Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 3728/QĐ-UBND 14 00:00:00.0/08/2018

QĐ số 3728/QĐ-UBND V/v đấu giá QSD đất ở tại TT Kiến Giang

2 2609/QĐ-UBND 10 00:00:00.0/08/2018

QĐ số 2609/QĐ-UBND V/v phê duyệt dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn với tiêu thụ sản phẩm tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2018-2020

3 2608/QĐ-UBND 10 00:00:00.0/08/2018

QĐ số 2608/QĐ-UBND V/v quy định tiêu chuẩn kỹ thuật và đơn giá cây trồng xuất vườn các loại cây trồng rừng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

4 705/QĐ-HĐGDQPAN 10 00:00:00.0/08/2018

QĐ số 705/QĐ-HĐGDQPAN V/v triệu tập đối tượng già làng, trưởng các họ tộc tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh năm 2018

5 05/QĐ-BTC 10 00:00:00.0/08/2018

QĐ số 05/QĐ-BTC V/v thành lập các tiêu ban tổ chức Lễ hội 02/9/2018

6 2571/QĐ-UBND 09 00:00:00.0/08/2018

QĐ số 2571/QĐ-UBND V/v bãi bỏ các Chỉ thị do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành

7 2571/QĐ-UBND 06 00:00:00.0/08/2018

QĐ số 2571/QĐ-UBND V/v bãi bỏ các Chỉ thị do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành

8 3477/QĐ-UBND 06 00:00:00.0/08/2018

QĐ số 3477/QĐ-UBND V/v phê duyệt Phương án bán đấu giá QSD đất ở tại TT Kiến Giang

9 2504/QĐ-UBND 02 00:00:00.0/08/2018

QĐ số 2504/QĐ-UBND v/v công bố thủ tục hành chính lĩnh vực GDĐT thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Quảng Bình

10 3381/QĐ-UBND 01 00:00:00.0/08/2018

QĐ số 3381/QĐ-UBND V/v phê duyệt phương án bồi thường GPMB để phân lô đấu giá QSD đất ở tại xã Mai Thủy

11 3380/QĐ-UBND 01 00:00:00.0/08/2018

QĐ số 3380/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để phân lô đấu giá QSD đất ở xã Mai Thủy

12 2396/QĐ-UBND 30 00:00:00.0/07/2018

QĐ số 2396/QĐ-UBND V/v Phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật xây dựng công trình Sửa chữa, mở rộng Trụ sở hạt kiểm lâm huyện Lệ Thủy

13 2434/QĐ-UBND 27 00:00:00.0/07/2018

QĐ số 2434/QĐ-UBND V/v quy định mức hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

14 2384/QĐ-UBND 25 00:00:00.0/07/2018

QĐ số 2384/QĐ-UBND Phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí điều chỉnh quy hoạch tổng thể cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thông tỉnh Quảng Bình năm 2020

15 13/QĐ-BTC 24 00:00:00.0/07/2018

QĐ số 13/QĐ-BTC V/v cử 02 Đội thi tham gia thi vòng loại Hội thi " Tuyên truyền CCHC" tỉnh Quảng Bình năm 2018

16 3351/QĐ-UBND 23 00:00:00.0/07/2018

QĐ số 3351/QĐ-UBND V/v phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Trường bắn Quân sự huyện Lệ Thủy, tỷ lệ 1/500

17 2365/QĐ-UBND 23 00:00:00.0/07/2018

QĐ số 2365/QĐ-UBND V/v phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dư án hoàn thành

18 3300/QĐ-UBND 20 00:00:00.0/07/2018

QĐ số 3300/QĐ-UBND V/v phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường, GPMB công trình: Khu nhà thương mại tại TT Kiến Giang và xã Liên Thủy

19 3300/QĐ-UBND 18 00:00:00.0/07/2018

QĐ số 3300/QĐ-UBND V/v phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường, GPMB công trình: Khu nhà thương mại tại TT Kiến Giang và xã Liên Thủy

20 2660/QĐ-SXD 18 00:00:00.0/07/2018

QĐ số 2660/QĐ-SXD Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 6 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Trang : 1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp