Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 05/2018/QĐ-UBND 13 00:00:00.0/02/2018

QĐ số 05/2018/QĐ-UBND Ban hành quy định về thời hạn giải quyết và phân cấp cơ quan tiếp nhận hồ sơ đối với thủ tục thỏa thuận vị trí cột/ trạm điện và hành lang lưới điện, cấp phép thi công xây dựng công trình điện đối với lưới điện trung áp theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh

2 495/QĐ-UBND 13 00:00:00.0/02/2018

QĐ số 495/QĐ-UBND V/v công bố Chỉ số giá Cải cách hành chính năm 2017 của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

3 592/QĐ-UBND 09 00:00:00.0/02/2018

QĐ số 592/QĐ-UBND V/v hủy kết quả trúng đấu giá QSD đất đã được phê duyệt tại QĐ số 6865/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của huyện Lệ Thủy

4 01/QĐ-BTC 09 00:00:00.0/02/2018

QĐ số 01/QĐ-BTC V/v thành lập Hội đồng trọng tài Hội khỏe Phù Đổng huyện Lệ Thủy năm học 2017-2018

5 579/QĐ-UBND 08 00:00:00.0/02/2018

QĐ số 579/QĐ-UBND V/v phân bổ gạo hỗ trợ nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 của Thủ tướng Chinh phủ cho các xã, thị trấn

6 04/2018_QĐ-UBND 08 00:00:00.0/02/2018

QĐ số 04_2018_QD_UBND. Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 208 trên địa bàn tình Quảng Bình

7 581/QĐ-BTC 07 00:00:00.0/02/2018

QĐ số 581/QĐ-BTC V/v ban hành Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng huyện Lệ Thủy năm học 2017-2018

8 354/QĐ-UBND 05 00:00:00.0/02/2018

QĐ số 354/QĐ-UBND V/v phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Siêu thị thương mại Hiệp Hợp, tỷ lệ 1/500

9 5956/QĐ-UBND 05 00:00:00.0/02/2018

QĐ số 5956/QĐ-UBND V/v pê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Trường bắn Quân sự huyện Lệ Thủy, tỷ lệ 1/500

10 336/QĐ-UBND 05 00:00:00.0/02/2018

QĐ số 336/QĐ-UBND V/v phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng dự án tạo quỹ đất ở tại khu vực thôn Mỹ Duyệt, xã Cam Thủy, tỷ lệ 1/500

11 353/QĐ-UBND 02 00:00:00.0/02/2018

QĐ số 353/QĐ-UBND V/v ban hành Quy định quản lý, sử dụng vỉa hè, lòng đường tại các tuyến đường trên địa bàn TT Kiến Giang

12 299/QĐ-UBND 31 00:00:00.0/01/2018

QĐ số 299/QĐ-UBND V/v tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến, Lao động tiên tiến, Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2017

13 295/QĐ-UBND 31 00:00:00.0/01/2018

QĐ số 295/QĐ-UBND V/v Công bố danh mục văn bản hết hiệu lưc toàn bộ và một phần do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành được rà soát trong năm 2017

14 336/QĐ-UBND 31 00:00:00.0/01/2018

QĐ số 336/QĐ-UBND V/v phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng dự án tạo quỹ đất ở tại khu vực thôn Mỹ Duyệt, xã Cam Thủy, tỷ lệ 1/500

15 300/QĐ-UBND 31 00:00:00.0/01/2018

QĐ số 300/QĐ-UBND V/v tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến, Đơn vị tiên tiến, Chiến sỹ tiên tiến, Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2017

16 298/QĐ-UBND 30 00:00:00.0/01/2018

QĐ số 298/QĐ-UBND Thành lập đoàn kiểm tra các dịch vụ văn hóa trên địa bàn

17 249_QD_UBND 30 00:00:00.0/01/2018

QĐ số 249_QD_UBND V/v ban hành phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

18 251/QĐ-UBND 30 00:00:00.0/01/2018

Ban hành Danh mục quy định tiêu chuẩn, định mức trang bị máy móc, thiết bị chuyên dùng có mức giá mua dưới 500 triệu đồng/01 dơn vị tài sản tại các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc phạm vi quản lý của tỉnh

19 262/QĐ-UBND 29 00:00:00.0/01/2018

QĐ số 262/QĐ-UBND V/v phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí xây dựng Đề án "Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Bình, giai đoạn 2018-2020"

20 262/QĐ-UBND 25 00:00:00.0/01/2018

QĐ số 262/QĐ-UBND V/v kiện toàn Tổ quản lý trật tự đô thị thị trấn Nông trường Lệ Ninh

Trang : 1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp