Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Tra Cứu VĂN BẢN
Từ cần tìm :
>>Nâng cao
STT Số / Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Hiệu lực VB(còn/hết)
1 22/VP CV số 22/VP v/v thực hiện kết luận, ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND huyện UBND Tỉnh Quảng Bình 20 00:00:00.0/04/2018 Còn
2 65/TB-QTTNMT TB số 65/TB-QTTNMT Kết quả quan trắc chất lượng nước biển ven bờ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình Sở TNMT 20 00:00:00.0/04/2018 Còn
3 94/GM-UBND GM số 94/GM-UBND Buổi làm việc về công tác cán bộ tại Trường Tiểu học Dương Thủy UBND Huyện Lệ Thủy 19 00:00:00.0/04/2018 Còn
4 74/TCKH-NS CV số 74/TCKH-NS V/v sao gửi công văn số 2630/STC-ĐT ngày 04/10/2016 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Bình UBND Huyện Lệ Thủy 19 00:00:00.0/04/2018 Còn
5 59/NV CV số 59/NV V/v đăng ký danh sách bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước Chương trình CV năm 2018 UBND Huyện Lệ Thủy 19 00:00:00.0/04/2018 Còn
6 58/NV CV số 58/NV V/v rà soát danh sách đăng ký dự thi thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên CVC năm 2018 UBND Huyện Lệ Thủy 19 00:00:00.0/04/2018 Còn
7 775/KH-UBND CV số 775/KH-UBND Tập huấn một số nội dung Luật Đất đai UBND Huyện Lệ Thủy 19 00:00:00.0/04/2018 Còn
8 54/TĐKT CV số 54/TĐKT V/v quảng cáo trên Tạp chí Thi đua, khen thưởng UBND Huyện Lệ Thủy 19 00:00:00.0/04/2018 Còn
9 93/GM-UBND GM số 93/GM-UBND UBND huyện tổ chức kiểm tra vị trí đề nghị cấp giấy phép khai thác khoáng sản UBND Huyện Lệ Thủy 19 00:00:00.0/04/2018 Còn
10 783/UBND-TNMT-KTHT CV số 783/UBND-TNMT-KTHT V/v đồng ý chủ trương thực hiện đấu giá QSD đất năm 2018 tại xã Xuân Thủy UBND Huyện Lệ Thủy 19 00:00:00.0/04/2018 Còn
11 812/UBND-TNMT CV số 812/UBND-TNMT V/v đồng ý chủ trương thực hiện đấu giá QSD đất năm 2018 tại xã MỹThủy UBND Huyện Lệ Thủy 19 00:00:00.0/04/2018 Còn
12 784/UBND-TNMT CV số 784/UBND-TNMT-KTHT V/v đồng ý chủ trương thực hiện đấu giá QSD đất năm 2018 tại xã An Thủy UBND Huyện Lệ Thủy 19 00:00:00.0/04/2018 Còn
13 41/HĐND-KTXH CV số 41/HĐND-KTXH v/v thông báo lịch giám sát chuyên đề của Ban kinh tế - xã hội UBND Huyện Lệ Thủy 19 00:00:00.0/04/2018 Còn
14 85 KHĐT-GM Sở KH-ĐT đi kiểm tra thực địa ở các xã: Kim Thủy, Lộc Thủy, Liên Thủy, Cam Thủy, Ngư Thủy Nam Sở kế hoạch và đầu tư 18 00:00:00.0/04/2018 Còn
15 787/UBND-TCKH CV số 787/UBND-TCKH v/v hướng dẫn mua sắm tài sản công từ NSNN năm 2018 UBND Huyện Lệ Thủy 18 00:00:00.0/04/2018 Còn
16 788/UBND-LĐTBXH CV số 788/UBND-LĐTBXH V/v đôn đốc thu hồi chế độ ưu đãi người có công hưởng sai quy định UBND Huyện Lệ Thủy 18 00:00:00.0/04/2018 Còn
17 803/TB-UBND TB số 803/TB-UBND Kết luận tại Hội nghị sơ kết quý I năm 2018 về Chương trình MTQG XD NTM UBND Huyện Lệ Thủy 18 00:00:00.0/04/2018 Còn
18 806/UBND-TCKH CV số UBND-TCKH V/v báo cáo kê khai và đề xuất phương án xử lý đối với cơ sở nhà, đất UBND Huyện Lệ Thủy 18 00:00:00.0/04/2018 Còn
19 782/UBND-TCKH CV số 782/UBND-TCKH V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 UBND Huyện Lệ Thủy 18 00:00:00.0/04/2018 Còn
20 794/UBND-TNMT CV số 794/UBND-TNMT-KTHT V/v đồng ý chủ trương thực hiện đấu giá QSD đất năm 2018 tại xã Mai Thủy UBND Huyện Lệ Thủy 18 00:00:00.0/04/2018 Còn
Trang :
1