Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 17/2018/NĐ-CP 21 00:00:00.0/02/2018

NĐ số 17/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 67/2014/NĐ_CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản

2 144/2017/TT-BTC 21 00:00:00.0/02/2018

TT số 144/2017/TT-BTC Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chinh phủ quy định chi tiết một số diều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công

3 09_2017/TT_BNV 23 00:00:00.0/01/2018

TT số 09_2017_TT_BNV Sửa đổi, bổ sung một số điều của TT số 04/2012/TT-BNV ngày 31/08/2012 về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố.

4 06/2018/ND_CP 17 00:00:00.0/01/2018

NĐ số 06/2018/ND_CP Quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non

5 152/2017/NĐ-CP 15 00:00:00.0/01/2018

NĐ số 152/2017/NĐ-CP Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp

6 238/UBND 23 00:00:00.0/06/2014

CV số: 238/UBND-TNMT V/v kiểm soát ô nhiễm và lập báo cáo giám sát bảo vệ môi trường

7 784/UBND-VHTT 23 00:00:00.0/06/2014

CV số 784/UBND-VHTT V/v xem xét dấu hiệu di tích lăng mộ ông Trần Bình Phủ - Khâm sai thuộc nội cai cơ chánh quản Bắc Thành đồ gia úy trung bình hầu

8 449/UBND-NC 23 00:00:00.0/06/2014

Cv số: 449/UBND-NC V/v tổ chức Vision Care tổ chức khám chữa bệnh tại các xã Mai, Sơn, Phú, Ngân thủy

9 760/UBND-NV 18 00:00:00.0/06/2014

CV số 760/UBND-NV V/v khảo sát , rà soát thôn bản, tổ dân phố trên địa bàn huyện

10 67/BC-UBND 18 00:00:00.0/06/2014

BC số: 67/BC-UBND Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2014 và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng còn lại năm 2014

11 486/TB-UBND 24 00:00:00.0/04/2014

TB số: 486/TB-UBND V/v triệu tập khai giảng lớp trung cấp luật chính quy khóa 2014 - 2015 -

12 479/TB-UBND 24 00:00:00.0/04/2014

TB số: 479/TB-UBND V/v treo quốc kỳ nhân dịp kỷ niệm 410 năm hình thành tỉnh Quảng Bình

13 485/TB-UBND 24 00:00:00.0/04/2014

TB số: 485/TB-UBND Kết luận tại buổi làm việc liên quan đến hoạt động khai thác, vận chuyển đá trên địa bàn huyện

14 88/GM-UBND 23 00:00:00.0/04/2014

GM số: 88/GM-UBND Họp bàn nhiệm vụ, kế hoạch phát triển quỹ đất để đấu giá QSDĐ

15 467/TB-UBND 22 00:00:00.0/04/2014

TBKL số 467/TB-UBND Kết luận tại buổi làm việc về thực hiện dự án đo đạc, chỉnh lý hoàn thiện hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu về đất đai

16 468/TB-UBND 22 00:00:00.0/04/2014

TBKL số 468/TB-UBND Kết luận tại Hội nghị tổng kết công tác phòng cháy chữa cháy năm 2013

17 465/UBND-TP 22 00:00:00.0/04/2014

Cv số: 465/UBND-TP V/v đề nghị báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC

18 458/UBND 21 00:00:00.0/04/2014

Cv số: 458/UBND-NN V/v phòng chống lũ tiểu mãn

19 86/GM-UBND 21 00:00:00.0/04/2014

GM số: 86/GM-UBND UBND huyện tổ chức buổi đối thoại giải quyết đất hộ ông Phạm Xuân Du ở thị trấn Kiến Giang

20 87/GM-UBND 21 00:00:00.0/04/2014

GM số: 87/GM-UBND UBND huyện tổ chức buổi làm việc về xây dựng khu tái định cư ở xã Ngân Thủy

Trang : 1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp