Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 108/QĐ-HĐND 21 00:00:00.0/10/2019

QĐ số 108/QĐ-HĐND Thành lập Đoàn giám sát tình hình thực hiện KL của Chủ tọa Kỳ họp thứ 10 và việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa XX

2 5733/QĐ-UBND 14 00:00:00.0/10/2019

QĐ số 5733/QĐ-UBND V/v công bố dịch, bênh Dịch tả lợn Châu Phi tại xã ngư Thủy Bắc

3 5720/QĐ-UBND 11 00:00:00.0/10/2019

QĐ số 5720/QĐ-UBND V/v công bố dịch, bênh Dịch tả lợn Châu Phi tại xã Văn Thủy

4 5505/QĐ-UBND 07 00:00:00.0/10/2019

QĐ số 5505/QĐ-UBND V/v kiện toàn HĐ, Ban Thường trực HĐ Giáo dục quốc phòng và an ninh huyện Lệ Thủy

5 5417/QĐ-UBND 27 00:00:00.0/09/2019

QĐ số 5417/QĐ-UBND V/v kiện toàn BCĐ thực hiện Chương trình Quốc gia phòng, chống tội phạm, AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ huyện Lệ Thủy

6 5418/QĐ-UBND 27 00:00:00.0/09/2019

QĐ số 5418/QĐ-UBND V/v kiện toàn BCĐ xây dựng mô hình "Trường học an toàn về an ninh trật tự"

7 5292/QĐ-UBND 25 00:00:00.0/09/2019

QĐ số 5292/QĐ-UBND V/v phê duyệt Phương án và dự toán kinh phí kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 huyện Lệ Thủy

8 5233/QĐ-UBND 17 00:00:00.0/09/2019

QĐ số 5233/QĐ-UBND V/v công bố Dịch tả lợn Châu Phi tại xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

9 98/QĐ-HĐND 16 00:00:00.0/09/2019

QĐ số 98/QĐ-HĐND Thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật trong thi hành án dân sự trên địa bàn huyện giai đoạn 2016 - 2018

10 97/QĐ-HĐND 12 00:00:00.0/09/2019

QĐ số 97/QĐ-HĐND V/v thay đổi Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND huyện

11 96/QĐ-HĐND 12 00:00:00.0/09/2019

QĐ số 96/QĐ-HĐND V/v Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề "Việc thực hiện Chương trình Phát triển chăn nuôi theo hướng chất lượng, giá trị và môi trường bền vững giai đoạn 2016-2020" (gửi Phòng NN-PTNT; Trung tâm DVNN; UBND các xã Trường Thủy, Hoa Thủy, Thanh Thủy, Mai Thủy, Hưng Thủy, Liên Thủy, Thái Thủy, Kim Thủy, Ngân Thủy, Cam Thủy, Tân Thủy)

12 5016/QĐ-UBND 11 00:00:00.0/09/2019

QĐ số 5016/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Cầu bản Cồn Cùng, xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy (Đợt 2)

13 93/QĐ-HĐND-KTXH 11 00:00:00.0/09/2019

QĐ số 93/QĐ-HĐND-KTXH V/v thành lập Đoàn GS chuyên đề: Tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn GĐ 2016-2020 (Nguồn vốn Ngân sách huyện quản lý) trên địa bàn huyện.

14 95/QĐ-HĐND 11 00:00:00.0/09/2019

QĐ số 95/QĐ-HĐND Thành lập đoàn giám sát chuyên đề... Gửi Phòng NN&PTNT, TTDVNN, UBND các xã Trường Thủy, Hoa Thủy, Cam Thủy, Mai Thủy, Hưng Thủy, Tân Thủy, Ngân Thủy, Thái Thủy

15 5015/QĐ-UBND 11 00:00:00.0/09/2019

QĐ số 5015/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh phạm vi thu hồi đất để thực hiện dự án: Đường Mai Thủy– An Thủy, huyện Lệ Thủy đối với hộ gia đình ông Đinh Kim Đông tại thị trấn Kiến Giang

16 4968/QĐ-UBND 04 00:00:00.0/09/2019

QĐ số 4968/QĐ-UBND V/v công bố hết dịch, bênh Dịch tả lợn Châu Phi tại xã Hồng Thủy

17 44871/QĐ-UBND 27 00:00:00.0/08/2019

QĐ số 44871/QĐ-UBND V/v công bố hết dịch, bênh Dịch tả lợn Châu Phi tại xã Thanh Thủy

18 4841/QĐ-UBND 26 00:00:00.0/08/2019

QĐ số 4841/QĐ-UBND V/v phê duyệt phương án bồi thường GPMB để thực hiện dự án: Khu dân cư thôn Thượng Phong, xã Phong Thủy

19 4840/QĐ-UBND 26 00:00:00.0/08/2019

QĐ số 4840/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện dự án: Khu dân cư thôn Thượng Phong, xã Phong Thủy

20 4610/QĐ-UBND 20 00:00:00.0/08/2019

QĐ số 4610/QĐ-UBND V/v công bố hết dịch, bênh Dịch tả lợn Châu Phi tại xã Mai Thủy

Trang : 1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp