Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 1364/UBND-VHTT 25 00:00:00.0/06/2019

CV số 1364/UBND-VHTT V/v xây dựng gian hàng tham gia triển lãm thành tựu KT-XH tại tỉnh.

2 1350/UBND-VP 25 00:00:00.0/06/2019

CV số 1350/UBND-VP V/v phối hợp triển khai DV hành chính công trên địa bàn huyện.

3 130/TDLCN 24 00:00:00.0/06/2019

CV số 130/TDLCN V/v mở lớp bồi dưỡng kiến thức QLHCNN Chương trình CVC & CV.

4 1353/UBND -NN 21 00:00:00.0/06/2019

CV số 1353/UBND-NN V/v rút kinh nghiệm trong việc thực hiện chế độ hội nghị.

5 07/PA-PYT 21 00:00:00.0/06/2019

PA số 07/PA-PYT Phương án bảo vệ sức khỏe kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019.

6 1337/UBND-NN 21 00:00:00.0/06/2019

CV số 1337/UBND-NN V/v một số giải pháp cấp bách về phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn

7 1330/UBND-TNMT 20 00:00:00.0/06/2019

CV số 1330/UBND-TNMT V/v xử lý lợn bị bệnh dịch tả lợn Châu Phi

8 47/VPNTM 20 00:00:00.0/06/2019

CV số 47/VPNTM V/v chuẩn bị hồ so phục vụ Đoàn kiểm tra số 1603 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

9 48/FM-VPNTM 20 00:00:00.0/06/2019

GM số 48/GM-VPNTM Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQGXDNTM

10 29/TP 20 00:00:00.0/06/2019

CV số 29/TP V/v lập hồ sơ đề nghị Kỷ nệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp" năm 2019

11 1333/UBND-TCKH 20 00:00:00.0/06/2019

CV số 1333/UBND-TCKH V/v thực hiện báo cáo phục vụ Đoàn kiểm tra Tỉnh ủy

12 11/HĐPH 18 00:00:00.0/06/2019

CV số 11/HĐPH Về nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giao dục pháp luật tháng 6/2019

13 12/HĐPH 18 00:00:00.0/06/2019

CV số 12/HĐPH V/v cung cấp tài liệu tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cấp xã kỳ 1 và kỳ 2 tháng 6 năm 2019

14 69/LĐTBXH 18 00:00:00.0/06/2019

CV số 69/LĐTBXH V/v mời cán bộ tham gia tập huấn phần mềm quản lý và đào tạo nghề cho lao động nông thôn

15 1289/UBND-KL 18 00:00:00.0/06/2019

CV số 1289/UBND-KL V/v tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý rừng, quản lý đất lâm nghiệp trên địa bàn

16 1313/UBND-NN 18 00:00:00.0/06/2019

CV số 1313/UBND-NN V/v báo cáo kết quả sản xuất lúa tái sinh và chăm sóc lúa Hè Thu 2019

17 1300/UBND-TNMT 17 00:00:00.0/06/2019

CV số 1300/UBND-TNMT V/v tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức và kiểm tra các hoạt động phát tán, nuôi trồng loài tôm trong danh mục loài nfoaij lai xâm hại, loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại

18 1297/UBND-VP 14 00:00:00.0/06/2019

CV số 1297/UBND-VP V/v hướng dẫn cài đặt phần mềm hỗ trợ

19 113/NV 14 00:00:00.0/06/2019

CV số 113/NV Lịch kiểm tra hồ sơ, bản đồ, các mốc địa giới hành chính cấp xã năm 2019

20 1286/UBND-TNMT 14 00:00:00.0/06/2019

CV số 1286/UBND-TNMT V/v kiểm tra, xử lý nghiêm việc đốt rác tại các điểm trung chuyển

Trang : 1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp