Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Tra Cứu VĂN BẢN
Từ cần tìm :
>>Nâng cao
STT Số / Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Hiệu lực VB(còn/hết)
1 147/TCKH-KHĐT CV số 147/TCKH-KHĐT V/v xây dựng báo cáo phục vụ nội dung làm việc với Thanh tra tỉnh UBND Huyện Lệ Thủy 16 00:00:00.0/08/2019 Còn
2 1798/UBND-TCKH CV số 1798/UBND-TCKH V/v nâng cao chất lượng công tác lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án và báo cáo giám sát chủ trương đầu tư UBND Huyện Lệ Thủy 16 00:00:00.0/08/2019 Còn
3 183/GM-UBND GM số 183/GM-UBND UBND huyện tổ chức buổi làm việc với Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Bình về chương trình truyền hình trực tiếp Lễ hội bơi, đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang do ông Phan Hồng Đăng - Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì. UBND Huyện Lệ Thủy 15 00:00:00.0/08/2019 Còn
4 1028/KBLT CV số 1028/KBLT V/v báo cáo tạm ứng và thu hồi tạm ứng vốn đầu tư. UBND Huyện Lệ Thủy 15 00:00:00.0/08/2019 Còn
5 182/GN-UBND GM số 182/GM-UBND BCĐ Chương trình MTQG xây dựng NTM huyện có buổi làm việc với Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy về thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM. UBND Huyện Lệ Thủy 15 00:00:00.0/08/2019 Còn
6 1788/UBND-TCKH CV số 1788/UBND-TCKH V/v giải pháp tháo gỡ vướng mắc, những vấn đề nổi lên. UBND Huyện Lệ Thủy 14 00:00:00.0/08/2019 Còn
7 39/TB-TCD Tb số 39/TB-TCD Mời tiếp công dân định kỳ phiên ngày 15 tháng 8 năm 2019 UBND Huyện Lệ Thủy 12 00:00:00.0/08/2019 Còn
8 04/Đl-BTC ĐL số 04/ĐL-BTC Điều lệ giải bóng chuyền nữ Lễ hội 2/9 huyện Lệ Thủy năm 2019 UBND Huyện Lệ Thủy 12 00:00:00.0/08/2019 Còn
9 03/ĐL-BTC ĐL số 03/ĐL-BTC Điều lệ giải bơi, đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang huyện Lệ Thủy năm 2019 UBND Huyện Lệ Thủy 12 00:00:00.0/08/2019 Còn
10 02/ĐL-BTC ĐL số 02/ĐL-BTC Điều lệ giải bóng chuyền nam Lễ hội 2/9 huyện Lệ Thủy năm 2019 UBND Huyện Lệ Thủy 12 00:00:00.0/08/2019 Còn
11 1762/UBND-VHTT CV số 1762/UBND-VHTTTT V/v cử cán bộ, giáo viên tham gia Tổ trọng tài điều hành giải bóng chuyền (nam, nữ) và bơi, đua thuyền UBND Huyện Lệ Thủy 12 00:00:00.0/08/2019 Còn
12 159/NV CV số 159/NV V/v đăng tải Công văn số 1011/TL-BTCCT ngày 02/8/2019 của BTC cuộc thi "Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp CCHC tỉnh Quảng Bình năm 2019" UBND Huyện Lệ Thủy 12 00:00:00.0/08/2019 Còn
13 1750/KH-UBND KH số 1750/KH-UBND Triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị UBND Huyện Lệ Thủy 12 00:00:00.0/08/2019 Còn
14 4570/QĐ-UBND QĐ số 4570/QĐ-UBND V/v công bố hết dịch, bênh Dịch tả lợn Châu Phi tại xã Phú Thủy UBND Huyện Lệ Thủy 09 00:00:00.0/08/2019 Còn
15 1893/CV-BCĐ CV số 1893/CV-BCĐ V/v thống nhất thời gian tổ chức Lễ kỷ niệm "Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ" điểm của huyện Lệ Thủy tại xã Mai Thủy. UBND Huyện Lệ Thủy 09 00:00:00.0/08/2019 Còn
16 180/GM-UBND GM số 180/GM-UBND Ban chỉ đạo 138 huyện tổ chức Lễ kỷ niệm "Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ" năm 2019 điểm của huyện Lệ Thủy tại xã Mai Thủy. UBND Huyện Lệ Thủy 08 00:00:00.0/08/2019 Còn
17 1693/KH-UBND KH số 1693/KH-UBND Về việc tổ chức Lễ hội bơi, đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang, các hoạt động chào mừng kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam UBND Huyện Lệ Thủy 08 00:00:00.0/08/2019 Còn
18 08/KH-BCĐ KH số 08/KH-BCĐ Tổ chức điểm "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2019 tại xã Mai Thủy UBND Huyện Lệ Thủy 08 00:00:00.0/08/2019 Còn
19 172/GM-UBND GM số 172/GM-UBND UBND huyện tổ chức cuộc họp bàn công tác tổ chức Hội chợ thương mại huyện Lệ Thủy 2019 do ông Phan Hồng Đăng - Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì. UBND Huyện Lệ Thủy 07 00:00:00.0/08/2019 Còn
20 170/GM-UBND GM số 170/GM-UBND UBND huyện tổ chức cuộc họp triển khai KH tổ chức Lễ hội bơi, đua thuyền TT trên sông KG và các hoạt động chào mừng kỷ niệm 74 năm CM tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCNVN. UBND Huyện Lệ Thủy 07 00:00:00.0/08/2019 Còn
Trang :
1