Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Tra Cứu VĂN BẢN
Từ cần tìm :
>>Nâng cao
STT Số / Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Hiệu lực VB(còn/hết)
1 6693/QĐ-UBND QĐ số 6693/QĐ-UBND V/v phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra năm 2018 UBND Huyện Lệ Thủy 15 00:00:00.0/12/2017 Còn
2 2793/UBND-TP CV số 2793/UBND-TP V/v đôn đốc thực hiện Công văn số 2007/UBND-TP UBND Huyện Lệ Thủy 15 00:00:00.0/12/2017 Còn
3 2801/TB-UBND TB số 2801/TB-UBND Phân công Lãnh đạo UBND huyện, Lãnh đạo các phòng ban, đơn vị dự tiếp xúc cử tri đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND huyện UBND Huyện Lệ Thủy 15 00:00:00.0/12/2017 Còn
4 6703/QĐ-UBND QĐ số 6703/QĐ-UBND V/v kiện toàn Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện Lệ Thủy UBND Huyện Lệ Thủy 14 00:00:00.0/12/2017 Còn
5 2798/TB-UBND TB số 2798/TB-UBND Chương trình viếng Nghĩa trang liệt sỹ Mai Thủy và dâng hương Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp UBND Huyện Lệ Thủy 14 00:00:00.0/12/2017 Còn
6 2326/UBND-NC CV số 2326/UBND-NC V/v triển khai thực hiện Nghị định 77/2017/NĐ-CP ngày 03/7/2017 của Chính phủ Quy định về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng UBND Tỉnh Quảng Bình 14 00:00:00.0/12/2017 Còn
7 4449/QĐ-UBND QĐ số 4449/QĐ-UBND V/v công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình UBND Tỉnh Quảng Bình 14 00:00:00.0/12/2017 Còn
8 320/GM-UBND GM số 320/GM-UBND UBND huyện tổ chức cuộc họp thông qua hồ sơ đề nghị công nhận danh hiệu trong phong trào TDĐKXD đời sống VH UBND Huyện Lệ Thủy 13 00:00:00.0/12/2017 Còn
9 4467/QĐ-UBND QĐ số 4467/QĐ-UBND V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Bình UBND Tỉnh Quảng Bình 13 00:00:00.0/12/2017 Còn
10 1057/BĐQB-KHKD CV số 1057/BĐQB-KHKD V/v thông báo điều chỉnh giá cước dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước ở địa phương UBND Tỉnh Quảng Bình 13 00:00:00.0/12/2017 Còn
11 2760/UBND-KTHT CV số 2760/UBND-KT&HT V/v tăng cường công tác quản lý dự án đầu tư và quản lý chất lượng công trình UBND Huyện Lệ Thủy 13 00:00:00.0/12/2017 Còn
12 319/GM-UBND GM số 319/GM-UBND UBND huyện tổ chức cuộc họp thống nhất đánh giá và xếp loại "Cộng đồng học tập" cấp xã năm 2017 UBND Huyện Lệ Thủy 13 00:00:00.0/12/2017 Còn
13 2792/UBND-CA CV số 2792/UBND-CA V/v tăng cường công tác bảo đảm TTATGT trong dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 UBND Huyện Lệ Thủy 13 00:00:00.0/12/2017 Còn
14 221/NV Cv số 221/NV V/v đăng ký mẫu sổ theo dõi Công văn đi, đến năm 2018 UBND Huyện Lệ Thủy 12 00:00:00.0/12/2017 Còn
15 13903/TT Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP Chính phủ 12 00:00:00.0/12/2017 Còn
16 280/BC-UBND BC số 280/BC-UBND Kết quả thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng HĐND Huyện Lệ Thủy 12 00:00:00.0/12/2017 Còn
17 05/TB-KN TB số 05/TB-KN V/v phân công lãnh đạo phụ trách hoạt động của Trạm Khuyến nông huyện UBND Huyện Lệ Thủy 12 00:00:00.0/12/2017 Còn
18 2775/UBND-TTr CV số 2775/UBND-TTr V/v hướng dẫn, đôn đốc báo cáo kê khai tài sản thu nhập và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2017 HĐND Huyện Lệ Thủy 12 00:00:00.0/12/2017 Còn
19 2780/UBND-VHTT CV sô 2780/UBND-VHTT V/v đề nghị bổ sung cán bộ tham gia đội văn nghệ quần chúng Công - Nông - Binh tỉnh Quảng Bình UBND Huyện Lệ Thủy 12 00:00:00.0/12/2017 Còn
20 2302/KH-UBND Triển khai chương trình bảo đảm cấp nước an toàn khu vực nông thôn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2018-2025 UBND Huyện Lệ Thủy 11 00:00:00.0/12/2017 Còn
Trang :
1