Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Tra Cứu VĂN BẢN
Từ cần tìm :
>>Nâng cao
STT Số / Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Hiệu lực VB(còn/hết)
1 53/TB-TCD TB số 53/TB-TCD Mời tiếp công dân định kỳ phiên ngày 15/7/2020 UBND Huyện Lệ Thủy 13/07/2020 Còn
2 15/GM-HĐND GM số 15/GM-HĐND Thường trực HĐND huyện tổ chức Kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021 UBND Huyện Lệ Thủy 13/07/2020 Còn
3 1329/TB-UBND TB số 1329/TB-UBND V/v giới thiệu chức danh, chữ ký của Quyền Trưởng phòng TNMT huyện UBND Huyện Lệ Thủy 10/07/2020 Còn
4 1315/TB-UBND TB số 1315/TB-UBND V/v giới thiệu mẫu con dấu, chức danh và chữ ký của Lãnh đạo BQL dự án ĐTXD và Phát triển Quỹ đất huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. UBND Huyện Lệ Thủy 08/07/2020 Còn
5 400/GM-BDD GM số 400/GM-BDD Họp ban đại diện HĐQT NHCSXH UBND Huyện Lệ Thủy 06/07/2020 Còn
6 52/TB-TCD TB số 52/TB-TCD Nội dung buổi tiếp công dân ngày 01/7/2020 UBND Huyện Lệ Thủy 06/07/2020 Còn
7 3222/QĐ-UBND QĐ số 3222/QĐ-UBND V/v kiện toàn Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Lệ Thủy UBND Huyện Lệ Thủy 03/07/2020 Còn
8 15/GM-HĐND GM số 15/GM-HĐND Thường trực HĐND huyện tổ chức Kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021 UBND Huyện Lệ Thủy 02/07/2020 Còn
9 1256/UBND-VHTT CV số 1256/UBND-VH Về việc gửi, nhận văn bản điện tử có ký số. UBND Huyện Lệ Thủy 30/06/2020 Còn
10 66/BCĐ CV số 66/BCĐ Thư cảm ơn của Chương trình "Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt" lần thứ VII năm 2020 và Ngày hội "Giọt hồng xứ Lệ" UBND Huyện Lệ Thủy 30/06/2020 Còn
11 1240/KH-UBND KH số 1240/KH-UBND Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ UBND Huyện Lệ Thủy 29/06/2020 Còn
12 2036/STC-TTTTH CV số 2036/STC-TTTTH V/v tổ chức lớp tập huấn công tác quản lý sử dụng tài sản công và kỹ năng đọc báo cáo quyết toán, báo cáo tài chính UBND Huyện Lệ Thủy 29/06/2020 Còn
13 1248/UBND-CA CV số 1248/UBND-CA V/v đôn đốc thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư UBND Huyện Lệ Thủy 29/06/2020 Còn
14 1086/UBND-KT&HT CV số 1086/UBND-KT&HT V/v chấn chỉnh hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện UBND Huyện Lệ Thủy 26/06/2020 Còn
15 468/TB-KBLT TB số 468/TB-KBLT V/v phân công lãnh đạo phụ trách, chỉ đạo điều hành hoạt động của đơn vị trong thời gian đồng chí Giám đốc đi học UBND Huyện Lệ Thủy 26/06/2020 Còn
16 02/HĐGDQPAN-QS CV số 02/HĐGDQPAN-QS V/v báo cáo bồi dưỡng kiến thức QP-AN nhiệm lỳ 2015-2020 UBND Huyện Lệ Thủy 26/06/2020 Còn
17 50/TB-TCD TB số 50/TB-TCD Mời tiếp công dân định kỳ phiên ngày 01 tháng 7 năm 2020 UBND Huyện Lệ Thủy 25/06/2020 Còn
18 1220/TB-UBND TB số 1220/TB-UBND V/v giải tỏa mặt bằng đã được bồi thường, hỗ trợ trong phạm vi thực hiện dự án đường dây 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi UBND Huyện Lệ Thủy 25/06/2020 Còn
19 1204/UBND-TP CV số 1204/UBND-TP V/v đôn đốc báo cáo công tác xử lý vi phạm hành chính 06 tháng đầu năm 2020 UBND Huyện Lệ Thủy 24/06/2020 Còn
20 169/PVH CV số 169/PVH V/v chiêu sinh lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Huyện năm 2020 tại Huế UBND Huyện Lệ Thủy 24/06/2020 Còn
Trang :
1