Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 67/NQ-HĐND 11 00:00:00.0/10/2019

NQ số 67/NQ-HĐND Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường cứu hộ, cứu nạn từ QL 1A đến di tích lịch sử chiến thắng Xuân Bồ kết nối từ khu du lịch và khu tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp (giai đoạn 1)

2 68/NQ-HĐND 11 00:00:00.0/10/2019

NQ số 68/NQ-HĐND Chấp thuận báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án dự kiến sử dụng nguồn vốn dự phòng chung ngân sách Trung ương và nguồn điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020

3 72/NQ-HĐND 10 00:00:00.0/10/2019

NQ số 72/NQ-HĐND Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường chính Quốc lộ 12A đi vùng Nam, đoạn từ xã Quảng Lộc đi cụm trung tâm các xã vùng Nam, thị xã Ba Đồn

4 76/NQ-HĐND 10 00:00:00.0/10/2019

NQ số 76/NQ-HĐND Thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2019-2021

5 80/NQ-HĐND 10 00:00:00.0/10/2019

NQ số 80/NQ-HĐND V/v xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2016-2021

6 70/NQ-HĐND 10 00:00:00.0/10/2019

NQ số 70/NQ-HĐND Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Hạ tầng Quảng trường trung tâm

7 79/NQ-HĐND 10 00:00:00.0/10/2019

NQ số 79/NQ-HĐND V/v miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2016-2021

8 73/NQ-HĐND 10 00:00:00.0/10/2019

NQ số 73/NQ-HĐND Điều chỉnh Khoản 2, Điều 1 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 24/10/2016 của HĐND tỉnh

9 78/NQ_HĐND 10 00:00:00.0/10/2019

NQ số 78/NQ_HĐND Thông qua Đề án thành lập thị trấn Phong Nha trên cơ sở nguyên trạng xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

10 69/NQ-HĐND 10 00:00:00.0/10/2019

NQ số 69/NQ-HĐND Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Tượng đài Chủ tịch HCM với nhân dân Quảng Bình

11 68/NQ-HĐND 30 00:00:00.0/09/2019

NQ số 68/NQ-HĐND Chấp thuận báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án dự kiến sử dụng nguồn vốn dự phòng chung ngân sách Trung ương và nguồn điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020

12 68/NQ-HĐND 30 00:00:00.0/09/2019

NQ số 68/NQ-HĐND Chấp thuận báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án dự kiến sử dụng nguồn vốn dự phòng chung ngân sách Trung ương và nguồn điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020

13 53/NQ-HĐND 24 00:00:00.0/07/2019

NQ số 53/NQ-HĐND Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN năm 2019.

14 48/NQ-HĐND 24 00:00:00.0/07/2019

NQ số 48/NQ-HĐND V/v cho thôi làm nhiệm vụ ĐB HĐND huyện Lệ Thủy khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021.

15 54/NQ-HĐND 24 00:00:00.0/07/2019

NQ số 54/NQ-HĐND V/v phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018.

16 49/NQ-HĐND 24 00:00:00.0/07/2019

NQ số 49/NQ-HĐND V/v miễn nhiệm chức vụ PCT UBND huyện Lệ Thủy nhiệm kỳ 2016-2021.

17 50/NQ-HĐND 24 00:00:00.0/07/2019

NQ số 50/NQ-HĐND V/v miễn nhiệm chức vụ UV UBND huyện Lệ Thủy, nhiệm kỳ 2016-2021.

18 51/NQ-HĐND 24 00:00:00.0/07/2019

NQ số 51/NQ-HĐND V/v xác nhận kết quả bầu bổ sung UV UBND huyện Lệ Thủy, nhiệm kỳ 2016-2021.

19 52/NQ-HĐND 24 00:00:00.0/07/2019

NQ số 52/NQ-HĐND Về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2020.

20 2347/QĐ-UBND 08 00:00:00.0/05/2019

QĐ số 2347/QĐ-UBND V/v thành lập BCĐ kiểm tra, xử lý vi phạm về phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp trên địa bàn

Trang : 1 2  3  4  5  Tiếp