Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 66/UBND-TNMT
Ngày ký: 12 00:00:00.0/01/2018
Người ký: Lê Văn Sơn
Trích yếu nội dung: CV số 66/UBND-TNMT V/v tổ chức đấu giá QSD đất đối với các thửa đất tại xã Lộc Thủy
Lĩnh vực: Tài nguyên - Môi trường
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Lệ Thủy
Phân loại: Công văn
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản quy phạm pháp luật
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Chi tiết


Các văn bản khác
CT số 32/CT-TTg Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư
CV số 2787/UBND-VP V/v đôn đốc thực hiện Quyết định số 1425/QĐ-UBND ngày 10/4/2018 của UBND huyện
CV số 2353/STNMT-CCQLDD V/v thực hiện thống kê đât đai năm 2018
KH số 2792/KH-UBND Hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện Lệ Thủy
CV số 79/VPNTM V/v báo cáo tình hình thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2018, kế hoạch thực hiện năm 2019
Trở về trang trước