Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 129/KH-TCKH
Ngày ký: 13 00:00:00.0/06/2018
Người ký: Dương Quang Hùng
Trích yếu nội dung: CV số 129/KH-TCKH Giám sát, đánh giá dự án đầu tư đợt 1 năm 2018
Lĩnh vực: Tài chính
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Lệ Thủy
Phân loại: Công văn
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản quy phạm pháp luật
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Chi tiết


Các văn bản khác
CV số 634/UBND-NN V/v khẩn truwong đăng ký sản phẩm OCOP thực hiện giai đoạn 2019-2030
QĐ số 1408/QĐ-UBND V/v công nhận kết quả trúng đấu giá QSD đất tại xã Hồng Thủy
CV số 626/UBND-VP V/v chuẩn bị nội dung báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 24/NQ-TW.
CV số 621/UBND-TNMT V/v lấy ý kiến góp ý dự thảo Đề án phân loại rác tại nguồn trên địa bàn huyện
GM số 70/GM-UBND UBND huyện làm việc với UBND thị trấn Kiến Giang
Trở về trang trước