Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 172/QĐ-UBND
Ngày ký: 12 00:00:00.0/01/2018
Người ký: Lê Văn Bảo
Trích yếu nội dung: QĐ số 172/QĐ-UBND V/v thành lập Tổ rà soát, bóc tách đối với diện tích đất Ban quản lý rừng phòng hộ ven biển Nam Quảng Bình
Lĩnh vực: Tài nguyên - Môi trường
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Lệ Thủy
Phân loại: Quyết Định
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản quy phạm pháp luật
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Chi tiết


Các văn bản khác
CV số 1398/UBND-GDĐT V/v chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ năm học 2018-2019
CV số 1382/UBND-TNMT V/v xử lý vi phạm đối việc đổ chất thải thải xây dựng không đúng quy định
CV số 1385/UBND-TNMT V/v khẩn trương san gạt mặt bằng trồng cây phục hồi môi trường
CV số 1399/UBND-VP V/v xin ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo
Cv số 142/TCKH-GCS V/v rà soát nội dung cần sửa đổi, bổ sung Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của UBND tỉnh Quảng Bình
Trở về trang trước