Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 4570/QĐ-UBND 09 00:00:00.0/08/2019

QĐ số 4570/QĐ-UBND V/v công bố hết dịch, bênh Dịch tả lợn Châu Phi tại xã Phú Thủy

2 3688/QĐ-UBND 11 00:00:00.0/07/2019

QĐ số 3688/QĐ-UBND Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục liên thông về đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú áp dụng đối với cấp xã trên địa bàn huyện Lệ Thủy.

3 3635/QĐ-UBND 10 00:00:00.0/07/2019

QĐ số 3635/QĐ -UBND V/v công bố dịch bện Dịch tả lợn Châu Phi tại xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

4 3635/QĐ-UBND 09 00:00:00.0/07/2019

QĐ số 3635/QĐ-UBND V/v công bố dịch, bênh Dịch tả lợn Châu Phi tại xã Hưng Thủy

5 3636/QĐ-UBND 09 00:00:00.0/07/2019

QĐ số 3636/QĐ-UBND V/v phê duyệt phương án sử dụng đối với phần diện tích UBND tỉnh thu hồi đất giao về cho UBND xã Ngư Thủy Nam

6 3535/QĐ-UBND 07 00:00:00.0/07/2019

QĐ số 3535/QĐ-UBND V/v công bố dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại xã Ngư Thủy Trung, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

7 3388/QĐ-UBND 04 00:00:00.0/07/2019

QĐ số 3388/ QĐ-UBND V/v công bố dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại xã Ngư Thủy Nam, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

8 3368/QĐ-UBND 30 00:00:00.0/06/2019

QĐ số 3368/QĐ-UBND V/v công bố dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại xã Tân Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

9 3322/QĐ-UBND 27 00:00:00.0/06/2019

QĐ số 3322/QĐ-UBND V/v công bố dịch, bênh Dịch tả lợn Châu Phi tại xã Phú Thủy

10 3312/QĐ-UBND 26 00:00:00.0/06/2019

QĐ số 3312/QĐ-UBND V/v công bố dịch, bênh Dịch tả lợn Châu Phi tại xã Xuân Thủy

11 3252/QĐ-UBND 25 00:00:00.0/06/2019

QĐ số 3252/QĐ-UBND V/v giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển quy mô, số lượng trường, lớp, học sinh năm học 2019 - 2020.

12 3218/QĐ-UBND 21 00:00:00.0/06/2019

QĐ số 3218/QĐ-UBND V/v công bố dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

13 3193/QĐ-UBND 20 00:00:00.0/06/2019

QĐ số 3193/QĐ-UBND V/v công bố dịch, bênh Dịch tả lợn Châu Phi tại xã Mai Thủy

14 06/QĐ-BCĐ 18 00:00:00.0/06/2019

QĐ số 06/QĐ-BCĐ V/v phê duyệt Quy chế hoạt động của BCĐ thực hiện CTMTQG xây dựng NTM

15 3144/QĐ-UBND 17 00:00:00.0/06/2019

QĐ số 3144/QĐ-UBND V/v thành lập các Chốt kiểm dịch động vật tạm thời huyện Lệ Thủy

16 3128/QĐ-UBND 16 00:00:00.0/06/2019

QĐ số 3128/QĐ-UBND V/v thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống bệnh gia súc, gia cầm huyện.

17 3127/QĐ-UBND 16 00:00:00.0/06/2019

QĐ số 3127/QĐ-UBND V/v công bố dịch, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại xã Thanh Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

18 3129/QĐ-UBND 16 00:00:00.0/06/2019

QĐ số 3129/QĐ-UBND V/v thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc vận chuyển, lưu thông động vật, sản phẩm động vật.

19 3035/QĐ-UBND 12 00:00:00.0/06/2019

QĐ số 3035/QĐ-UBND V/v kiện toàn VPĐP thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM và OCOP giai đoạn 2018 - 2020 huyện Lệ Thủy

20 3036/QĐ-UBND 12 00:00:00.0/06/2019

QĐ số 3036/QĐ-UBND V/v kiện toàn Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật huyện

Trang : 1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp