Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 400/QĐ-UBND 16 00:00:00.0/01/2019

QĐ số 400/QĐ-UBND V/v công nhận kết quả trúng đấu giá QSD đất ở tại xã Hồng Thủy

2 401/QĐ-UBND 16 00:00:00.0/01/2019

QĐ số 401/QĐ-UBND V/v công nhận kết quả trúng đấu giá QSD đất ở tại xã Tân Thủy

3 6607/QĐ-UBND 16 00:00:00.0/01/2019

QĐ số 6607/QĐ-UBND V/v ban hành Kế hoạch CCHC huyện Lệ Thủy năm 2019

4 399/QĐ-UBND 16 00:00:00.0/01/2019

QĐ số 399/QĐ-UBND V/v công nhận kết quả trúng đấu giá QSD đất ở tại xã Văn Thủy

5 402/QĐ-UBND 16 00:00:00.0/01/2019

QD số 402/QĐ-UBND V/v phân bổ gạo hỗ trợ cho nhân dân ba xã miền núi nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019

6 6523/QĐ-UBND 16 00:00:00.0/01/2019

QĐ số 6523/QĐ-UBND V/v phê duyệt danh sách bổ sung nguồn vốn hỗ trợ cho người có công với cách mạng

7 79/QĐ-UBND 14 00:00:00.0/01/2019

QĐ số 79/QĐ-UBND V/v Quy định tạm thời mức hỗ trợ đối với cán bộ, CC,VC làm việc tại trung tâm hành chính công tỉnh

8 196/QĐ-UBND 14 00:00:00.0/01/2019

QĐ số 196/QĐ-UBND Ban hành KH hành động thực hiện NQ HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước huyện năm 2019

9 82/QĐ-SXD 11 00:00:00.0/01/2019

QĐ số 82/QĐ-SXD v/v công bố chỉ số giá xây dựng tháng 11 và tháng 12 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

10 192/QĐ-UBND 11 00:00:00.0/01/2019

QĐ số 192/QĐ-UBND v/v thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm

11 01/QĐ-BCĐ 11 00:00:00.0/01/2019

QĐ số 01/QĐ-BCĐ Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của BCĐ liên ngành về dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm

12 02/QĐ-HĐNVQS 09 00:00:00.0/01/2019

QĐ số 02/QĐ-HĐNVQS V/v ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng NVQS huyện

13 176/QĐ-UBND 09 00:00:00.0/01/2019

QĐ số 176/QĐ-UBND V/v kiện toàn Hội đồng NVQS huyện Lệ Thủy

14 22/QĐ-UBND 08 00:00:00.0/01/2019

QĐ số 22/QĐ-UBND V/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

15 23/QĐ-UBND 08 00:00:00.0/01/2019

QĐ số 23/QĐ-UBND v/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

16 110/QĐ-UBND 07 00:00:00.0/01/2019

QĐ số 110/QĐ-UBND V/v công nhận kết quả đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập" cấp xã năm 2018

17 35/2018/QĐ-UBND 04 00:00:00.0/01/2019

QĐ số 35/2018/QĐ-UBND V/v Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016-2020. tầm nhìn đến năm 2025

18 03/QĐ-UBND 03 00:00:00.0/01/2019

QĐ số 03/QĐ-UBND V/v thành lập BTC Lễ hội Di tích lịch sử Chùa Hoằng Phúc năm 2019

19 4581/QĐ-UBND 03 00:00:00.0/01/2019

QĐ số 4581/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai áp dụng cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

20 6574/QĐ-UBND 02 00:00:00.0/01/2019

QĐ số 6574/QĐ-UBND V/v thành lập Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Lệ Thủy

Trang : 1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp