Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 47/CV-VP
Ngày ký: 14 00:00:00.0/06/2018
Người ký: Phạm Xuân Cường
Trích yếu nội dung: CV số 47/CV-VP v/v thông báo cài đặt lại website và tên miền lethuy.gov.vn để tra cứu văn bản
Lĩnh vực: Tổng Hợp
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Lệ Thủy
Phân loại: Công văn
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Chi tiết 


Các văn bản khác
CV số 634/UBND-NN V/v khẩn truwong đăng ký sản phẩm OCOP thực hiện giai đoạn 2019-2030
GM số 70/GM-UBND UBND huyện làm việc với UBND thị trấn Kiến Giang
CV số 626/UBND-VP V/v chuẩn bị nội dung báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 24/NQ-TW.
GM số 68/GM-UBND UBND huyện tổ chức cuộc họp giải quyết vướng mắc trên địa bàn thị trấn Nông trườnd Lệ Ninh
TB số 14/TB-TCD Mời TCD định kỳ phiên ngày 01/4/2019.
Trở về trang trước