Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 137/QĐ-UBND
Ngày ký: 12 00:00:00.0/01/2018
Người ký: Lê Văn Bảo
Trích yếu nội dung: QĐ 137/QĐ-UBND V/v thành lập Tổ thẩm định hồ sơ và danh sách đề nghị bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức các đơn vị trường học
Lĩnh vực: Nội Vụ
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Lệ Thủy
Phân loại: Quyết Định
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản quy phạm pháp luật
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Chi tiết


Các văn bản khác
QĐ số 1065/QĐ-UBND V/v kiện toàn Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện giai đoạn 2016-2020
KH số 575/KH-UBND Công tác văn thư, lưu trữ năm 2018
NĐ số 29/2018/NĐ-CP Quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân
CV số 381/UBND-TCKH V/v triển khai thực hiện Thông tư số 129/2017/TT-BTC ngày 04/12/2017 của Bộ Tài chính
CV số 564/UBND-TCKH Về việc hỗ trợ vốn thực hiện các công trình trường học
Trở về trang trước