Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Tra Cứu VĂN BẢN
Từ cần tìm :
>>Nâng cao
STT Số / Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Hiệu lực VB(còn/hết)
1 113/TB-PTQĐ TB số 113/TB-PTQĐ Công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất UBND Huyện Lệ Thủy 30 00:00:00.0/03/2020 Còn
2 28/TB-TCD TB số 28/TB-TCD V/v tạm hoãn tổ chức phiên tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo UBND huyện UBND Huyện Lệ Thủy 30 00:00:00.0/03/2020 Còn
3 1643/QĐ-UBND QĐ số 1643/QĐ-UBND Thành lập cơ sở y tế để tiếp nhận cách ly công dân từ các quốc gia có dịch nhập cảnh về Việt Nam trên địa bàn huyện Lệ Thủy UBND Huyện Lệ Thủy 27 00:00:00.0/03/2020 Còn
4 613/TB-UBND TB số 613/TB-UBND Kết luận của CT UBND huyện, Trưởng BCĐ tại HN bàn công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 UBND Huyện Lệ Thủy 27 00:00:00.0/03/2020 Còn
5 16/TB-TGHU TB số 16/TB-TGHU Giới thiệu chức danh và chữ ký UBND Huyện Lệ Thủy 27 00:00:00.0/03/2020 Còn
6 801/CALT TB số 801/CALT V/v thực hiện QĐ số 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 của TTg Chính phủ UBND Huyện Lệ Thủy 27 00:00:00.0/03/2020 Còn
7 596/UBND-YT CV số 596/UBND-YT V/v rà soát công dân ở địa phương đi xuất khẩu lao động đang ở nước ngoài, đang lao động, học tập ở các tỉnh trong nước UBND Huyện Lệ Thủy 26 00:00:00.0/03/2020 Còn
8 43/GM-UBND GM số 43/GM-UBND UBND huyện tổ chức cuộc họp bàn công tác phòng chống dịch COVID-19 (15h00 ngày 26/3/2020) GM KHẨN UBND Huyện Lệ Thủy 26 00:00:00.0/03/2020 Còn
9 579/UBND-VP CV số 579/UBND-VP V/v tổng kết, đánh giá việc thực hiện công tác PCCC, đảm bảo TTATGT năm 2019 UBND Huyện Lệ Thủy 25 00:00:00.0/03/2020 Còn
10 62/TB-PHQN TB số 62/TB-PHQN Tuyển sinh bậc đại học, đại học liên thông hệ vừa làm vừa học năm 2020 tại Phân hiệu Quảng Nam UBND Huyện Lệ Thủy 25 00:00:00.0/03/2020 Còn
11 564/UBND-TCKH CV số 564/UBND-TCKH V/v thực hiện phòng,chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn. UBND Huyện Lệ Thủy 24 00:00:00.0/03/2020 Còn
12 574/UBND-VP CV số 574/UBND-VP V/v thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ UBND Huyện Lệ Thủy 24 00:00:00.0/03/2020 Còn
13 568/TB-UBND TB số 568/TB-UBND V/v hoãn thực hiện nghi thức Chào cờ hàng tháng UBND Huyện Lệ Thủy 24 00:00:00.0/03/2020 Còn
14 437/KBLT CV số 437/KBLT Triển khai thực hiện NĐ số 11/2020/NĐ-CP của Chính phủ UBND Huyện Lệ Thủy 24 00:00:00.0/03/2020 Còn
15 44/GM-HĐND GM số 44/GM-HĐND V/v kiểm tra địa điểm nhà đầu tư xin thực hiện dự án khai thác cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại khe Chu Khê, xã Kim Thủy UBND Huyện Lệ Thủy 24 00:00:00.0/03/2020 Còn
16 41/GM-UBND GM số 41/GM-UBND Làm việc với Trung tâm Bảo tồn Thiên Nhiên Việt UBND Huyện Lệ Thủy 24 00:00:00.0/03/2020 Còn
17 02/BC-BCĐ BC Số 02/BC-BCĐ Công tác PCCC năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 UBND Huyện Lệ Thủy 23 00:00:00.0/03/2020 Còn
18 562/TB-UBND TB số 562/TB-UBND Kết luận của PCTUBND huyện, Trưởng BCĐ tại cuộc họp bàn việc tiếp nhận công dân Việt Nam từ các quốc gia có dịch về cách lý tập trung tại huyện UBND Huyện Lệ Thủy 23 00:00:00.0/03/2020 Còn
19 1571/QĐ-UBND QĐ số 1571/QĐ-UBND V/v thành lập các Tổ tiếp nhận, cách ly công dân Việt Nam nhập cảnh từ các quốc gia, vùng lãnh thổ có dịch Covid-19 về Quảng Bình cách lý tại huyện Lệ Thủy UBND Huyện Lệ Thủy 23 00:00:00.0/03/2020 Còn
20 550/KH-UBND KH số 550/KH-UBND Tiếp nhận công dân Việt Nam từ các quốc gia có dịch về Việt Nam UBND Huyện Lệ Thủy 23 00:00:00.0/03/2020 Còn
Trang :
1