM_UBND Cuộc họp giải quyết tình trạng vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ, tuyến Quốc lộ 1 và tuyến đường HCM

16 219/GM-UBND 26 00:00:00.0/09/2019

GM số 219/GM-UBND UBND huyện tổ chức Lễ phát động điểm "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019"

17 19/GM-HĐND 25 00:00:00.0/09/2019

GM số 19/GM-HĐND HN sơ kết hoạt động của Thường trực HĐND huyện 9 tháng năm 2019

18 213/GM-UBND 24 00:00:00.0/09/2019

GM số 213/GM-UBND HN lấy ý kiến góp ý dự thảo KH sử dụng đất năm 2020 và triển khai một số nội dung về công tác kiểm kê đất đai năm 2019, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019

19 211/GM-UBND 20 00:00:00.0/09/2019

GM số 211/GM-UBND Buổi làm việc với Ban Quản lý Dự án SRDP tỉnh về việc xây dựng Dự án "Cải thiện thu nhập bền vững và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực nông thôn tỉnh Quảng Bình

20 208/GM-UBND 16 00:00:00.0/09/2019

GM số 208/GM-UBND Buổi làm việc với Đoàn giám sát Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh về giám sát chuyên đề công tác quản lý NN trong lĩnh vực viễn thông và internet

Trang : 1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp