Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Tra Cứu VĂN BẢN
Từ cần tìm :
>>Nâng cao
STT Số / Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Hiệu lực VB(còn/hết)
1 32/BC-UBND BC số 32/BC-UBND Việc sử dụng tài sản công, tặng quà và nhận quà không đúng quy định nhân dịp Tết Mậu Tuất năm 2018 UBND Huyện Lệ Thủy 22 00:00:00.0/02/2018 Còn
2 355/UBND-NN CV số 355/UBND-NN V/v tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện Tết trồng cây kết hợp "Ngày nông thôn mới - Đô thị văn minh" UBND Huyện Lệ Thủy 22 00:00:00.0/02/2018 Còn
3 05/TB-TCT TB số 05/TB-TCT V/v giới thiệu chức danh và chữ ký Phó hiệu trường Trường Chính trị Quảng Bình UBND Huyện Lệ Thủy 22 00:00:00.0/02/2018 Còn
4 31/BC-UBND BC số 31/BC-UBND Tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 HĐND Huyện Lệ Thủy 21 00:00:00.0/02/2018 Còn
5 40/GM-UBND GM số 40/GM-UBND UBND huyện tổ chức cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị tổ chức Lễ hội DTLS chùa Hoằng Phúc năm 2018 UBND Huyện Lệ Thủy 21 00:00:00.0/02/2018 Còn
6 03/CĐ-UBND CV số 03/CĐ-UBND V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống cúm gia cầm, ngăn chặn virut cúm A/H7N9 và các chủng virut cúm khác UBND Huyện Lệ Thủy 21 00:00:00.0/02/2018 Còn
7 17/2018/NĐ-CP NĐ số 17/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 67/2014/NĐ_CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản UBND Huyện Lệ Thủy 21 00:00:00.0/02/2018 Còn
8 216/KH-UBND Thực hiện "Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại giai đoạn 2018-2021" trên địa bàn tỉnh Quảng Bình UBND Huyện Lệ Thủy 21 00:00:00.0/02/2018 Còn
9 144/2017/TT-BTC TT số 144/2017/TT-BTC Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chinh phủ quy định chi tiết một số diều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công HĐND Huyện Lệ Thủy 21 00:00:00.0/02/2018 Còn
10 05/2018/QĐ-UBND QĐ số 05/2018/QĐ-UBND Ban hành quy định về thời hạn giải quyết và phân cấp cơ quan tiếp nhận hồ sơ đối với thủ tục thỏa thuận vị trí cột/ trạm điện và hành lang lưới điện, cấp phép thi công xây dựng công trình điện đối với lưới điện trung áp theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh UBND Tỉnh Quảng Bình 13 00:00:00.0/02/2018 Còn
11 352/UBND-TNMT CV số 352/UBND-TNMT V/v kiểm tra, xử lý tình trạng khai thác cát san lấp trái phép UBND Huyện Lệ Thủy 13 00:00:00.0/02/2018 Còn
12 02/CĐ-UBND CĐ số 02/CĐ-UBND V/v tăng cường công tác phòng chống rét đậm, rét hại UBND Huyện Lệ Thủy 13 00:00:00.0/02/2018 Còn
13 495/QĐ-UBND QĐ số 495/QĐ-UBND V/v công bố Chỉ số giá Cải cách hành chính năm 2017 của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Bình UBND Huyện Lệ Thủy 13 00:00:00.0/02/2018 Còn
14 216/KH-UBND Thực hiện "Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại giai đoạn 2018-2021" trên địa bàn tỉnh Quảng Bình UBND Huyện Lệ Thủy 12 00:00:00.0/02/2018 Còn
15 341/UBND-NV CV số 341/UBND-NV V/v rà soát khen thưởng kháng chiến chống Pháp, Mỹ tồn đọng UBND Huyện Lệ Thủy 12 00:00:00.0/02/2018 Còn
16 340/UBND-NV Cv số 340/UBND-NV V/v xây dựng Đề án vị trí việc làm năm học 2017-2018 UBND Huyện Lệ Thủy 12 00:00:00.0/02/2018 Còn
17 10/NN CV số 10/NN v/v chỉ đạo triển khai mô hình trồng cam Vũ Quang UBND Huyện Lệ Thủy 12 00:00:00.0/02/2018 Còn
18 39/GM-UBND GM số 39/GM-UBND Hội đồng thẩm định thiệt hại sự cố môi trường biển tổ chức làm việc để thẩm định hàng hải sản UBND Huyện Lệ Thủy 12 00:00:00.0/02/2018 Còn
19 04/HĐPB CV số 04/HĐPB V/v cung cấp tài liệu tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cấp xã kỳ 1 và kỳ 2 tháng 02 năm 2018 UBND Huyện Lệ Thủy 12 00:00:00.0/02/2018 Còn
20 05/KH-HĐPB KH số 05/KH-HĐPB Thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018 UBND Huyện Lệ Thủy 12 00:00:00.0/02/2018 Còn
Trang :
1