Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Tra Cứu VĂN BẢN
Từ cần tìm :
>>Nâng cao
STT Số / Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Hiệu lực VB(còn/hết)
1 94/LĐTBXH CV số 94/LĐTBXH V/v nhập số liệu phần mềm trẻ em quản lý cơ sở dữ liệu trẻ em cấp xã UBND Huyện Lệ Thủy 14 00:00:00.0/08/2018 Còn
2 1776/TB-UBND TB số 1776/TB-UBND V/v giao đất không thông qua hình thức đấu giá QSD đất tại TT Nong trường Lệ Ninh UBND Huyện Lệ Thủy 14 00:00:00.0/08/2018 Còn
3 3728/QĐ-UBND QĐ số 3728/QĐ-UBND V/v đấu giá QSD đất ở tại TT Kiến Giang UBND Huyện Lệ Thủy 14 00:00:00.0/08/2018 Còn
4 199/GM-UBND GM số 199/GM-UBND Hội nghị sơ kết chương trình phát triển UBND Huyện Lệ Thủy 14 00:00:00.0/08/2018 Còn
5 1756/TB-UBND TB số 1756/TB-UBND KL của PCT UND, Trưởng Ban Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện tại cuộc họp 6 tháng đầu năm 2018 UBND Huyện Lệ Thủy 14 00:00:00.0/08/2018 Còn
6 1772/TB-UBND TB số 1772/TB-UBND KL của CT UBND huyện tại buổi làm việc với Ban liên lạc Trung đoàn 270 về đề xuất xây dựng khi Khu tưởng niệm trên địa bàn UBND Huyện Lệ Thủy 14 00:00:00.0/08/2018 Còn
7 196/GM_UBND GM số 196/GM_UBND HN sơ kết 10 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân (giai đoạn 2009-2019) UBND Huyện Lệ Thủy 14 00:00:00.0/08/2018 Còn
8 1769/UBND-TNMT CV số 1769/UBND-TNMT V/v phúc đáp Tờ trình của UBND xã Mỹ Thủy UBND Huyện Lệ Thủy 14 00:00:00.0/08/2018 Còn
9 175/NV TB số 175/NV Triệu tập học viên tham gia lớp bồi dưỡng công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND Huyện Lệ Thủy 14 00:00:00.0/08/2018 Còn
10 198/GM-UBND GM số 198/GM-UBND Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thông qua dự thảo KL kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí UBND Huyện Lệ Thủy 14 00:00:00.0/08/2018 Còn
11 08/TB-BCĐ Tb số 08/TB-BCĐ V/v điều chỉnh thời gian thực hiện "Ngày nông thôn mới - Đô thị văn minh" tháng 8/2018 UBND Huyện Lệ Thủy 14 00:00:00.0/08/2018 Còn
12 195/GM-UBND GM số 195/GM-UBND Buổi kiểm tra tình hình khai thác ti tan ở xã Sen Thủy và Ngư Thủy Nam UBND Huyện Lệ Thủy 14 00:00:00.0/08/2018 Còn
13 1763/UBND-TNMT Cv số 1763/UBND-TNMT V/v tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực khai thác titan UBND Huyện Lệ Thủy 13 00:00:00.0/08/2018 Còn
14 1757/UBND-NV CV số 1757/UBND-NV V/v hướng dẫn chuyển đổi chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập UBND Huyện Lệ Thủy 13 00:00:00.0/08/2018 Còn
15 1767/TB-BCH TB số 1767/TB-BCH v/v giới thiệu chức vụ và chữ ký cán bộ UBND Tỉnh Quảng Bình 13 00:00:00.0/08/2018 Còn
16 1739/UBND-VP CV số 1739/UBND-VP v/v báo cáo sơ kết 3 năm triển khai thi hành Luật Hộ tịch và các văn bản quy định chi tiết thi hành UBND Huyện Lệ Thủy 13 00:00:00.0/08/2018 Còn
17 1754/TB-UBND TB số 1754/TB-UBND Kết luận của bà Ninh Thị Hòa - Phó Chủ tịch TT UBND huyện, Trưởng ban tổ chức Lễ hội 02/9/2018 tại cuộc họp triển khai các nội dung Lễ rước chân hương và di ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp. UBND Huyện Lệ Thủy 10 00:00:00.0/08/2018 Còn
18 1755/TB-UBND TB 1755/TB-UBND Kết luận của ông Lê Văn Bảo - Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị phiên thường kỳ tháng 7 năm 2018. UBND Huyện Lệ Thủy 10 00:00:00.0/08/2018 Còn
19 1708/KH-UBND KH số 1708/KH-UBND Triển khai thực hiện KH số 85-KH/HU ngày 22/5/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy UBND Huyện Lệ Thủy 10 00:00:00.0/08/2018 Còn
20 06/TB-BTC TB số 06/TB-BTC Phân công nhiệm vụ các Tiểu ban tổ chức Lễ hội 02/9/2018 UBND Huyện Lệ Thủy 10 00:00:00.0/08/2018 Còn
Trang :
1