Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 2132/QĐ-UBND 22 00:00:00.0/05/2018

QĐ số 2132/QĐ-UBND V/v ban hành Khung tiêu chí Khu dân cư kiểu mẫu, Hợp tác xã kiểu mẫu và Vườn kiểu mẫu trên địa bàn huyện

2 2145/QĐ-UBND 22 00:00:00.0/05/2018

QĐ số 2145/QĐ-UBND V/v công nhận kết quả trúng đấu giá QSD đất ở tại xã Thanh Thủy

3 2139/QĐ-UBND 22 00:00:00.0/05/2018

QĐ số 2139/QĐ-UBND V/v thành lập BTC Lễ hội bơi, đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang

4 2130/QĐ-UBND 22 00:00:00.0/05/2018

QĐ số 2130/QĐ-UBND V/v phê duyệt Phương án bán đấu giá QSD đất ở tại xã Liên Thủy

5 2131/QĐ-UBND 22 00:00:00.0/05/2018

QĐ số 2131/QĐ-UBND V/v đấu giá QSD đất ở tại xã Liên Thủy

6 12_2018/QĐ-UBND 22 00:00:00.0/05/2018

QĐ số 12_2018/QĐ-UBND Ban hành quy định trình tự, thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai áp dụng cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu nhà ở gắn liền với QSD đất ở tại Việt Nam

7 2089/QĐ-UBND 21 00:00:00.0/05/2018

QĐ số 2089/QĐ-UBND V/v công nhận kết quả trúng đấu giá QSD đất ở tại TT Kiến Giang

8 2090/QĐ-UBND 21 00:00:00.0/05/2018

QĐ số 2090/QĐ-UBND V/v công nhận kết quả trúng đấu giá QSD đất ở tại TT Nông trường Lệ Ninh

9 2140/QĐ-UBND 21 00:00:00.0/05/2018

QĐ số 2140/QĐ-UBND V/v bổ sung thành viên BTC Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

10 QĐ số 21 00:00:00.0/05/2018

QĐ số 2109/QĐ-UBND v/v phân bổ gạo hỗ trợ cứu đói cho nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2018

11 1533/QĐ-UBND 17 00:00:00.0/05/2018

QĐ số 1533/QĐ-UBND v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản lý Thương mại thuộc phạm vi chức năng QLNN của Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình

12 12_2018/QĐ-UBND 17 00:00:00.0/05/2018

QĐ số 12_2018/QĐ-UBND Ban hành quy định trình tự, thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai áp dụng cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu nhà ở gắn liền với QSD đất ở tại Việt Nam

13 12_2018/QĐ-UBND 17 00:00:00.0/05/2018

QĐ số 12_2018/QĐ-UBND Ban hành quy định trình tự, thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai áp dụng cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu nhà ở gắn liền với QSD đất ở tại Việt Nam

14 2078/QĐ-UBND 16 00:00:00.0/05/2018

QĐ số 2078/QĐ-UBND V/v thành lập BTC Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

15 1494/QĐ-UBND 15 00:00:00.0/05/2018

QĐ số 1494/QĐ-UBND v/v công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực giải quyết Khiếu nại, Tố cáo, Tiếp công dân, Xử lý đơn thư; Phòng chống tham nhũng thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tình Quảng Bình

16 1979/QĐ-UBND 15 00:00:00.0/05/2018

QĐ sô 1979/QĐ-UBND V/v ban hành kế hoạch kiểm tra công tác CCHC năm 2018

17 49/QĐ-UBND 15 00:00:00.0/05/2018

QĐ số 49/QĐ-UBND Thành lập Đoàn giám sát tình hình thực hiện KL của Chủ tọa Kỳ họp thứ 6 và việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XX

18 1980/QĐ-UBND 14 00:00:00.0/05/2018

QĐ số 1980/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch tổ chức xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2017-2018

19 2005/KH-UBND 14 00:00:00.0/05/2018

2005/KH-UBND V/v phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Nhà máy sản xuất gỗ OSKAL, OSB

20 1981/QĐ-UBND 11 00:00:00.0/05/2018

QĐ số 1981/QĐ-UBND V/v thành lập BCĐ xét công nhận tốt nghiệp THCS năm 2017 - 2018

Trang : 1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp