Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Tra Cứu VĂN BẢN
Từ cần tìm :
>>Nâng cao
STT Số / Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Hiệu lực VB(còn/hết)
1 05/TB-ĐTT-TH TB số 05/TB-ĐTT-TH V/v phân công lãnh đạo phụ trách hoạt động của Đài TT-TH Lệ Thủy trong thời gian đồng chí Trưởng đài đi công tác. UBND Huyện Lệ Thủy 25 00:00:00.0/06/2019 Còn
2 1350/UBND-VP CV số 1350/UBND-VP V/v phối hợp triển khai DV hành chính công trên địa bàn huyện. UBND Huyện Lệ Thủy 25 00:00:00.0/06/2019 Còn
3 134/BC-UBND BC số 134/BC-UBND Tình hình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC Quý II năm 2019 trên địa bàn huyện Lệ Thủy. UBND Huyện Lệ Thủy 25 00:00:00.0/06/2019 Còn
4 142/GM-UBND GM số 142/GM-UBND UBND huyện tổ chức cuộc họp góp ý dự thảo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 do ông Đặng Đại Tình - Chủ tịch UBND huyện chủ trì. UBND Huyện Lệ Thủy 25 00:00:00.0/06/2019 Còn
5 11/TB-LĐTBXH TB số 11/TB-LĐTBXH V/v phân công lãnh đạo phụ trách hoạt động của Phòng Lao động - TB&XH trong thời gian đồng chí Trưởng phòng đi công tác. UBND Huyện Lệ Thủy 25 00:00:00.0/06/2019 Còn
6 3252/QĐ-UBND QĐ số 3252/QĐ-UBND V/v giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển quy mô, số lượng trường, lớp, học sinh năm học 2019 - 2020. UBND Huyện Lệ Thủy 25 00:00:00.0/06/2019 Còn
7 1364/UBND-VHTT CV số 1364/UBND-VHTT V/v xây dựng gian hàng tham gia triển lãm thành tựu KT-XH tại tỉnh. UBND Huyện Lệ Thủy 25 00:00:00.0/06/2019 Còn
8 130/TDLCN CV số 130/TDLCN V/v mở lớp bồi dưỡng kiến thức QLHCNN Chương trình CVC & CV. UBND Tỉnh Quảng Bình 24 00:00:00.0/06/2019 Còn
9 3218/QĐ-UBND QĐ số 3218/QĐ-UBND V/v công bố dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. UBND Huyện Lệ Thủy 21 00:00:00.0/06/2019 Còn
10 07/PA-PYT PA số 07/PA-PYT Phương án bảo vệ sức khỏe kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019. UBND Huyện Lệ Thủy 21 00:00:00.0/06/2019 Còn
11 1353/UBND -NN CV số 1353/UBND-NN V/v rút kinh nghiệm trong việc thực hiện chế độ hội nghị. UBND Huyện Lệ Thủy 21 00:00:00.0/06/2019 Còn
12 138/GM-UBND GM số 138/GM-UBND Hội nghị tổng kết công tác thực hiện chế độ, chính sách đối với công dân hỏa tuyến UBND Huyện Lệ Thủy 21 00:00:00.0/06/2019 Còn
13 32/TB-TCD TB số 32/TB-TCD Nội dung buổi tiếp công dân ngày 17/6/2019 UBND Huyện Lệ Thủy 21 00:00:00.0/06/2019 Còn
14 1349/TB-UBND TB số 1349/TB - UBND Kết luận của ông Phan Hồng Đăng - Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc rà soát các điều kiện tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng Công - Nông - Binh năm 2019. UBND Huyện Lệ Thủy 21 00:00:00.0/06/2019 Còn
15 1347/TB-UBND TB số 1347/TB-UBND Kết luận của ông Lê Văn Sơn - Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi họp rà soát công tác chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia năm 2019. UBND Huyện Lệ Thủy 21 00:00:00.0/06/2019 Còn
16 1337/UBND-NN CV số 1337/UBND-NN V/v một số giải pháp cấp bách về phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn UBND Huyện Lệ Thủy 21 00:00:00.0/06/2019 Còn
17 139/GM-UBND GM số 139/GM-UBND Thực hiện Kế hoạch số 971/KH-UBND ngày 19/6/2018 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh (01/7/1989-01/7/2019) và 70 năm Ngày Quảng Bình quật khởi (15/7/1949-15/7/2019) và Kế hoạch số 28/KH-BCĐ ngày 11/3/2019 của Ban chỉ đạo các ngày lễ lớn tỉnh Quảng Bình về việc tổ chức Liên hoan Nghệ thuật quần chúng Công - Nông - Binh tỉnh Quảng Bình năm 2019, UBND huyện Lệ Thủy phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng Công - Nông - Binh tỉnh Quảng Bình năm 2019 tại huyện Lệ Thủy. UBND Huyện Lệ Thủy 21 00:00:00.0/06/2019 Còn
18 1333/UBND-TCKH CV số 1333/UBND-TCKH V/v thực hiện báo cáo phục vụ Đoàn kiểm tra Tỉnh ủy UBND Huyện Lệ Thủy 20 00:00:00.0/06/2019 Còn
19 29/TP CV số 29/TP V/v lập hồ sơ đề nghị Kỷ nệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp" năm 2019 UBND Huyện Lệ Thủy 20 00:00:00.0/06/2019 Còn
20 3193/QĐ-UBND QĐ số 3193/QĐ-UBND V/v công bố dịch, bênh Dịch tả lợn Châu Phi tại xã Mai Thủy UBND Huyện Lệ Thủy 20 00:00:00.0/06/2019 Còn
Trang :
1