Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 01/BCĐ
Ngày ký: 05 00:00:00.0/12/2017
Người ký: Ninh Thị Hòa
Trích yếu nội dung: CV số 01/BCĐ V/v hướng dẫn đề nghị công nhận lại danh hiệu "Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa" sau 05 năm
Lĩnh vực: Văn hóa - Xã hội
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Lệ Thủy
Phân loại: Công văn
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản thường
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Chi tiết


Các văn bản khác
CV số 1803/STNMT-CCMT V/v Hướng dẫn thực hiện tiêu chí môi trường của mô hình xã nông thôn mới kiểu mẫu theo Quyết định số 691/QĐ-TTg
KH số 2261/KH-UBND Tổ chức lớp tập huấn triển khai Luật tín ngưỡng, tôn giáo
CV số 113/HĐND-PC V/v thông báo lịch giám sát tại cơ sở
TB số 2264/TB-UBND KL của PCTTTUBND huyện tại HN trao đổi kinh nghiệm về thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" trong các cơ quan nhà nước năm 2018
QĐ số 4966/QĐ-UBND V/v thành lập Đoàn kiểm tra công tác CCHC năm 2018
Trở về trang trước