Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Tra Cứu VĂN BẢN
Từ cần tìm :
>>Nâng cao
STT Số / Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Hiệu lực VB(còn/hết)
1 1333/UBND-TCKH CV số 1333/UBND-TCKH V/v thực hiện báo cáo phục vụ Đoàn kiểm tra Tỉnh ủy UBND Huyện Lệ Thủy 20 00:00:00.0/06/2019 Còn
2 29/TP CV số 29/TP V/v lập hồ sơ đề nghị Kỷ nệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp" năm 2019 UBND Huyện Lệ Thủy 20 00:00:00.0/06/2019 Còn
3 3193/QĐ-UBND QĐ số 3193/QĐ-UBND V/v công bố dịch, bênh Dịch tả lợn Châu Phi tại xã Mai Thủy UBND Huyện Lệ Thủy 20 00:00:00.0/06/2019 Còn
4 47/VPNTM CV số 47/VPNTM V/v chuẩn bị hồ so phục vụ Đoàn kiểm tra số 1603 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy UBND Huyện Lệ Thủy 20 00:00:00.0/06/2019 Còn
5 1330/UBND-TNMT CV số 1330/UBND-TNMT V/v xử lý lợn bị bệnh dịch tả lợn Châu Phi UBND Huyện Lệ Thủy 20 00:00:00.0/06/2019 Còn
6 137/GM-UBND GM số 137/GM-UBND Tổ chức HN Tổng kết công tác tuyển quân năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 do ông Đặng Đại Tình - Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng NVQS huyện chủ trì. UBND Huyện Lệ Thủy 20 00:00:00.0/06/2019 Còn
7 48/FM-VPNTM GM số 48/GM-VPNTM Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQGXDNTM UBND Huyện Lệ Thủy 20 00:00:00.0/06/2019 Còn
8 1329/TB-UBND TB số 1329/TB-UBND Chương trình thăm các Hội đồng thi tại kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 của lãnh đạo huyện UBND Huyện Lệ Thủy 19 00:00:00.0/06/2019 Còn
9 1324/KH-UBND Kh số 1324/KH-UBND Tổ chức rà soát, thu nhập thông tin người khuyết tật, nạn nhân bom mình trên địa bàn huyện UBND Huyện Lệ Thủy 19 00:00:00.0/06/2019 Còn
10 300/TB-PTQĐ TB số 300/TB-PTQĐ Công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất tại xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy. Trung tâm phát triển quỹ đất 18 00:00:00.0/06/2019 Còn
11 136/GM-UBND GM số 136/GM-UBND Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy tổ chức Hội nghị triển khai các hoạt động nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2019) và bàn phương án giải quyết một số vấn đề còn vướng mắc trong việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trên địa bàn. Hội nghị do đồng chí Phan Hồng Đăng- Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì. UBND Huyện Lệ Thủy 18 00:00:00.0/06/2019 Còn
12 135/GM-UBND GM số 135/GM-UBND Hội nghị trực tuyến về tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 2018 UBND Huyện Lệ Thủy 18 00:00:00.0/06/2019 Còn
13 69/LĐTBXH CV số 69/LĐTBXH V/v mời cán bộ tham gia tập huấn phần mềm quản lý và đào tạo nghề cho lao động nông thôn UBND Huyện Lệ Thủy 18 00:00:00.0/06/2019 Còn
14 55/GM-TNMT GM sô 55/GM-TNMT Hội nghị trực báo phòng TN&MT UBND Huyện Lệ Thủy 18 00:00:00.0/06/2019 Còn
15 06/QĐ-BCĐ QĐ số 06/QĐ-BCĐ V/v phê duyệt Quy chế hoạt động của BCĐ thực hiện CTMTQG xây dựng NTM UBND Huyện Lệ Thủy 18 00:00:00.0/06/2019 Còn
16 46/TB-VPNTM TB số 46/TB-VPNTM Phân công nhiệm vụ đối với các thành viên VPĐP thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia XD NTM UBND Huyện Lệ Thủy 18 00:00:00.0/06/2019 Còn
17 675/GM-CCT 675/GM-CCT V/v kiểm kê biên lai ấn chỉ năm 2019 UBND Huyện Lệ Thủy 18 00:00:00.0/06/2019 Còn
18 1313/UBND-NN CV số 1313/UBND-NN V/v báo cáo kết quả sản xuất lúa tái sinh và chăm sóc lúa Hè Thu 2019 UBND Huyện Lệ Thủy 18 00:00:00.0/06/2019 Còn
19 133/GM-UBND GM số 133/GM-UBND UBND huyện tổ chức cuộc họp để triển khai các nội dung liên quan đến công tác tổ chức Hội diễn Nghệ thuật quần chúng Công - Nông - Binh tỉnh Quảng Bình năm 2019 do ông Phan Hồng Đăng - Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì. UBND Huyện Lệ Thủy 18 00:00:00.0/06/2019 Còn
20 134/GM-UBND GM số 134/GM-UBND UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc nghe Tập đoàn FLC báo cáo Phương án QH khu du lịch và đô thị nghỉ dưỡng, thể thao, giải trí cao cấp Bàu Sen. UBND Huyện Lệ Thủy 18 00:00:00.0/06/2019 Còn
Trang :
1