Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 02/ĐL-BTC
Ngày ký: 12/08/2019
Người ký: Phan Hồng Đăng
Trích yếu nội dung: ĐL số 02/ĐL-BTC Điều lệ giải bóng chuyền nam Lễ hội 2/9 huyện Lệ Thủy năm 2019
Lĩnh vực: Văn hóa - Xã hội
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Lệ Thủy
Phân loại: Công văn
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản quy phạm pháp luật
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Chi tiết


Các văn bản khác
TB số 53/TB-TCD Mời tiếp công dân định kỳ phiên ngày 15/7/2020
GM số 15/GM-HĐND Thường trực HĐND huyện tổ chức Kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021
TB số 1329/TB-UBND V/v giới thiệu chức danh, chữ ký của Quyền Trưởng phòng TNMT huyện
TB số 1315/TB-UBND V/v giới thiệu mẫu con dấu, chức danh và chữ ký của Lãnh đạo BQL dự án ĐTXD và Phát triển Quỹ đất huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.
GM số 400/GM-BDD Họp ban đại diện HĐQT NHCSXH
Trở về trang trước