Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 17/GM-UBND 18 00:00:00.0/01/2019

GM số 17/GM-UBND UBND huyện tổ chức họp Hội đồng thẩm định chỉ số CCHC cấp xã năm 2018

2 14/GM-NV 18 00:00:00.0/01/2019

GM số 14/GM-NV Tổ chức khôi phục cột mốc địa giới hành chính ký hiệu 3x.33 của 03 xã: Ngư Thủy Trung, Ngư Thủy Nam và Sen Thủy

3 16/GM-UBND 16 00:00:00.0/01/2019

GM số 16/GM-UBND UBND huyện tổ chức cuộc họp bàn công tác chuẩn bị cho Hội nghị cốt cán các xã miền núi

4 14/GM-UBND 15 00:00:00.0/01/2019

GM số 14/GM-UBND UBND huyện làm việc với Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình

5 03/GM-TTr 15 00:00:00.0/01/2019

Giấy mời gửi phòng NN&PTNT và Phòng TCKH

6 16/GM-UBND 15 00:00:00.0/01/2019

GM số 16/GM-UBND Cuộc họp bàn công tác chuẩn bị cho HN cốt cán các xã Kim Thủy, Ngân Thủy, Lâm Thủy nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019

7 02/GM-NN 14 00:00:00.0/01/2019

GM số 02/GM-NN Phòng NN&PTNT làm việc với xã Sơn Thủy, xã Liên Thủy

8 13/GM_UBND 14 00:00:00.0/01/2019

GM số 13/GM_UBND V/v Bàn giao Trạm chăn nuôi và Thú y thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Trạm Trồng trọt và BVTV thuộc Chi cục trồng trọt và BVTV trực thuộc Sở NN&PTNT về Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thuộc UBND huyện Lệ Thủy

9 12/GM-UBND 11 00:00:00.0/01/2019

GM số 12/GM-UBND UBND huyện tổ chức Hội nghị tổng kết , kết thúc hoạt động dự án phát triển nông thôn bền vững (SRDP)

10 11/GM-UBND 09 00:00:00.0/01/2019

GM số 11/GM-UBND Buổi làm việc với Trung tâm hành động Quốc gia rà phá bom mìn trên địa bàn huyện (gấp)

11 10/GM-UBND 08 00:00:00.0/01/2019

GM số 10/GM-UBND Buổi làm việc với các ngành liên quan, Đảng ủy, UBND xã Ngư Thủy Trung về giải quyết đơn khiếu nại của các hộ dân liên quan đến đền bù thiệt hại do sự cố môi trường biển

12 05/GM-UBND 08 00:00:00.0/01/2019

GM số 05/GM-UBND Hội nghị tổng kết nhiệm vụ Quốc phòng, An ninh năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 (gấp)

13 08/GM-UBND 08 00:00:00.0/01/2019

GM số 08/GM-UBND Hội nghị triển khai Kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XX và công tác thu ngân sách năm 2019 (gấp)

14 01/GM-VPNTM 07 00:00:00.0/01/2019

GM số 01/GM-VPNTM Văn phòng Điều phối NTM huyện tổ chức nghiệm thu vườn hộ kiểu mẫu tại xã Hoa Thủy và Mai Thủy

15 07/GM-UBND 07 00:00:00.0/01/2019

GM số 07/GM-UBND Hội thảo về lấy ý kiến thay đổi quy cách bơi thuyền truyền thống huyện Lệ Thủy

16 02/GM-VPNTM 07 00:00:00.0/01/2019

GM số 02/GM-VPNTM Văn phòng NTM làm việc với xã Ngân Thủy

17 08/GM-UBND 07 00:00:00.0/01/2019

GM số 08/GM-UBND Hội nghị triển khai Nghị quyết HĐND huyện

18 09/GM-UBND 07 00:00:00.0/01/2019

GM số 09/GM-UBND HN triển khai nhiệm vụ công tác Văn hóa - Thông tin, phòng trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện năm 2019

19 03/GM-VPNTM 06 00:00:00.0/01/2019

GM số 03/GM-VPNTM Văn phòng Điều phối NTM làm việc với UBND xã Hưng Thủy

20 05/GM-UBND 05 00:00:00.0/01/2019

GM số 05/GM-UBND Hội nghị tổng kết nhiệm vụ Quốc phòng, An ninh năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

Trang : 1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp