Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 170/TNMT
Ngày ký: 14 00:00:00.0/06/2018
Người ký: Không rõ
Trích yếu nội dung: CV số 170/TNMT V/v lấy ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch và Dự toán kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường năm 2018
Lĩnh vực: Tổng Hợp
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Lệ Thủy
Phân loại: Công văn
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Chi tiết 


Các văn bản khác
Cv số 48/NV V/v bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức
CV số 589/UBND-NHCS V/v lập danh sách hộ thoát nghèo năm 2018
KH số 590/KH-UBND Thực hiện "Năm dân vận chính quyền" 2019
TB số 133/TB-PTQĐ Công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất tại xã Dương Thủy, huyện Lệ Thủy
TB số 520/TB-UBND Kết luận tại buổi làm việc với UBND xã Cam Thủy
Trở về trang trước