Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 1806/UBND-VHTTTT 17 00:00:00.0/08/2018

CV số 1806/UBND-VHTT V/v tham gia môn Bóng chuyền nữ Lễ hội 02/9/2018

2 1801/UBND-TNMT 17 00:00:00.0/08/2018

CV sô 1801/UBND-TNMT V/v tổ chức đồng loạt ra quân vệ sinh môi trường

3 1765/UBND-NV 17 00:00:00.0/08/2018

CV số 1765/UBND-NV V/v hướng dẫn quy trình lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ

4 1875/UBND-TNMT 16 00:00:00.0/08/2018

CV số 1875/UBND-TNMT V/v gửi báo cáo phục vụ công tác thanh tra trách nhiệm QLNN về TNMT

5 1795/UBND-VP 16 00:00:00.0/08/2018

CV số 1795/UBND-VP V/v báo cáo tình hình thực hiện chính sách pháp luật trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, thông tin truyền thông, tín ngưỡng - tôn giáo, thể thao, du lịch, thanh niên và trẻ em

6 1791/UBND-NN 16 00:00:00.0/08/2018

CV số 1791/UBND-NN V/v chủ động triển khai các biện pháp phòng chống thiên tai trước mùa mưa bão năm 2018

7 1847_PASNN_CNTY 16 00:00:00.0/08/2018

PA số 1847_PASNN_CNTY Quản lý vắc xin phòng các bệnh truyền nhiễm gây nguy hiểm bắt buộc phải sử dụng vắc xin trên địa bàn tình

8 1792/UBND-VP 16 00:00:00.0/08/2018

CV số 1792/UBND-VP v/v thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8 và các tháng còn lại năm 2018

9 1780/UBND-TNMT 15 00:00:00.0/08/2018

CV số 1780/UBND-TNMT V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện đấu giá QSD đất (lần 2)

10 1783/UBND-TCKH 15 00:00:00.0/08/2018

CV số 1783/UBND-TCKH V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 (lần 2)

11 1775/UBND-TNMT 15 00:00:00.0/08/2018

CV số 1775/UBND-TNMT V/v xử lý vi phạm luật về đất đai, môi trường

12 1769/UBND-TNMT 14 00:00:00.0/08/2018

CV số 1769/UBND-TNMT V/v phúc đáp Tờ trình của UBND xã Mỹ Thủy

13 94/LĐTBXH 14 00:00:00.0/08/2018

CV số 94/LĐTBXH V/v nhập số liệu phần mềm trẻ em quản lý cơ sở dữ liệu trẻ em cấp xã

14 1763/UBND-TNMT 13 00:00:00.0/08/2018

Cv số 1763/UBND-TNMT V/v tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực khai thác titan

15 1757/UBND-NV 13 00:00:00.0/08/2018

CV số 1757/UBND-NV V/v hướng dẫn chuyển đổi chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập

16 1739/UBND-VP 13 00:00:00.0/08/2018

CV số 1739/UBND-VP v/v báo cáo sơ kết 3 năm triển khai thi hành Luật Hộ tịch và các văn bản quy định chi tiết thi hành

17 1737/KH-UBND 10 00:00:00.0/08/2018

KH số 1737/KH-UBND Kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2018

18 42/VPĐP 10 00:00:00.0/08/2018

CV số 42/VPĐP V/v đăng ký xây dựng Kỷ yếu nông thôn mới năm 2018

19 1745/UBND-KT&HT 10 00:00:00.0/08/2018

CV số 1745/UBND-KT&HT V/v báo cáo tình hình thị trường tiêu thụ hàng hóa

20 41/TB-VPĐP 10 00:00:00.0/08/2018

TB số 41/TB-VPĐP V/v thay đổi kế hoạch thực hiện "Ngày nông thôn mới - Đô thị văn minh" của tháng 8/2018

Trang : 1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp