Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 159/NV
Ngày ký: 12/08/2019
Người ký: Nguyễn Xuân Dũng
Trích yếu nội dung: CV số 159/NV V/v đăng tải Công văn số 1011/TL-BTCCT ngày 02/8/2019 của BTC cuộc thi "Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp CCHC tỉnh Quảng Bình năm 2019"
Lĩnh vực: Nội Vụ
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Lệ Thủy
Phân loại: Công văn
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản quy phạm pháp luật
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Chi tiết


Các văn bản khác
GM số 129/GM-UBND Mời dự lễ phát động điểm 'Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020".
KH số 1934/KH-UBND KH triển khai NĐ số 55/2020/NĐ-CP ngày 22/5/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật THA hình sự về THA đối với pháp nhân thương mại trên địa bàn.
Lịch công tác của các Phó Chủ tịch HĐND huyện; Chủ tịch và các Phó Chủ tich UBND huyện. (Từ ngày 28/9/2020 đến 04/10/2020).
KH số 1909/Kh-UBND KH triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Dân quan tự vệ năm 2019.
TB số 60/TB-TCD Mời tiếp công dân định kỳ phiên ngày 01/10/2020.
Trở về trang trước