Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 05/CT-UBND 31 00:00:00.0/05/2019

CT số 05/CT-UBND V/v tiếp tục thực hiện các giải pháp ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn huyện

2 03/CT-UBND 11 00:00:00.0/03/2019

CT số 03/CT-UBND V/v triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

3 05/CT-TTg 11 00:00:00.0/03/2019

CT số 05/CT-TTg V/v tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt

4 02/CT-UBND 05 00:00:00.0/03/2019

CT số 02/CT-UBND V/v triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

5 02/CT-UBND 26 00:00:00.0/02/2019

CT số 02/CT-UBND V/v tăng cường phòng trừ bênh đạo ôn lá bảo vệ lúa vụ Đông Xuân

6 40/SNN-CNTY 11 00:00:00.0/01/2019

CV số 40/SNN-CNTY v/v Tập trung triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh LMLM

7 15/CT-UBND 27 00:00:00.0/12/2018

CT số 15/CT-UBND V/v chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về ngân sách nhà nước

8 07/CT-UBND 14 00:00:00.0/11/2018

CT số 07/CT-UBND V/v tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2019

9 12/CT-UBND 06 00:00:00.0/11/2018

CT số 12/CT-UBND V/v tăng cường thực hiện các giải pháp tích trữ nước, phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn, phục vụ sinh hoạt và sản xuất năm 2018-2019

10 06/CT-UBND 31 00:00:00.0/08/2018

CT số 06/CT-UBND Về công tác phòng tránh lũ ống, lũ quét, sạt lở đất

11 05/CT-UBND 06 00:00:00.0/07/2018

CT số 05/CT-UBND V/v tập trung phòng trừ rầy lưng trắng, bệnh lùn sọc đen bảo vệ lúa vụ Hè Thu năm 2018

12 03/CT-UBND 03 00:00:00.0/05/2018

CT số 03/CT-UBND V/v tăng cường phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông bảo vệ lúa vụ Đông Xuân 2017 - 2018

13 03/CT-UBND 03 00:00:00.0/05/2018

CT số 03/CT-UBND V/v tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2018

14 10/CT-UBND 18 00:00:00.0/12/2017

CT số 10/CT-UBND V/v tăng cường công tác phòng, chống rét và dịch bệnh gia súc, gia cầm

15 10/CT-UBND 15 00:00:00.0/11/2017

CT số 10/CT-UBND V/v tuyển chọn, gọi công nhân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2018

16 21/CT-UBND 07 00:00:00.0/11/2017

CT số 21/CT-UBND Tổ chức triển khai thực hiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

17 10/CT-UBND 17 00:00:00.0/06/2015

CT số 10/CT-UBND V/v đẩy mạnh và phát triển Trung tâm học cộng đồng các xã, phường, thị trấn từ nay đến năm 2020

18 01/CT-UBND 05 00:00:00.0/06/2015

CT số 01/CT-UBND V/v tăng cường, chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2015

19 08/CT-UBND 25 00:00:00.0/05/2015

CT số 08/CT-UBND V/v tăng cường, chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2015

20 06/CT-HĐND 22 00:00:00.0/01/2015

CT số 06/CT-HĐND Công tác trọng tâm năm 2015 của TT HĐND và hai ban HĐND huyện

Trang : 1 2  Tiếp