Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 137/QĐ-UBND
Ngày ký: 12 00:00:00.0/01/2018
Người ký: Lê Văn Bảo
Trích yếu nội dung: QĐ 137/QĐ-UBND V/v thành lập Tổ thẩm định hồ sơ và danh sách đề nghị bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức các đơn vị trường học
Lĩnh vực: Nội Vụ
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Lệ Thủy
Phân loại: Quyết Định
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản quy phạm pháp luật
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Chi tiết


Các văn bản khác
CV số 1398/UBND-GDĐT V/v chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ năm học 2018-2019
CV số 1382/UBND-TNMT V/v xử lý vi phạm đối việc đổ chất thải thải xây dựng không đúng quy định
CV số 1385/UBND-TNMT V/v khẩn trương san gạt mặt bằng trồng cây phục hồi môi trường
CV số 1399/UBND-VP V/v xin ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo
Cv số 142/TCKH-GCS V/v rà soát nội dung cần sửa đổi, bổ sung Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của UBND tỉnh Quảng Bình
Trở về trang trước