Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 137/QĐ-UBND
Ngày ký: 12 00:00:00.0/01/2018
Người ký: Lê Văn Bảo
Trích yếu nội dung: QĐ 137/QĐ-UBND V/v thành lập Tổ thẩm định hồ sơ và danh sách đề nghị bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức các đơn vị trường học
Lĩnh vực: Nội Vụ
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Lệ Thủy
Phân loại: Quyết Định
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản quy phạm pháp luật
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Chi tiết


Các văn bản khác
CT số 32/CT-TTg Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư
CV số 2787/UBND-VP V/v đôn đốc thực hiện Quyết định số 1425/QĐ-UBND ngày 10/4/2018 của UBND huyện
CV số 2353/STNMT-CCQLDD V/v thực hiện thống kê đât đai năm 2018
KH số 2792/KH-UBND Hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện Lệ Thủy
CV số 79/VPNTM V/v báo cáo tình hình thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2018, kế hoạch thực hiện năm 2019
Trở về trang trước