Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 01/GM-BCH 20 00:00:00.0/06/2018

GM số 01/GM-BCH Ban chỉ huy quân sự huyện tổ chức hướng dẫn lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt Liệt sĩ

2 04/GM-ĐXM 19 00:00:00.0/06/2018

GM số 04/GM-ĐTTr Tổ công tác tổ chức buổi làm việc bàn giải quyết các vướng mắc

3 153/GM-UBND 19 00:00:00.0/06/2018

GM số 153/GM-UBND UBND huyện tổ chức làm việc với đơn vị tư vấn để thống nhất số liệu rà soát 3 loại rừng

4 152/GM-UBND 18 00:00:00.0/06/2018

GM số 152/GM-UBND UBND huyện tổ chức buổi làm việc với lãnh đạo xã Hưng Thủy

5 151/GM-UBND 18 00:00:00.0/06/2018

GM số 151/GM-UBND Buổi làm việc với UBND xã Ngư Thủy Nam về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và một số vấn đề liên quan trên địa bàn xã

6 135/GM-TCKH 18 00:00:00.0/06/2018

GM số 135/GM-TCKH Phòng TCKH họp để đề nghị tỉnh điều tiết phí, thuế liên quan đến hoạt động khai thác titan trên địa bàn xã Ngư Thủy Nam

7 08/GM-UBND 18 00:00:00.0/06/2018

GM số 08/GM-LĐTBXH Hội nghị tập huấn công tác trẻ em, hướng dẫn phần mềm trẻ em năm 2018

8 07/GM-HĐTĐGĐ 18 00:00:00.0/06/2018

GM số 07/GM-HĐTĐGĐ HĐTĐ giá đất huyện tổ chức thẩm định giá đất cụ thể, giá khởi điểm các công trình ở tại xã Hưng Thủy, Liên Thủy

9 142/KHĐT-GM 14 00:00:00.0/06/2018

GM số 142/KHĐT-GM Sở Kế hoạch đầu tư tổ chức kiểm tra thực địa các dự án Nhà đầu tư tại huyện Lệ Thủy

10 147/GM_UBND 13 00:00:00.0/06/2018

GM số 147/GM-UBND Hội nghị tập huấn (lớp 1) hướng dẫn lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

11 147/GM-UBND 12 00:00:00.0/06/2018

GM số 147/GM-UBND UBND huyện tổ chức Hội nghị tập huấn

12 11/GM-NN 12 00:00:00.0/06/2018

GM số 11/GM-NN Làm việc với các phòng ban, đơn vị liên quan để rà soát, lựa chọn giới thiệu một số địa điểm phù hợp thực hiện đầu tư dự án

13 146/GM-UBND 11 00:00:00.0/06/2018

GM số 146/GM-UBND UBND huyện họp bàn giải quyết vướng mắc về đầu tư xây dựng các cửa hàng xăng dầu

14 141/GM-UBND 11 00:00:00.0/06/2018

GM số 141/GM-UBND Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 28/3/2013 của UBND huyện Lệ Thủy

15 143/GM-UBND 11 00:00:00.0/06/2018

GM số 143/GM-uBND UBND huyện dự buổi công bố QĐ xác minh của Đoàn Thanh tra xác minh

16 144/GM-UBND 11 00:00:00.0/06/2018

GM số 144/GM-UBND UBND huyện Lệ Thủy tổ chức Hội nghị sơ kết mô hình tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư

17 145/GM-UBND 11 00:00:00.0/06/2018

GM số 145/GM-UBND UBND huyện tổ chức cuộc họp BTC cuộc thi ảnh " Lệ Thủy - tiềm năng du lịch" năm 2018

18 142/GM-UBND 11 00:00:00.0/06/2018

GM số 142/GM-UBND UBND huyện tổ chức cuộc họp BTC cuộc thi ảnh " Lệ Thủy - tiềm năng du lịch" năm 2018

19 09/GM-NN 08 00:00:00.0/06/2018

GM số 07/GM-NN Phòng NNPTNT làm việc với Nhà đầu tư dự án Khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung

20 139/GM-UBND 05 00:00:00.0/06/2018

GM số 139/GM-UBND HN Tổng kết công tác tuyền chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018; nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019

Trang : 1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp