Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 3222/QĐ-UBND 03/07/2020

QĐ số 3222/QĐ-UBND V/v kiện toàn Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Lệ Thủy

2 71/QĐ-HĐND 16/06/2020

QĐ số 71/QĐ-HĐND V/v thay đổi Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND huyện

3 2644/QĐ-UBND 03/06/2020

QĐ số 2644/QĐ-UBND Ban hành Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020

4 01/QĐ-BCĐ 25/05/2020

QĐ sô 01/QĐ-BCĐ V/v ban hành Quy chế hoạt động của BCĐ thực hiện công tác hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 huyện Lệ Thủy

5 2290/QĐ-UBND 15/05/2020

QĐ số 2290/QĐ-UBND Vv giao chỉ tiêu và điều động huấn luyện cán bộ dự bị động viên Trung đoàn 830/Đoàn KTQP 337/QK4 năm 2020

6 2294/QĐ-UBND 13/05/2020

QĐ số 2294/QĐ-UBND V/v thành lập BCĐ và Tổ giúp việc thực hiện công tác hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Lệ Thủy

7 1109/QĐ-UBND 21/04/2020

QĐ số 1109/QĐ-UBND V/v giao chỉ tiêu, thời gian huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị năm 2020

8 2048/QĐ-UBND 20/04/2020

QĐ số 2048/QĐ-UBND V/v phê duyệt danh sách các trường hợp hoàn thành thời gian cách ly y tế tập trung tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình để phòng chống dịch bệnh Covid-19 (đợt 1)

9 2045/QĐ-UBND 20/04/2020

QĐ số 2045/QĐ-UBND V/v kiện toàn BCĐ kiểm tra và vận động nhân dân giao nộp VK-VLN-CCHT và pháo

10 2049/QĐ-UBND 20/04/2020

QĐ số 2049/QĐ-UBND V/v phê duyệt danh sách các trường hợp hoàn thành thời gian cách ly y tế tập trung tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình để phòng chống dịch bệnh Covid-19 (đợt 2)

11 1978/QĐ-UBND 13/04/2020

QĐ số 1978/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách các trường hợp hoàn thành thời gian cách ly y tế tập trung tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình để phòng chống dịch bệnh Covid-19 (Đợt 2)

12 1977/QĐ-UBND 13/04/2020

QĐ số 1977/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách các trường hợp hoàn thành thời gian cách ly y tế tập trung tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình để phòng chống dịch bệnh Covid-19 (Đợt 1)

13 1661a/QĐ-UBND 03/04/2020

QĐ sô 1661a/QĐ-UBND V/v phê duyệt danh sách các trường hợp phải áp dụng biện pháp cách ly tập trung trên địa bàn huyện Lệ Thủy (Đợt I, II)

14 1647a/QĐ-UBND 03/04/2020

QĐ sô 1647a/QĐ-UBND V/v phê duyệt danh sách các trường hợp phải dùng biện pháp đưa công dân về cách ly y tế tại cơ sở cách ly của Bệnh viện Đa khoa huyện Lệ Thủy (Đợt 1)

15 1733a-QĐ-UBND 03/04/2020

QĐ sô 1733a/QĐ-UBND V/v phê duyệt danh sách các trường hợp phải dùng biện pháp cách ly y tế tại cơ sở cách ly của Bệnh viện Đa khoa huyện Lệ Thủy (Đợt 2)

16 1745a/QĐ-UBND 03/04/2020

QĐ sô 1745a/QĐ-UBND V/v phê duyệt danh sách các trường hợp phải dùng biện pháp đưa người đang được cách ly y tế tại cơ sở cách ly của Bệnh viện Đa khoa về lại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn huyện Lệ Thủy (Đợt 1)

17 1686/QĐ-UBND 01/04/2020

QĐ số 1686/QĐ-UBND Về việc thành lập các Tổ tiếp nhận, cách ly công dân Việt Nam nhập cảnh từ các quốc gia, vùng lãnh thổ có dịch Covid- 19 về Quảng Bình cách ly tại Trường phổ thông bán trú TH&THCS số 1 Kim Thủy.

18 1687/QĐ-UBND 01/04/2020

QĐ số 1687/QĐ-UBND Về việc Thành lập các khu vực cách ly y tế cấp xã để tiếp nhận cách ly công dân từ các quốc gia có dịch nhập cảnh về Quảng Bình trên địa bàn huyện Lệ Thủy.

19 1643/QĐ-UBND 27/03/2020

QĐ số 1643/QĐ-UBND Thành lập cơ sở y tế để tiếp nhận cách ly công dân từ các quốc gia có dịch nhập cảnh về Việt Nam trên địa bàn huyện Lệ Thủy

20 1571/QĐ-UBND 23/03/2020

QĐ số 1571/QĐ-UBND V/v thành lập các Tổ tiếp nhận, cách ly công dân Việt Nam nhập cảnh từ các quốc gia, vùng lãnh thổ có dịch Covid-19 về Quảng Bình cách lý tại huyện Lệ Thủy

Trang : 1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp