Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 355/UBND-NN 22 00:00:00.0/02/2018

CV số 355/UBND-NN V/v tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện Tết trồng cây kết hợp "Ngày nông thôn mới - Đô thị văn minh"

2 03/CĐ-UBND 21 00:00:00.0/02/2018

CV số 03/CĐ-UBND V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống cúm gia cầm, ngăn chặn virut cúm A/H7N9 và các chủng virut cúm khác

3 352/UBND-TNMT 13 00:00:00.0/02/2018

CV số 352/UBND-TNMT V/v kiểm tra, xử lý tình trạng khai thác cát san lấp trái phép

4 341/UBND-NV 12 00:00:00.0/02/2018

CV số 341/UBND-NV V/v rà soát khen thưởng kháng chiến chống Pháp, Mỹ tồn đọng

5 10/NN 12 00:00:00.0/02/2018

CV số 10/NN v/v chỉ đạo triển khai mô hình trồng cam Vũ Quang

6 04/HĐPB 12 00:00:00.0/02/2018

CV số 04/HĐPB V/v cung cấp tài liệu tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cấp xã kỳ 1 và kỳ 2 tháng 02 năm 2018

7 340/UBND-NV 12 00:00:00.0/02/2018

Cv số 340/UBND-NV V/v xây dựng Đề án vị trí việc làm năm học 2017-2018

8 335/UBND-KTHT 09 00:00:00.0/02/2018

CV số 335/UBND-KTHT V/v quản lý trật tự đô thị thị trấn Kiến Giang trong dịp tết Nguyên đán năm 2018

9 332/UBND-VP 09 00:00:00.0/02/2018

CV số 332/UBND-VP V/v kiểm tra, trả lời ý kiến kiến nghị cử tri sau Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVII

10 329/UBND-NV 09 00:00:00.0/02/2018

CV số 329/UBND-NV V/v hướng dẫn xây dựng Đề án vị trí việc làm đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện quản lý

11 325/UBND-YT 09 00:00:00.0/02/2018

CV số 325/UBND-YT V/v tăng cường công tác phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi

12 326/UBND-YT 09 00:00:00.0/02/2018

CV số 326/UBND-YT v/v tăng cường thực hiện chính sách BHYT trên địa bàn huyện

13 333/UBND-VP 09 00:00:00.0/02/2018

CV số 333/UBND-VP V/v thực hiện Kết luận tại cuộc làm việc của lãnh đạo chủ chốt tháng 01/2018

14 311/UBND-TNMT 08 00:00:00.0/02/2018

CV số 311/UBND-TNMT V/v tăng cường vệ sinh môi trường trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất

15 307/UBND-TNMT 07 00:00:00.0/02/2018

CV 307/UBND-TNMT V/v triển khai các biện pháp bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trong dịp Tết Nguyên đán mậu Tuất

16 03/BATGT 07 00:00:00.0/02/2018

Cv số 03/BATGT V/v tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT đường thủy nội địa

17 32/NV 07 00:00:00.0/02/2018

CV số 32/NV V/v nhận tiền và hiện vật khen thưởng thi đua năm 2017

18 319/UBND-LĐTBXH 07 00:00:00.0/02/2018

CV số 319/UBND-LĐTBXH V/v hướng dẫn tiếp nhận và cấp phát gạo hỗ trợ nhân dân nhân dịp Tết Nguyên đán 2018

19 02/BATGT 07 00:00:00.0/02/2018

CV số 02/BATGT V/v tăng cường công tác phối hợp bảo đảm trật tự ATGT tại các vị trí giao cắt giữa đường bộ và đường sắt trên địa bàn huyện

20 315/UBND-NV 07 00:00:00.0/02/2018

CV số 315/UBND-NV V/v triển khai thực hiện tinh giản biên chế đợt 2 năm 2018

Trang : 1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp