Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 790/UBND-TCKH
Ngày ký: 16 00:00:00.0/04/2018
Người ký: Lê Văn Bảo
Trích yếu nội dung: CV số 790/UBND-TCKH V/v đăng ký danh mục công trình, mô hình sản xuất và các hoạt động được hỗ trợ từ kinh phí đất trồng lúa theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP của Chính phủ
Lĩnh vực: Tài chính
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Lệ Thủy
Phân loại: Công văn
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản quy phạm pháp luật
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Chi tiết


Các văn bản khác
QĐ số 2295/QĐ-UBND V/v phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển ngành thủy sản tỉnh Quảng Bình đến năm 2020
CV số 1149/UBND-KT V/v triển khai thực hiện NĐ 58/2018/NĐ-CP ngày 18/4/2017 của Chính phủ về bảo hiểm nông nghiệp
TB số 1558/TB-UBND Kết luận của PCTUBND huyện tại buổi làm việc với Tổ rà soát, bóc tách diện tích đất BQL rừng phòng hộ ven biển Nam Quảng Bình quản lý tại xã Ngư Thủy Trung, Ngư Thủy Nam
GM số 71/GM-HĐGPMB Kiểm đếm tài sản trên đất bị ảnh hưởng do GPMB công trình đường dây 220kV Đồng Hới - Đông Hà
CV số 1562/UBND-TCKH V/v đánh giá tình hình KTXH giữa kỳ giai đoạn 2016-2020
Trở về trang trước