Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 1281/UBND-TNMT
Ngày ký: 13 00:00:00.0/06/2018
Người ký: Lê Văn Bảo
Trích yếu nội dung: CV số 1281/UBND-TNMT V/v triển khai thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 17/5/2018 của UBND tỉnh
Lĩnh vực: Tài nguyên - Môi trường
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Lệ Thủy
Phân loại: Công văn
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản quy phạm pháp luật
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Chi tiết


Các văn bản khác
QĐ số 3113/QĐ-UBND V/v bãi bỏ 18 thiết kế Bản vẽ thi công và Dự toán mẫu nhà lớp học các cấp và nhà công vụ cho giáo viên thuộc chương trình Kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012 tỉnh Quảng Bình
QĐ số 105/QĐ-HĐND Thành lập Đoàn giám sát "việc thực hiện các quy đinh của Nhà nước đối với các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn huyện"
CV số 199/NV V/v báo cáo số liệu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hợp đồng
KH số 2062/KH-UBND Tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Lệ Thủy năm 2019
CV số 2063/UBND-NN V/v xây dựng kế hoạch 5 năm phát triển ngành nghề nông thôn
Trở về trang trước