Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 60/BC-UBND
Ngày ký: 13 00:00:00.0/06/2018
Người ký: Võ Phương Liên
Trích yếu nội dung: BC số 60/BC-UBND Tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc cử tri cùa đại biểu HĐND huyện trước Kỳ họp thứ 7
Lĩnh vực: Tổng Hợp
Cơ quan ban hành: HĐND Huyện Lệ Thủy
Phân loại: Báo Cáo
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Chi tiết 


Các văn bản khác
CV số 634/UBND-NN V/v khẩn truwong đăng ký sản phẩm OCOP thực hiện giai đoạn 2019-2030
CV số 626/UBND-VP V/v chuẩn bị nội dung báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 24/NQ-TW.
GM số 68/GM-UBND UBND huyện tổ chức cuộc họp giải quyết vướng mắc trên địa bàn thị trấn Nông trườnd Lệ Ninh
TB số 14/TB-TCD Mời TCD định kỳ phiên ngày 01/4/2019.
KH số 03/KH-BCĐ Chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội
Trở về trang trước