Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 2078/QĐ-UBND
Ngày ký: 16 00:00:00.0/05/2018
Người ký: Lê Văn Bảo
Trích yếu nội dung: QĐ số 2078/QĐ-UBND V/v thành lập BTC Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc
Lĩnh vực: Nội Vụ
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Lệ Thủy
Phân loại: Quyết Định
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản quy phạm pháp luật
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Chi tiết


Các văn bản khác
Cv số LĐTB&XH V/v báo cáo tình hình, kết quả giải quyết việc làm, XKLĐ 06 tháng đầu năm 2018
CV số 51/HĐND-VP V.v thông báo lịch giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND huyện
TB số 33/TB-TCD Mời tiếp công dân định kỳ phiên ngày 01 tháng 6 năm 2018
CV số 1050/UBND-TCKH V/v thực hiện công khai ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách năm 2015
TB số 64/TB-GPMB KH chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng do GPMB thực hiện dự án: Mạch 2 đường dây 220kV Đồng Hới - Đông Hà
Trở về trang trước