Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 202/GM-UBND 17 00:00:00.0/08/2018

GM số 202/GM-UBND UBND huyện tổ chức cuộc họp kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Lễ hội 02/9/2018

2 195/GM-GDDT 16 00:00:00.0/08/2018

GM số 195/GM-GDDT HN tổng kết năm học 2017-2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019

3 199/GM-UBND 16 00:00:00.0/08/2018

GM số 199/GM-UBND Hội nghị sơ kết chương trình phát triển chăn nuôi

4 196/GM-UBND 16 00:00:00.0/08/2018

GM số 196/GM-UBND HN sơ kết 10 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân (giai đoạn 2009-2019)

5 18/GM-NN 16 00:00:00.0/08/2018

GM số 18/GM-NN Phòng Nông nghiệp &pTNT làm việc với các xã liên quan diện tích lúa TBR225 bị thiệt hại do bệnh đạo ôn cổ bông

6 199/GM-UBND 14 00:00:00.0/08/2018

GM số 199/GM-UBND Hội nghị sơ kết chương trình phát triển

7 196/GM_UBND 14 00:00:00.0/08/2018

GM số 196/GM_UBND HN sơ kết 10 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân (giai đoạn 2009-2019)

8 195/GM-UBND 14 00:00:00.0/08/2018

GM số 195/GM-UBND Buổi kiểm tra tình hình khai thác ti tan ở xã Sen Thủy và Ngư Thủy Nam

9 198/GM-UBND 14 00:00:00.0/08/2018

GM số 198/GM-UBND Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thông qua dự thảo KL kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí

10 194/GM-UBND 10 00:00:00.0/08/2018

GM số 194/GM-UBND Buổi làm việc với Đoàn thẩm định Liên ngành của tỉnh

11 24/GM-KTHT 09 00:00:00.0/08/2018

GM số 24/GM-KTHT Phòng KTHT tổ chức kiểm tra, khảo sát, đề xuất dự án

12 193/GM-UBND 09 00:00:00.0/08/2018

GM số 193/GM-UBND UBND huyện tổ chức cuộc họp bàn công tác tổ chức Hội chợ, triển lãm thương mại hàng tiêu dùng huyện Lệ Thủy năm 2018

13 280/GM-STNMT 08 00:00:00.0/08/2018

GM số 280/GM-STNMT Tham dự Lớp tập huấn nâng cao kỹ năng xử lý, quản lý hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử thuộc lĩnh vực quản lý đất đai

14 192/GM-UBND 07 00:00:00.0/08/2018

GM số 192/GM-UBND UBND huyện tổ chức cuộc họp phân công trách nhiệm các cơ quan, đơn vị

15 02/GM-UBND 07 00:00:00.0/08/2018

GM số 02/GM-VHTT Phòng Văn hóa & Thông tin tổ chức trực báo chỉ đạo

16 75/GM-TNMT 07 00:00:00.0/08/2018

GM số 75/GM-TNMT Kiểm tra vị trí đề nghị cấp giấy phép thăm dò, khai thác mỏ cát, sỏi làm VLXD

17 188/GM-UBND 06 00:00:00.0/08/2018

GM số 188/GM-UBND UBND huyện Hội nghị phiên thường kỳ tháng 7 năm 2018

18 189/GM-UBND 06 00:00:00.0/08/2018

GM số 189/GM-UBND UBND huyện tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin

19 181/GM-UBND 31 00:00:00.0/07/2018

GM số 181/GM-UBND Tổ chức phiên họp để thông qua báo cáo Chương trình nghệ thuật tri ân Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Kế hoạch rước chân hương Đại tướng

20 182/GM-UBND 31 00:00:00.0/07/2018

GM số 182/GM-UBND UBND huyện làm việc với Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Bình

Trang : 1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp