Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 1299/TB-UBND
Ngày ký: 14 00:00:00.0/06/2018
Người ký: Phan Đình Tư
Trích yếu nội dung: TB số 1299/TB-UBND Chương trình thăm các cơ quan báo chí nhân ngày kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2018) của lãnh đạo huyện
Lĩnh vực: Tổng Hợp
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Lệ Thủy
Phân loại: Thông Báo
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Chi tiết 


Các văn bản khác
CV số 626/UBND-VP V/v chuẩn bị nội dung báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 24/NQ-TW.
GM số 68/GM-UBND UBND huyện tổ chức cuộc họp giải quyết vướng mắc trên địa bàn thị trấn Nông trườnd Lệ Ninh
TB số 14/TB-TCD Mời TCD định kỳ phiên ngày 01/4/2019.
KH số 03/KH-BCĐ Chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội
CV số 662/UBND-KT&HT V/v rà soát, điều chỉnh danh sách hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt
Trở về trang trước