Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 1352/UBND-TNMT 20 00:00:00.0/06/2018

Cv số 1352/UBND-TNMT V/v phúc đáp Tờ trình số 76/TTr-UBND ngày 26/4/2018 của UBND xã Lộc Thủy

2 1358/HD-UBND 20 00:00:00.0/06/2018

HD số 1358/HD-UBND Lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

3 1351/UBND-TNMT 20 00:00:00.0/06/2018

CV số 1351/UBND-TNMT V/v thông báo đình chỉ hoạt động các cơ sở nuôi tôm tại xã Ngư Thủy Bắc

4 1337/UBND-TNMt 20 00:00:00.0/06/2018

CV số 1337/UBND-TNMT V/v rà soát các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai

5 1275/BTĐKT-VuIII 20 00:00:00.0/06/2018

CV số 1275/BTĐKT-VuIII V/v thẩm định hồ sơ khen thưởng thành tích tham gia kháng chiến

6 1354/UBND-NN 20 00:00:00.0/06/2018

CV số 1354/UBND-NN V/v đôn thúc chỉ đạo thực hiện quản lý nhà nước về an toàn đập

7 1325/UBND-TCKH-GDĐT 18 00:00:00.0/06/2018

Cv số 1325/UBND-TCKH-GDĐT V/v hướng dẫn quản lý và sử dụng các khoản thu, chi ngoài quy định năm học 2018-2019

8 1270/UBND-TK 18 00:00:00.0/06/2018

Cv số 1270/UBND-TK V/v thông báo kết quả tổng hợp Thu nhập bình quân đầu người năm 2017

9 60/BCĐ 18 00:00:00.0/06/2018

CV số 60/BCĐ V/v mời dự Lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch và các văn bản hướng dẫn thi hành

10 2719/QĐ-UBND 18 00:00:00.0/06/2018

QĐ số 2719/QĐ-UBND V/v thu hồi đất để thực hiện GPMB phân lô đấu giá QSD đất ở tại xã Lộc Thủy

11 27/VHTT 18 00:00:00.0/06/2018

Cv số 27/VHTT V/v hướng dẫn thực hiện công tác quản lý, bảo vệ, trùng tu, tôn tạo di tích trên địa bàn

12 1318/UBND-VP 18 00:00:00.0/06/2018

CV số 1318/UBND-VP V/v đảm bảo ổn định tình hình trên địa bàn

13 1315/UBND-KTHT 18 00:00:00.0/06/2018

CV số 1315/UBND-KTHT V/v xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông

14 1376/SGTVT_VP 15 00:00:00.0/06/2018

CV số 1376/SGTVT_VP V/v thông báo thi tuyển chức danh Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM

15 117/NV 15 00:00:00.0/06/2018

CV số 117/NV v/v thông báo tuyển sinh Cao học đợt 2 năm 2018 tại TP. Đà Nẵng

16 175/CV-TNMT 15 00:00:00.0/06/2018

CV số 175/CV-TNMT V/v góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi bổ sung một số điều Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 09/6/2014 và Quyết định số 35/QĐ-UBND ngày 27/10/2015 của UBND tỉnh

17 47/CV-VP 14 00:00:00.0/06/2018

CV số 47/CV-VP v/v thông báo cài đặt lại website và tên miền lethuy.gov.vn để tra cứu văn bản

18 1292/UBND-TCKH 14 00:00:00.0/06/2018

CV số 1292/UBND-TCKH V/v hướng dẫn xác định nguồn kinh phí để nộp tiền bảo vệ đất trồng lúa đối với các cơ quan nhà nước

19 1301/UBND-VP 14 00:00:00.0/06/2018

CV số 1301/UBND-VP V/v kiểm tra, trả lời ý kiến cử tri trước Kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa XX

20 1303/UBND-VP 14 00:00:00.0/06/2018

CV số 1303/UBND-VP V/v báo cáo tình hình thực hiện kiểm soát TTHC

Trang : 1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp