Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 12/2018/QĐ-TTg
Ngày ký: 14 00:00:00.0/03/2018
Người ký: Không rõ
Trích yếu nội dung: QĐ số 12/2018/QĐ-TTg V/v tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
Lĩnh vực: Tổng Hợp
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Lệ Thủy
Phân loại: Quyết Định
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Chi tiết 


Các văn bản khác
NĐ số 115/2018/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm
TB số 30/TB-TTKHHCVTLT V/v tổ chức các lớp tập huấn ngắn hạn tháng 10 và tháng 11/2018
TB số 68/TB-GDDN V/v tuyển sinh mở lớp Đào tạo, bồi dưỡng, thi và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ Thông tin
QĐ số 4461/QĐ-UBND V/v phê duyệt phương án bán đấu gia QSD đất ở tạo xã Hồng Thủy
CĐ số 08/CĐ-UBND V/v khẩn trương tập trung triển khai các biện pháp ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu phi xâm nhiễm vào địa bàn huyện
Trở về trang trước