Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Tra Cứu VĂN BẢN
Từ cần tìm :
>>Nâng cao
STT Số / Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Hiệu lực VB(còn/hết)
1 127/GM-NV GM số 127/GM-NV Gặp mặt người lao động theo chính sách con em Quảng Bình UBND Huyện Lệ Thủy 22 00:00:00.0/06/2018 Còn
2 1384/UBND-TNMT CV số 1384/UBND-TNMT V/v phúc đáp nội dung tờ trình của UBND xã Thanh Thủy UBND Huyện Lệ Thủy 22 00:00:00.0/06/2018 Còn
3 2795/QĐ-XPVPHC QĐ số 2795/QĐ-XPVPHC Xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai UBND Huyện Lệ Thủy 22 00:00:00.0/06/2018 Còn
4 1381/UBND-NN CV số 1381/UBND-NN V/v hướng dẫn chính sách hỗ trợ sản xuất lúa vụ Hè Thu 2018 UBND Huyện Lệ Thủy 22 00:00:00.0/06/2018 Còn
5 1389/UBND-TCKH CV số 1389/UBND-TCKH V/v thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2018 theo QĐ số 825/QĐ-UBND ngày 19/3/2018 của UBND tỉnh UBND Huyện Lệ Thủy 22 00:00:00.0/06/2018 Còn
6 1317/UBND-LĐTBXH CV số 1317/UBND-LĐTBXH V/v tăng cường các biện pháp bảo vệ trẻ em UBND Huyện Lệ Thủy 22 00:00:00.0/06/2018 Còn
7 31/2018/TT-BTC TT số 31/2018/TT-BTC Hướng dẫn xử lý tài sản hình thành từ nhiều nguồn vốn khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã giải thể, phá sản UBND Tỉnh Quảng Bình 22 00:00:00.0/06/2018 Còn
8 12/TB-DT TB số 12/TB-DT V/v cử cán bộ phụ trách phòng Dân tộc UBND Huyện Lệ Thủy 22 00:00:00.0/06/2018 Còn
9 154/GM-UBND GM số 154/GM-UBND Làm việc với đơn vị tư vấn để đối chiếu số liệu quy hoạch 3 loại rừng UBND Huyện Lệ Thủy 22 00:00:00.0/06/2018 Còn
10 1378/UBND-VP CV số 1378/UBND-VP V/v phân công cán bộ lãnh đạo và bố trí lực lượng trực các ngày thứ bảy và chủ nhật UBND Huyện Lệ Thủy 21 00:00:00.0/06/2018 Còn
11 1375/UBND-VP CV số 1375/UBND-VP V/v kiểm tra, trả lời ý kiến kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVII UBND Huyện Lệ Thủy 21 00:00:00.0/06/2018 Còn
12 1373/UBND-VP CV số 1373/UBND-VP V/v quan tâm chỉ đạo đảm bảo ổn định tình hình trên địa bàn UBND Huyện Lệ Thủy 21 00:00:00.0/06/2018 Còn
13 1369/TB_UBND TB số 1369/TB_UBND KL của Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với lãnh đạo xã Ngư Thủy Nam bàn giải quyết một số vấn đề nổi lên trên địa bàn xã UBND Huyện Lệ Thủy 21 00:00:00.0/06/2018 Còn
14 74/LĐTBXH CV số 74/LĐTBXH V/v thông báo thời gian và địa điểm kỳ thi tiếng Hàn năm 2018 UBND Huyện Lệ Thủy 21 00:00:00.0/06/2018 Còn
15 66/TB-HĐND TB số 66/TB-HĐND V/v thay đổi thời gian tiếp công dân của TT HĐND HĐND Huyện Lệ Thủy 21 00:00:00.0/06/2018 Còn
16 1359/UBND-TP CV số 1359/UBND-TP V/v triển khai thực hiện Nghị định và Thông tư trong lĩnh vực bồi thường nhà nước UBND Huyện Lệ Thủy 21 00:00:00.0/06/2018 Còn
17 1321/TB-UBND TB số 1321/TB-UBND Kết luận của PCTTTUBND huyện tại Hội nghị tập huấn hướng dẫn lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn UBND Huyện Lệ Thủy 21 00:00:00.0/06/2018 Còn
18 05/TCT CV số 05/TCT v/v gửi phương án sử dụng đất UBND Huyện Lệ Thủy 21 00:00:00.0/06/2018 Còn
19 1356/TB-UBND TB số 1356/TB-UBND Thu hồi đất để GPMB phân lô đấu giá QSD đất ở tại xã Dương Thủy, huyện Lệ Thủy UBND Huyện Lệ Thủy 20 00:00:00.0/06/2018 Còn
20 1357/KH-UBND KH số 1357/KH-UBND Thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để GPMB phân lô đấu giá QSD đất ở tại xã Dương Thủy UBND Huyện Lệ Thủy 20 00:00:00.0/06/2018 Còn
Trang :
1