Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 238/UBND 23 00:00:00.0/06/2014

CV số: 238/UBND-TNMT V/v kiểm soát ô nhiễm và lập báo cáo giám sát bảo vệ môi trường

2 784/UBND-VHTT 23 00:00:00.0/06/2014

CV số 784/UBND-VHTT V/v xem xét dấu hiệu di tích lăng mộ ông Trần Bình Phủ - Khâm sai thuộc nội cai cơ chánh quản Bắc Thành đồ gia úy trung bình hầu

3 449/UBND-NC 23 00:00:00.0/06/2014

Cv số: 449/UBND-NC V/v tổ chức Vision Care tổ chức khám chữa bệnh tại các xã Mai, Sơn, Phú, Ngân thủy

4 760/UBND-NV 18 00:00:00.0/06/2014

CV số 760/UBND-NV V/v khảo sát , rà soát thôn bản, tổ dân phố trên địa bàn huyện

5 67/BC-UBND 18 00:00:00.0/06/2014

BC số: 67/BC-UBND Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2014 và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng còn lại năm 2014

6 486/TB-UBND 24 00:00:00.0/04/2014

TB số: 486/TB-UBND V/v triệu tập khai giảng lớp trung cấp luật chính quy khóa 2014 - 2015 -

7 479/TB-UBND 24 00:00:00.0/04/2014

TB số: 479/TB-UBND V/v treo quốc kỳ nhân dịp kỷ niệm 410 năm hình thành tỉnh Quảng Bình

8 485/TB-UBND 24 00:00:00.0/04/2014

TB số: 485/TB-UBND Kết luận tại buổi làm việc liên quan đến hoạt động khai thác, vận chuyển đá trên địa bàn huyện

9 88/GM-UBND 23 00:00:00.0/04/2014

GM số: 88/GM-UBND Họp bàn nhiệm vụ, kế hoạch phát triển quỹ đất để đấu giá QSDĐ

10 467/TB-UBND 22 00:00:00.0/04/2014

TBKL số 467/TB-UBND Kết luận tại buổi làm việc về thực hiện dự án đo đạc, chỉnh lý hoàn thiện hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu về đất đai

11 468/TB-UBND 22 00:00:00.0/04/2014

TBKL số 468/TB-UBND Kết luận tại Hội nghị tổng kết công tác phòng cháy chữa cháy năm 2013

12 465/UBND-TP 22 00:00:00.0/04/2014

Cv số: 465/UBND-TP V/v đề nghị báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC

13 458/UBND 21 00:00:00.0/04/2014

Cv số: 458/UBND-NN V/v phòng chống lũ tiểu mãn

14 86/GM-UBND 21 00:00:00.0/04/2014

GM số: 86/GM-UBND UBND huyện tổ chức buổi đối thoại giải quyết đất hộ ông Phạm Xuân Du ở thị trấn Kiến Giang

15 87/GM-UBND 21 00:00:00.0/04/2014

GM số: 87/GM-UBND UBND huyện tổ chức buổi làm việc về xây dựng khu tái định cư ở xã Ngân Thủy

16 85/GM-UBND 18 00:00:00.0/04/2014

GM số 85/GM-UBND UBND huyện tổ chức buổi làm việc liên quan đến hoạt động khai thác đá trên địa bàn huyện

17 443/UBND-TNMT 17 00:00:00.0/04/2014

Cv số: 443/UBND-TNMT V/v triển khai công tác vệ sinh môi trường

18 84/GM-UBND 17 00:00:00.0/04/2014

GM số: 84/GM-UBND Thực hiện CV số 371/UBND-NV V/v báo cáo kế hoạch thẩm định đánh giá thực hiện chỉ số CCHC năm 2013

19 0/TB-PTQĐ 17 00:00:00.0/04/2014

TB số: 10/TB-PTQĐ V/v Bán đấu giá QSDĐ

20 34/BC-HĐND 16 00:00:00.0/04/2014

Bc số: 34/BC-HĐND Tình hình hoạt động của TT HĐND huyện trong quý I

Trang : 1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp