Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 5917/QĐ-UBND
Ngày ký: 07 00:00:00.0/12/2017
Người ký: Lê Văn Bảo
Trích yếu nội dung: V/v phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực Chợ Đôộng Mai Thủy
Lĩnh vực: Xây dựng cơ bản
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Lệ Thủy
Phân loại: Quyết Định
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

Chi tiết 


Các văn bản khác
CV số 355/UBND-NN V/v tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện Tết trồng cây kết hợp "Ngày nông thôn mới - Đô thị văn minh"
BC số 32/BC-UBND Việc sử dụng tài sản công, tặng quà và nhận quà không đúng quy định nhân dịp Tết Mậu Tuất năm 2018
TB số 05/TB-TCT V/v giới thiệu chức danh và chữ ký Phó hiệu trường Trường Chính trị Quảng Bình
NĐ số 17/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 67/2014/NĐ_CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản
Thực hiện "Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại giai đoạn 2018-2021" trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Trở về trang trước