Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Tra Cứu VĂN BẢN
Từ cần tìm :
>>Nâng cao
STT Số / Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Hiệu lực VB(còn/hết)
1 236/GM-UBND GM số 236/GM-UBND Buổi làm việc với các đơn vị và Tổ giúp việc Tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 UBND Huyện Lệ Thủy 21 00:00:00.0/10/2019 Còn
2 846/TB-ĐBQB CV số 846/TB-ĐBQB V/v giới thiệu chức danh và chữ ký cán bộ UBND Tỉnh Quảng Bình 21 00:00:00.0/10/2019 Còn
3 108/QĐ-HĐND QĐ số 108/QĐ-HĐND Thành lập Đoàn giám sát tình hình thực hiện KL của Chủ tọa Kỳ họp thứ 10 và việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa XX UBND Huyện Lệ Thủy 21 00:00:00.0/10/2019 Còn
4 693/GM-BCĐ GM số 693/GM-BĐD Họp ban đại diện HĐQT - NHCSXH UBND Huyện Lệ Thủy 18 00:00:00.0/10/2019 Còn
5 2360/UBND-VP CV số 2360/UBND-VP V/v đôn đốc nộp báo cáo kết quả thực hiện KL của Chủ tọa kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa XX UBND Huyện Lệ Thủy 18 00:00:00.0/10/2019 Còn
6 234/GM-UBND GM số 234/GM-UBND Gửi các xã Kim Thủy, Ngân Thủy, Sen Thủy, Thái Thủy UBND Huyện Lệ Thủy 18 00:00:00.0/10/2019 Còn
7 943/STTTT-CNTT Gửi các phòng cử cán bộ tập huấn UBND Huyện Lệ Thủy 18 00:00:00.0/10/2019 Còn
8 234/GM-UBND GM số 234/GM-UBND Buổi làm việc với Sở Công Thương về khảo sát địa điểm về đề xuất chủ trương lập bổ sung Quy hoạch điện các Dự án nhà máy điện gió UBND Huyện Lệ Thủy 17 00:00:00.0/10/2019 Còn
9 43/TB-TCD TB số 43/TB-TCD Nội dung buổi tiếp công dân ngày 15/10/2019 UBND Huyện Lệ Thủy 16 00:00:00.0/10/2019 Còn
10 233/GM-UBND GM số 233/GM-UBND Buổi làm việc với các đơn vị về rà soát các tiêu chí chưa đạt trong xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 UBND Huyện Lệ Thủy 16 00:00:00.0/10/2019 Còn
11 2331/UBND-NV CV số 2331/UBND-NV V/v ủy quyền tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" UBND Huyện Lệ Thủy 16 00:00:00.0/10/2019 Còn
12 2321/UBND-TCKH CV số 2321/UBND-TCKH Về việc giải ngân vốn đầu tư công của các Chương trình MTQG xây dựng NTM và Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững UBND Huyện Lệ Thủy 16 00:00:00.0/10/2019 Còn
13 2306_UBND_YT CV số 2306_UBND_YT V/v tăng cường phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết tại các trường học, cơ sở giáo dục UBND Huyện Lệ Thủy 15 00:00:00.0/10/2019 Còn
14 2323/TB-UBND TB số 2323/TB-UBND Giới thiệu chức danh và chữ ký của Trưởng phòng LĐTBXH huyện UBND Huyện Lệ Thủy 15 00:00:00.0/10/2019 Còn
15 958/BCH-TM CV số 958/BCH-TM V/v thông báo lịch phúc tra công dân SSNN, tạm hoãn nhập ngũ, tạm miễn nhập ngũ năm 2020 UBND Huyện Lệ Thủy 15 00:00:00.0/10/2019 Còn
16 5733/QĐ-UBND QĐ số 5733/QĐ-UBND V/v công bố dịch, bênh Dịch tả lợn Châu Phi tại xã ngư Thủy Bắc UBND Huyện Lệ Thủy 14 00:00:00.0/10/2019 Còn
17 231/GM-UBND GM số 231/GM-UBND Cuộc họp bàn công tác GPMB xây dựng công trình Sửa chữa, nâng cấp Hồ chứa nước Cải cách xã Tân Thủy UBND Huyện Lệ Thủy 14 00:00:00.0/10/2019 Còn
18 1495/KH-KBLT KH số 1495/KH-KBLT Kiểm tra thực tế các công trình trên địa bàn UBND Huyện Lệ Thủy 11 00:00:00.0/10/2019 Còn
19 1503/KBLT CV số 1503/KBLT V/v kiểm tra thực tế các công trình trên địa bàn UBND Huyện Lệ Thủy 11 00:00:00.0/10/2019 Còn
20 5720/QĐ-UBND QĐ số 5720/QĐ-UBND V/v công bố dịch, bênh Dịch tả lợn Châu Phi tại xã Văn Thủy UBND Huyện Lệ Thủy 11 00:00:00.0/10/2019 Còn
Trang :
1