Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 234/TC-KH 18 00:00:00.0/10/2018

CV số 234/TC-KH V.v thực hiện nguồn kinh phí xây dựng khu dân cư kiểu mẫu HTX kiểu mẫu

2 67/TB-TCD 18 00:00:00.0/10/2018

TB số 67/TB-TCD Nội dung buổi tiếp công dân ngày 15/10/2018

3 235/TCKH-GCS 18 00:00:00.0/10/2018

CV số 235/TCKH-GCS V/v rà soát, báo cáo nhà làm việc, công trình sự nghiệp và tài sản khác gắn liền với đất của các Trạm y tế

4 2288/UBND-TNMT 17 00:00:00.0/10/2018

CV số 2288/UBND-TNMT V/v tiến hành trích đo, chỉnh lý địa chính và rà soát điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng

5 2290/KH-UBND 17 00:00:00.0/10/2018

KH số 2290/KH-UBND Thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để thực hiện bồi thường GPMB đấu giá QSDĐ tại xã An Thủy

6 2286/UBND-KT&HT 17 00:00:00.0/10/2018

CV số 2286/UBND-KTHT V/v tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg

7 115/HĐND-VP 17 00:00:00.0/10/2018

CV số 115/HĐND-VP V/v hướng dẫn lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu

8 386/ĐTBD-QLHC 17 00:00:00.0/10/2018

CV số 386/ĐTBD-QLHC V/v Chiêu sinh khóa tập huấn "Phương án xây dựng quy chế lương và trả lương tăng thêm trong các đơn vị sự nghiệp nhà nước"

9 21/GM-LĐTBXH 16 00:00:00.0/10/2018

GM số 21/GM-LĐTBXH Phòng lĐTB&XH tổ chức Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm

10 2280/UBND-TCKH 16 00:00:00.0/10/2018

CV số 2280/UBND-TCKH V/v đăng ký tham gia lớp bồi dưỡng chứng chỉ nghiệp vụ ngạch kế toán

11 113/HĐND-PC 15 00:00:00.0/10/2018

CV số 113/HĐND-PC V/v thông báo lịch giám sát tại cơ sở

12 1803/STNMT-CCMT 15 00:00:00.0/10/2018

CV số 1803/STNMT-CCMT V/v Hướng dẫn thực hiện tiêu chí môi trường của mô hình xã nông thôn mới kiểu mẫu theo Quyết định số 691/QĐ-TTg

13 2263/UBND-LĐTBXH 15 00:00:00.0/10/2018

CV số 2263/UBND-LĐTBXH V/v hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018

14 61/VPDDP 12 00:00:00.0/10/2018

CV số 61/VPĐP V/v góp ý Tiêu chí công nhận thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới tại các xã khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

15 114/LĐTB&XH 12 00:00:00.0/10/2018

CV số 114/LĐTB&XH V/v báo cáo số người tham gia xuất khẩu lao động năm 2018

16 2252/UBND-TNMT 12 00:00:00.0/10/2018

CV số 2252/UBND-TNMT V/v chấn chỉnh việc thực hiện báo cáo các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai

17 2213/UBND-KT&HT 11 00:00:00.0/10/2018

CV số 2213/UBND-KT&HT V/v lựa chọn đơn vị tư vấn đủ điều kiện năng lực tham gia hoạt động xây dựng

18 2246/UBND-TCKH 11 00:00:00.0/10/2018

CV số 2246/UBND-TCKH V/v chấp hành pháp luật trong công tác đấu thầu

19 2247/UBND-TNMT 11 00:00:00.0/10/2018

CV số 2247/UBND-TNMT V/v kiểm tra, xử lý vi phạm về đất đai, xây dựng

20 2244/UBND-NV 11 00:00:00.0/10/2018

CV số 2244/UBND-NV V/v thực hiện một số nội dung liên quan Nghị định số 112/2017/NĐ-CP của Chính phủ

Trang : 1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp