Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 04/2018/TT-BNV
Ngày ký: 17 00:00:00.0/04/2018
Người ký: Không rõ
Trích yếu nội dung: TT số 04/2018/TT-BNV Hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm của kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán trong linh vực kế toán nhà nước
Lĩnh vực: Tổng Hợp
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Lệ Thủy
Phân loại: Văn bản chỉ đạo điều hành
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản quy phạm pháp luật
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Chi tiết 


Các văn bản khác
NĐ số 115/2018/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm
TB số 30/TB-TTKHHCVTLT V/v tổ chức các lớp tập huấn ngắn hạn tháng 10 và tháng 11/2018
TB số 68/TB-GDDN V/v tuyển sinh mở lớp Đào tạo, bồi dưỡng, thi và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ Thông tin
QĐ số 4461/QĐ-UBND V/v phê duyệt phương án bán đấu gia QSD đất ở tạo xã Hồng Thủy
CĐ số 08/CĐ-UBND V/v khẩn trương tập trung triển khai các biện pháp ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu phi xâm nhiễm vào địa bàn huyện
Trở về trang trước