Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 2037/UBND-TP
Ngày ký: 12 00:00:00.0/09/2019
Người ký: Đặng Thị Hồng Thắm
Trích yếu nội dung: Cv số 2037/UBND-TP V/v thống kê, tổng hợp và cung cấp các số liệu về lĩnh vực Hộ tịch
Lĩnh vực: Tư pháp
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Lệ Thủy
Phân loại: Công văn
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản quy phạm pháp luật
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Chi tiết


Các văn bản khác
TB số 101/TB-HĐND V/v thay đổi đơn vị sinh hoạt của đại biểu HĐND huyện
TB số 06/TB-CSHVKHXH V/v Tổ chức lớp bổ sung kiến thức để dự thi đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2020
TB số 2078/TB-UBND Nội dung buổi tiếp công dân ngày 16/9/2019
QĐ số 5233/QĐ-UBND V/v công bố Dịch tả lợn Châu Phi tại xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình
CV số 100/HĐND-VP V/v thông báo lịch giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND huyện
Trở về trang trước