Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 5017/QĐ-UBND 18 00:00:00.0/10/2018

QĐ số 5017/QĐ-UBND V/v phê duyệt Phương án bán đấu giá QSD đất ở tại xã Dương Thủy

2 5030/QĐ-UBND 17 00:00:00.0/10/2018

QĐ số 5030/QĐ-UBND V/v thành lập Tổ chỉ đạo công tác chỉnh trang cáp thông tin trên địa bàn huyện

3 114/QĐ-UBND 17 00:00:00.0/10/2018

QĐ số 114/QĐ-UBND Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề "Việc thu gom và xử lý rác thải, chất thải trên địa bàn"

4 06/QĐ-HĐNVQS 16 00:00:00.0/10/2018

QĐ số 06/QĐ-HĐNVQS V/v ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện

5 558/QĐ-SNN 16 00:00:00.0/10/2018

QĐ số 558/QĐ-SNN Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp trong lĩnh vực chăn nuôi giai đoạn 2018-2020

6 4966/QĐ-UBND 15 00:00:00.0/10/2018

QĐ số 4966/QĐ-UBND V/v thành lập Đoàn kiểm tra công tác CCHC năm 2018

7 4684/QĐ-UBND 12 00:00:00.0/10/2018

QĐ số 4684/QĐ-UBND V/v phê duyệt giá đất cụ thể, giá khởi điểm đối với các lô đất ở tại Dự án phát triển quỹ đất ở thôn Phan Xá, Xuân Thủy để đấu giá QSD đất

8 4866/QĐ-UBND 12 00:00:00.0/10/2018

QĐ số 4866/QĐ-UBND V/v phê duyệt giá đất cụ thể, giá khởi điểm đối với các lô đất ở tại xã Lộc Thủy để đấu giá QSD đất

9 4685/QĐ-UBND 12 00:00:00.0/10/2018

QĐ số 4685/QĐ-UBND V/v phê duyệt giá đất cụ thể, giá khởi điểm đối với các lô đất ở tại xã Xuân Thủy để đấu giá QSD đất

10 287/QĐ-UBND 10 00:00:00.0/10/2018

QĐ số 287/QĐ-UBND V/v thành lập BCĐ thực hiện Đề án 896 huyện Lệ Thủy

11 4906/QĐ-UBND 10 00:00:00.0/10/2018

QĐ số 4906/QĐ-UBND V/v phê duyệt Phương án bán đấu giá QSD đất ở tại xã Mai Thủy

12 04/QD-UBND 08 00:00:00.0/10/2018

QĐ số 04/QĐ-UBND V/v thành lập Tổ giúp việc và đội phụ họa cho Đội thi tham gia Hội thi "Dân vận khéo"

13 4891/QĐ-UBND 08 00:00:00.0/10/2018

QĐ số 4891/QĐ-UBND V/v thành lập đoàn kiểm tra, giám sát công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2018

14 4662/QĐ-UBND 03 00:00:00.0/10/2018

QĐ số 4662/QĐ-UBND V/v thành lập Đoàn kiểm tra trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia năm 2018-2019

15 4650/QĐ-UBND 03 00:00:00.0/10/2018

QĐ số 4650/QĐ-UBND V/v phê duyệt Phương án đấu giá QSD đất ở tại xã Sơn Thủy

16 4651/QĐ-UBND 03 00:00:00.0/10/2018

QĐ số 4651/QĐ-UBND V/v phê duyệt Phương án đấu giá QSD đất ở tại xã Hồng Thủy

17 3256/QĐ-UBND 02 00:00:00.0/10/2018

QĐ số 3256/QĐ-UBND V/v phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai giai đoạn 2008-2010, định hướng đến 2015 tỉnh Quảng Bình

18 08/QĐ-BCĐ 01 00:00:00.0/10/2018

QĐ số 08/QĐ-BCĐ Về việc thành lập Đội tham gia Hội thi tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Quảng Bình năm 2018.

19 1541/QĐ-UBND 26 00:00:00.0/09/2018

QĐ số 4541/QĐ-UBND V/v phê duyệt Phương án bán đấu giá QSD đất ở tại xã Xuân Thủy

20 595/QĐ-SNN 25 00:00:00.0/09/2018

QĐ số 595/QĐ-SNN V/v ban hành KH tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp trên lĩnh vực Trồng trọt tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2018-2020

Trang : 1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp