Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Tra Cứu VĂN BẢN
Từ cần tìm :
>>Nâng cao
STT Số / Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Hiệu lực VB(còn/hết)
1 1356/TB-UBND TB số 1356/TB-UBND Thu hồi đất để GPMB phân lô đấu giá QSD đất ở tại xã Dương Thủy, huyện Lệ Thủy UBND Huyện Lệ Thủy 20 00:00:00.0/06/2018 Còn
2 1357/KH-UBND KH số 1357/KH-UBND Thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để GPMB phân lô đấu giá QSD đất ở tại xã Dương Thủy UBND Huyện Lệ Thủy 20 00:00:00.0/06/2018 Còn
3 1337/UBND-TNMt CV số 1337/UBND-TNMT V/v rà soát các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai UBND Huyện Lệ Thủy 20 00:00:00.0/06/2018 Còn
4 01/GM-BCH GM số 01/GM-BCH Ban chỉ huy quân sự huyện tổ chức hướng dẫn lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt Liệt sĩ UBND Huyện Lệ Thủy 20 00:00:00.0/06/2018 Còn
5 1358/HD-UBND HD số 1358/HD-UBND Lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ UBND Huyện Lệ Thủy 20 00:00:00.0/06/2018 Còn
6 1351/UBND-TNMT CV số 1351/UBND-TNMT V/v thông báo đình chỉ hoạt động các cơ sở nuôi tôm tại xã Ngư Thủy Bắc UBND Huyện Lệ Thủy 20 00:00:00.0/06/2018 Còn
7 1354/UBND-NN CV số 1354/UBND-NN V/v đôn thúc chỉ đạo thực hiện quản lý nhà nước về an toàn đập UBND Huyện Lệ Thủy 20 00:00:00.0/06/2018 Còn
8 1275/BTĐKT-VuIII CV số 1275/BTĐKT-VuIII V/v thẩm định hồ sơ khen thưởng thành tích tham gia kháng chiến UBND Huyện Lệ Thủy 20 00:00:00.0/06/2018 Còn
9 2134/QĐ-SXD QĐ số 2134/QĐ-SXD V/v công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 4 và tháng 5 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình UBND Huyện Lệ Thủy 20 00:00:00.0/06/2018 Còn
10 1336/KH-UBND KH số 1336/KH-UBND Thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để thực hiện thu hồi GPMB đấu giá QSD đất ở tại xã Xuân Thủy UBND Huyện Lệ Thủy 20 00:00:00.0/06/2018 Còn
11 01/TB-VHTT TB số 01/TB-VHTT Thay đổi thời gian tập huấn ứng dụng Công nghệ thông tin UBND Huyện Lệ Thủy 20 00:00:00.0/06/2018 Còn
12 1341/TB-UBND TB số 1341/Tb-UBND Thu hồi đất để GPMB phân lô đấu giá QSD đất ở tại xã Xuân Thủy UBND Huyện Lệ Thủy 20 00:00:00.0/06/2018 Còn
13 547/TB-BCH TB số 547/TB-BCH V/v huấn luyện lực lượng Dân quân Thông tin năm 2018 UBND Huyện Lệ Thủy 20 00:00:00.0/06/2018 Còn
14 549/TB-BCH TB số 549/TB-BCH V/v huấn luyện lực lượng Dân quân Công binh năm 2018 UBND Huyện Lệ Thủy 20 00:00:00.0/06/2018 Còn
15 1352/UBND-TNMT Cv số 1352/UBND-TNMT V/v phúc đáp Tờ trình số 76/TTr-UBND ngày 26/4/2018 của UBND xã Lộc Thủy UBND Huyện Lệ Thủy 20 00:00:00.0/06/2018 Còn
16 2785/QĐ-UBNĐ QĐ số 2785/QĐ-UBND V/v phê duyệt Phương án bán đấu giá QSD đất ở tại xã Mỹ Thủy UBND Huyện Lệ Thủy 20 00:00:00.0/06/2018 Còn
17 2786/QĐ-UBND QĐ số 2786/QĐ-UBND V/v đấu giá QSD đất ở tại xã Mỹ Thủy UBND Huyện Lệ Thủy 20 00:00:00.0/06/2018 Còn
18 1333/TB-UBND TB số 1333/TB-UBND Kết luận của PCT UBND huyện, CT Hội đồng GPMB tại cuộc họp bàn giải quyết vướng mắc trong công tác GPMB dự án mạch 2 đường dây 220kV Đồng Hới - Đông Hà UBND Huyện Lệ Thủy 19 00:00:00.0/06/2018 Còn
19 02/KH-VHTT KH số 02/KH-VHTT Tập huấn ứng dụng CNTT cho các xã, thị trấn UBND Huyện Lệ Thủy 19 00:00:00.0/06/2018 Còn
20 04/GM-ĐXM GM số 04/GM-ĐTTr Tổ công tác tổ chức buổi làm việc bàn giải quyết các vướng mắc UBND Huyện Lệ Thủy 19 00:00:00.0/06/2018 Còn
Trang :
1