Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 494/UBND-NN
Ngày ký: 14 00:00:00.0/03/2018
Người ký: Lê Văn Sơn
Trích yếu nội dung: CV số 494/UBND-NN V/v tăng cường phòng trừ bệnh đạo ôn lá trên lúa vụ Đông Xuân 2017-2018
Lĩnh vực: Nông nghiệp
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Lệ Thủy
Phân loại: Công văn
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản quy phạm pháp luật
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Chi tiết


Các văn bản khác
CT số 32/CT-TTg Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư
CV số 2787/UBND-VP V/v đôn đốc thực hiện Quyết định số 1425/QĐ-UBND ngày 10/4/2018 của UBND huyện
CV số 2353/STNMT-CCQLDD V/v thực hiện thống kê đât đai năm 2018
CV số 79/VPNTM V/v báo cáo tình hình thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2018, kế hoạch thực hiện năm 2019
TB số 313/TB-QTTNMT Kết quả quan trắc chất lượng nước biển ven bờ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Trở về trang trước