Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 62/TB-HĐND
Ngày ký: 14 00:00:00.0/06/2018
Người ký: Phạm Xuân Cường
Trích yếu nội dung: TB số 62/TB-HĐND Mời tiếp công dân định kỳ phiên ngày 20 tháng 6 năm 2018
Lĩnh vực: Tổng Hợp
Cơ quan ban hành: HĐND Huyện Lệ Thủy
Phân loại: Thông Báo
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản quy phạm pháp luật
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Chi tiết


Các văn bản khác
CV số 634/UBND-NN V/v khẩn truwong đăng ký sản phẩm OCOP thực hiện giai đoạn 2019-2030
QĐ số 1408/QĐ-UBND V/v công nhận kết quả trúng đấu giá QSD đất tại xã Hồng Thủy
CV số 626/UBND-VP V/v chuẩn bị nội dung báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 24/NQ-TW.
CV số 621/UBND-TNMT V/v lấy ý kiến góp ý dự thảo Đề án phân loại rác tại nguồn trên địa bàn huyện
GM số 70/GM-UBND UBND huyện làm việc với UBND thị trấn Kiến Giang
Trở về trang trước