Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Tra Cứu VĂN BẢN
Từ cần tìm :
>>Nâng cao
STT Số / Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Hiệu lực VB(còn/hết)
1 69/GM-KBLT GM số 69/GM-KBLT KBNN Lệ Thủy tổ chức làm việc với các đơn vị để nắm tình hình giải ngân và thu hồi tạm ứng vốn đầu tư công năm 2018 UBND Huyện Lệ Thủy 17 00:00:00.0/10/2018 Còn
2 68/KH-KBLT CV số 68/KH-KBLT Kiểm tra thực tế các công trình trên địa bàn UBND Huyện Lệ Thủy 17 00:00:00.0/10/2018 Còn
3 386/ĐTBD-QLHC CV số 386/ĐTBD-QLHC V/v Chiêu sinh khóa tập huấn "Phương án xây dựng quy chế lương và trả lương tăng thêm trong các đơn vị sự nghiệp nhà nước" UBND Tỉnh Quảng Bình 17 00:00:00.0/10/2018 Còn
4 269/GM-UBND GM số 269/GM-UBND Buổi làm việc với Đoàn Kiểm toán Ngân sách, tiền và tài sản Nhà nước năm 2017 UBND Huyện Lệ Thủy 17 00:00:00.0/10/2018 Còn
5 2290/KH-UBND KH số 2290/KH-UBND Thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để thực hiện bồi thường GPMB đấu giá QSDĐ tại xã An Thủy UBND Huyện Lệ Thủy 17 00:00:00.0/10/2018 Còn
6 2289/TB-UBND TB số 2289/TB-UBND Thu hồi đất để GPMB phân lô đấu giá QSDĐ ở tại xã An Thủy UBND Huyện Lệ Thủy 17 00:00:00.0/10/2018 Còn
7 5030/QĐ-UBND QĐ số 5030/QĐ-UBND V/v thành lập Tổ chỉ đạo công tác chỉnh trang cáp thông tin trên địa bàn huyện UBND Huyện Lệ Thủy 17 00:00:00.0/10/2018 Còn
8 2288/UBND-TNMT CV số 2288/UBND-TNMT V/v tiến hành trích đo, chỉnh lý địa chính và rà soát điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng UBND Huyện Lệ Thủy 17 00:00:00.0/10/2018 Còn
9 2265/TB-UBND TB số 2265/TB-UBND KL của CTUBND huyện tại cuộc họp để thông qua Đề án sắp xếp, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện giai đoạn 2017-2020 UBND Huyện Lệ Thủy 17 00:00:00.0/10/2018 Còn
10 114/QĐ-UBND QĐ số 114/QĐ-UBND Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề "Việc thu gom và xử lý rác thải, chất thải trên địa bàn" UBND Huyện Lệ Thủy 17 00:00:00.0/10/2018 Còn
11 115/HĐND-VP CV số 115/HĐND-VP V/v hướng dẫn lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu UBND Huyện Lệ Thủy 17 00:00:00.0/10/2018 Còn
12 2286/UBND-KT&HT CV số 2286/UBND-KTHT V/v tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg UBND Huyện Lệ Thủy 17 00:00:00.0/10/2018 Còn
13 2279/TB-UBND TB số 2279/TB-UBND Kết luận của đồng chí Bí thư HU, CTUBND huyện tại buổi gặp mặt - đối thoại với các doanh nghiệp UBND Huyện Lệ Thủy 16 00:00:00.0/10/2018 Còn
14 2278/KH-UBND KH số 2278/KH-UBND Phân bổ gạo cho học sinh Học ki I, năm học 2018-2019 UBND Huyện Lệ Thủy 16 00:00:00.0/10/2018 Còn
15 06/QĐ-HĐNVQS QĐ số 06/QĐ-HĐNVQS V/v ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện UBND Huyện Lệ Thủy 16 00:00:00.0/10/2018 Còn
16 21/GM-LĐTBXH GM số 21/GM-LĐTBXH Phòng lĐTB&XH tổ chức Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm UBND Huyện Lệ Thủy 16 00:00:00.0/10/2018 Còn
17 268/GM-UBND GM số 268/GM-UBND UBND huyện tổ chức buổi làm việc dàn công tác cấp GCNQSD đất tại xã Cam Thủy UBND Huyện Lệ Thủy 16 00:00:00.0/10/2018 Còn
18 2280/UBND-TCKH CV số 2280/UBND-TCKH V/v đăng ký tham gia lớp bồi dưỡng chứng chỉ nghiệp vụ ngạch kế toán UBND Huyện Lệ Thủy 16 00:00:00.0/10/2018 Còn
19 558/QĐ-SNN QĐ số 558/QĐ-SNN Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp trong lĩnh vực chăn nuôi giai đoạn 2018-2020 UBND Tỉnh Quảng Bình 16 00:00:00.0/10/2018 Còn
20 265/GM-UBND GM số 265/GM-UBND Buổi làm việc với Đoàn Giám sát của Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh UBND Huyện Lệ Thủy 15 00:00:00.0/10/2018 Còn
Trang :
1