Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 156/UBND-LĐTB&XH 18 00:00:00.0/01/2019

CV số 156/UBND-LĐTBXH V/v báo cáo thực hiện chương trình MTQG giảm nghèo bền vững

2 05/VP 18 00:00:00.0/01/2019

CV số 05/VP V/v tổ chức trực và báo cáo tình hình dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019

3 142/UBND-TCKH 18 00:00:00.0/01/2019

CV số 142/UBND-TCKH V/v thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng tạo quỹ đất trên địa bàn huyện

4 09/LĐTBXH 18 00:00:00.0/01/2019

CV số 09/LĐTBXH V/v đăng ký nâng cấp, sữa chữa nhà bia ghi tên liệt sĩ năm 2019

5 146/UBND-NN 17 00:00:00.0/01/2019

CV sô 146/UBND-NN V/ đăng ký các loại vacxin tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm

6 10/LĐTBXH 17 00:00:00.0/01/2019

CV số 10/LĐTBXH V/v hướng dẫn thăm, tặng quà cho đối tượng chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi

7 133/UBND-VP 17 00:00:00.0/01/2019

CV số 133/UBND-VP V/v điều tra thu nhập bình quân đầu người

8 5316/HD-SXD 17 00:00:00.0/01/2019

HD số 5316/HD-SXD Một số vấn đề sử dụng gạch không nung trong các công trình xây dựng

9 134/UBND-NN 16 00:00:00.0/01/2019

CV số 134/UBND-NN V/v báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi

10 108/KH-UBND 16 00:00:00.0/01/2019

KH số 108/KH-UBND Tuần tra, kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Lệ Thủy năm 2019

11 119/UBND-KTHT 16 00:00:00.0/01/2019

CV số 119/UBND-KTHT V/v quản lý trật tự đô thị trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi

12 116/UBND-KTHT 16 00:00:00.0/01/2019

CV số 116/UBND-KTHT Gửi UBND xã Sen Thủy

13 83/UBND-VP 16 00:00:00.0/01/2019

CV số 83/UBND-VP V/v rà soát, tham mưu UBND huyện kiện toàn thành viên các BCĐ, Hội đồng

14 135/UBND-TP 16 00:00:00.0/01/2019

CV số 135/UBND-TP V/v triển khai thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2019

15 121/UBND-KTHT 16 00:00:00.0/01/2019

CV số 121/UBND-KTHT V/v đăng ký địa điểm buôn bán hoa, quả tại chợ hoa, quả Tết trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi

16 113/UBND-TP 15 00:00:00.0/01/2019

CV số 113/UBND-TP V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 10/01/2019

17 07/HĐND-VP 15 00:00:00.0/01/2019

CV số 07/HĐND-VP V/v gửi các tài liệu kỳ họp HĐND cuối năm 2018

18 01/ĐL-BTC 15 00:00:00.0/01/2019

ĐL số 01/ĐL-BTC Giải kéo co huyện Lệ Thủy năm 2019

19 28_STP-XDKTVB 15 00:00:00.0/01/2019

CV số 28_STP-XDKTVB V/v hướng dẫn một số nội dung trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

20 122/UBND-NN 15 00:00:00.0/01/2019

CV số 122/UBND-NN V/v triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh Lở mồn long móng

Trang : 1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp