Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 329/UBND-NV
Ngày ký: 09 00:00:00.0/02/2018
Người ký: Lê Văn Bảo
Trích yếu nội dung: CV số 329/UBND-NV V/v hướng dẫn xây dựng Đề án vị trí việc làm đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện quản lý
Lĩnh vực: Nội Vụ
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Lệ Thủy
Phân loại: Công văn
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Chi tiết 


Các văn bản khác
CV số 352/UBND-TNMT V/v kiểm tra, xử lý tình trạng khai thác cát san lấp trái phép
QĐ số 05/2018/QĐ-UBND Ban hành quy định về thời hạn giải quyết và phân cấp cơ quan tiếp nhận hồ sơ đối với thủ tục thỏa thuận vị trí cột/ trạm điện và hành lang lưới điện, cấp phép thi công xây dựng công trình điện đối với lưới điện trung áp theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh
CĐ số 02/CĐ-UBND V/v tăng cường công tác phòng chống rét đậm, rét hại
QĐ số 495/QĐ-UBND V/v công bố Chỉ số giá Cải cách hành chính năm 2017 của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
CV số 04/HĐPB V/v cung cấp tài liệu tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cấp xã kỳ 1 và kỳ 2 tháng 02 năm 2018
Trở về trang trước