Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 4467/QĐ-UBND 13 00:00:00.0/12/2017

QĐ số 4467/QĐ-UBND V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Bình

2 6013/QĐ-UBND 11 00:00:00.0/12/2017

QĐ số 6013/QĐ-UBND V/v phê duyệt Quy hoạch chi tiết Trung tâm thể dục thể thao huyện và khu dân cư phía Tây Nam đường Lý Thường Kiệt

3 6507/QĐ-UBND 11 00:00:00.0/12/2017

QĐ số 6507/QĐ-UBND V/v công nhận kết quả trúng đấu giá QSD đất ở thị trấn Nông trường Lệ Ninh

4 6506/QĐ-UBND 11 00:00:00.0/12/2017

QĐ số 6506/QĐ-UBND V/v công nhận kết quả trúng đấu giá QSD đất ở tại xã Cam Thủy

5 6451/qđ-ubnd 07 00:00:00.0/12/2017

Ban hành quy chế phối hợp liên ngành trong công tác quản lý hoạt động khai thác cát, sỏi và bảo vệ tài nguyên cát, sỏi trên địa bàn huyện Lệ Thủy

6 5917/QĐ-UBND 07 00:00:00.0/12/2017

V/v phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực Chợ Đôộng Mai Thủy

7 4387/QĐ-UBND 06 00:00:00.0/12/2017

QĐ số 4387/QĐ-UBND V/v ban hành điều lệ tổ chức, hoạt động của Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Bình

8 6452/QĐ-UBND 05 00:00:00.0/12/2017

QĐ số 6452/QĐ-UBND V/v thành lập Hội đồng KSK thực hiện nghĩa vụ Quân sự, tham gia Công an nhân dân năm 2018

9 48/2017/QĐ-UBND 04 00:00:00.0/12/2017

QĐ số 48/2017/QĐ-UBND Quy định giá các sản phẩm, dịch vụ do Nhà nước định giá trên địa bàn tỉnh

10 6024/QĐ-UBND 04 00:00:00.0/12/2017

V/v phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng do GPMB công trình đường dây 220KV

11 6951/QĐ-UBND 04 00:00:00.0/12/2017

Ban hành quy chế phối hợp liên ngành trong công tác quản lý hoạt động khai thác cát, sỏi và bảo vệ tài nguyên cát, sỏi trên địa bàn huyện

12 6449/QĐ-UBND 04 00:00:00.0/12/2017

V/v bổ sung Phương án đấu giá QSD đất kèm theo QĐ số 5223/QĐ-UBND ngày 27/9/2017 của UBND huyện

13 6450/QĐ-UBND 04 00:00:00.0/12/2017

V/v Công nhận kết quả trúng đấu giá Quyền sử dụng đất ở tại xã Tân Thủy

14 6440/QĐ-UBND 01 00:00:00.0/12/2017

QĐ số 6440/QĐ-UBND V/v thành lập các đoàn kiểm tra, đánh giá và xếp loại "cộng đồng học tập" cấp xã năm 2017

15 6374/QĐ-UBND 27 00:00:00.0/11/2017

QĐ số 6374/QĐ-UBND V/v công nhận kết quả trúng đấu giá QSD đất ở tại xã Hồng Thủy

16 6365/QĐ-UBND 27 00:00:00.0/11/2017

QĐ số 6365/QĐ-UBND V/v công nhận kết quả trúng đấu giá QSD đất ở tại xã Dương Thủy

17 6369/QĐ-UBND 27 00:00:00.0/11/2017

QĐ số 6369/QĐ-UBND V/v thành lập Tổ công tác thực hiện quyđịnh quản lý quy hoạch dọc hai bên bờ sông Kiến Giang

18 6364/QĐ-UBND 27 00:00:00.0/11/2017

QĐ số 6364/QĐ-UBND V/v kiện toàn Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật huyện lệ Thủy

19 06/QĐ-BCĐ 22 00:00:00.0/11/2017

QĐ số 06/QĐ-BCĐ V/v thành lập đoàn kiểm tra, phúc tra đề nghị công nhận "Làng văn hóa" năm 2017

20 6301/QĐ-UBND 17 00:00:00.0/11/2017

QĐ sô 6301/QĐ-UBND V/v thành lập Tổ nghiên cứu, đề xuất tiêu chí của mô hình mẫu trong xây dựng NTM trên địa bàn huyện Lệ thủy

Trang : 1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp