Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Tra Cứu VĂN BẢN
Từ cần tìm :
>>Nâng cao
STT Số / Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Hiệu lực VB(còn/hết)
1 256/GM-UBND GM số 256/GM-UBND Buổi làm việc với các ngành về thảo luận dự toán ngân sách năm 2020 UBND Huyện Lệ Thủy 18 00:00:00.0/11/2019 Còn
2 255/GM-UBND GM số 255/Gm-UBND Buổi làm việc với lãnh đạo xã Xuân Thủy bàn giải quyết vướng mắc trong xây dựng đường giao thông tại thôn Mai Hạ UBND Huyện Lệ Thủy 18 00:00:00.0/11/2019 Còn
3 6588/QĐ-UBND QĐ số 6588/QĐ-UBND Về việc công bố Dịch tả lợn Châu Phi tại xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy UBND Huyện Lệ Thủy 18 00:00:00.0/11/2019 Còn
4 2565/TB-UBND TB số 2565/TB-UBND Giới thiệu chức danh và chữ ký của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện UBND Huyện Lệ Thủy 15 00:00:00.0/11/2019 Còn
5 2566/TB-UBND TB số 2566/TB-UBND Giới thiệu chức danh và chữ ký của Trưởng Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện UBND Huyện Lệ Thủy 15 00:00:00.0/11/2019 Còn
6 2557/TB-UBND TB số 2557/TB-UBND Kết luận của CTUBND huyện tại Hội nghị phiên thường tháng 10 năm 2019 UBND Huyện Lệ Thủy 14 00:00:00.0/11/2019 Còn
7 2560/TB-UBND TB số 2560/TB-UBND Chương trình thăm các đơn vị nhân dịp kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam của lãnh đạo huyện UBND Huyện Lệ Thủy 14 00:00:00.0/11/2019 Còn
8 2559/UBND-VP CV số 2559/UBND-VP V/v kiểm tra, trả lời ý kiến cử tri trước Kỳ họp thứ 12, HĐND huyện khóa XX UBND Huyện Lệ Thủy 14 00:00:00.0/11/2019 Còn
9 34/2019/QĐ-UBND QĐ số 34/2019/QĐ-UBND Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Bình UBND Huyện Lệ Thủy 14 00:00:00.0/11/2019 Còn
10 2543/UBND-CA CV số 2543/UBND-CA V/v tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo UBND Tỉnh Quảng Bình 13 00:00:00.0/11/2019 Còn
11 254/GM-UBND GM số 254/GM-UBND BCĐ thực hiện chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 làm việc điều tra, xử lý vi phạm về phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp UBND Huyện Lệ Thủy 13 00:00:00.0/11/2019 Còn
12 116/BC-HĐND BC số 116/BC-HĐND Tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện trước Kỳ họp thứ 12, HĐND huyện khóa XX UBND Huyện Lệ Thủy 12 00:00:00.0/11/2019 Còn
13 253/GM-UBND GM số 253/GM-UBND Cuộc họp bàn công tác GPMB xây dựng công trình Sửa chữa, nâng cấp Hồ chứa nước Cải Cách xã Tân Thủy UBND Huyện Lệ Thủy 12 00:00:00.0/11/2019 Còn
14 08/CT-UBND CT số 08/CT-UBND V/v tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2020 UBND Huyện Lệ Thủy 11 00:00:00.0/11/2019 Còn
15 252/GM-UBND GM số 252/GM-UBND Buổi làm việc với lãnh đạo UBND xã Sen Thủy, Thái Thủy về thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2020 UBND Huyện Lệ Thủy 11 00:00:00.0/11/2019 Còn
16 49/TB-TCD TB số 49/TB-TCD Mời tiếp công dân định kỳ phiên ngày 15/11/2019 UBND Huyện Lệ Thủy 11 00:00:00.0/11/2019 Còn
17 2520/UBND-TCKH CV số 2520/UBND-TCKH V/v xây dựng dự toán thu tiền sử dụng đất năm 2020 UBND Huyện Lệ Thủy 11 00:00:00.0/11/2019 Còn
18 522/TB-PTQĐ TB số 522/TB-PTQĐ Công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại 04 xã Trường Thủy, An Thủy, Liên Thủy và Xuân Thủy UBND Huyện Lệ Thủy 08 00:00:00.0/11/2019 Còn
19 2172/TB-BCH TB số 2172/TB-BCH V/v giới thiệu chức vụ và chữ ký cán bộ Phó Tham mưu trưởng BCH BĐBP Quảng Bình UBND Huyện Lệ Thủy 08 00:00:00.0/11/2019 Còn
20 2501/UBND-VP CV số 2501/UBND-VP V/v báo cáo tổng kết các Chương trình trọng điểm của huyện. UBND Huyện Lệ Thủy 07 00:00:00.0/11/2019 Còn
Trang :
1