Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Tra Cứu VĂN BẢN
Từ cần tìm :
>>Nâng cao
STT Số / Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Hiệu lực VB(còn/hết)
1 626/UBND-VP CV số 626/UBND-VP V/v chuẩn bị nội dung báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 24/NQ-TW. UBND Huyện Lệ Thủy 26 00:00:00.0/03/2019 Còn
2 14/TB_TCD TB số 14/TB-TCD Mời TCD định kỳ phiên ngày 01/4/2019. UBND Huyện Lệ Thủy 25 00:00:00.0/03/2019 Còn
3 625/TB-UBND TB số 625/TB-UBND KL của ông Đặng Đại Tình - Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc bàn giải quyết KN của ông Hoàng Văn Thắng thường trú tại TDP Thượng Giang, TTKG. UBND Huyện Lệ Thủy 25 00:00:00.0/03/2019 Còn
4 580/TB-VKHCN TB 580/TB-VKHCN Mời tham dự lớp đào tạo các giải pháp CN mới và chỉ dẫn xử lý KT trong lĩnh vực xay dựng KCHT GT tổ chức tại TP Đà Nẵng UBND Tỉnh Quảng Bình 25 00:00:00.0/03/2019 Còn
5 662/UBND-KT&HT CV số 662/UBND-KT&HT V/v rà soát, điều chỉnh danh sách hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt UBND Huyện Lệ Thủy 25 00:00:00.0/03/2019 Còn
6 69/GM-UBND GM số 69/GM-UBND UBND huyện có buổi làm việc với Sở TN&MT để lấy ý kiến về phương án SD quỹ đất các công ty nông, lâm nghiệp bàn giao về địa phương quản lý. UBND Huyện Lệ Thủy 25 00:00:00.0/03/2019 Còn
7 03/KH-BCĐ KH số 03/KH-BCĐ Chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội UBND Huyện Lệ Thủy 25 00:00:00.0/03/2019 Còn
8 68/GM-UBND GM số 68/GM-UBND UBND huyện tổ chức cuộc họp giải quyết vướng mắc trên địa bàn thị trấn Nông trườnd Lệ Ninh UBND Huyện Lệ Thủy 25 00:00:00.0/03/2019 Còn
9 48/NV Cv số 48/NV V/v bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức UBND Huyện Lệ Thủy 22 00:00:00.0/03/2019 Còn
10 589/UBND-NHCS CV số 589/UBND-NHCS V/v lập danh sách hộ thoát nghèo năm 2018 UBND Huyện Lệ Thủy 21 00:00:00.0/03/2019 Còn
11 133/TB-PTQĐ TB số 133/TB-PTQĐ Công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất tại xã Dương Thủy, huyện Lệ Thủy UBND Huyện Lệ Thủy 21 00:00:00.0/03/2019 Còn
12 590/KH-UBND KH số 590/KH-UBND Thực hiện "Năm dân vận chính quyền" 2019 UBND Huyện Lệ Thủy 21 00:00:00.0/03/2019 Còn
13 586/UBND-KTHT CV số 586/UBND-KTHT V/v triển khai chính sách khuyến khích phát triển CN_TTCN và DVDL năm 2019. UBND Huyện Lệ Thủy 20 00:00:00.0/03/2019 Còn
14 67/GM-UBND GM số 67/GM-UBND UBND huyện tổ chức kiểm tra công tác phòng chống cháy rừng UBND Huyện Lệ Thủy 20 00:00:00.0/03/2019 Còn
15 54/BC-UBND BC số 54/BC-UBND Kết quả Lễ hội Di tích lịch sử chùa Hoằng Phúc năm 2019 UBND Huyện Lệ Thủy 20 00:00:00.0/03/2019 Còn
16 1353/QD-UBND QĐ số 1353/QĐ-UBND V/v đấu giá QSD đất ở tại xã Dương Thủy UBND Huyện Lệ Thủy 20 00:00:00.0/03/2019 Còn
17 575/UBND-TNMT CV số 575/UBND-TNMT V/v kiểm soát ô nhiễm và lập báo cáo giám sát BVMT năm 2019 UBND Huyện Lệ Thủy 20 00:00:00.0/03/2019 Còn
18 580/UBND-LĐTBXH Cv số 580/UBND-LĐTBXH V/v thực hiện chi trả trợ cấp hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội UBND Huyện Lệ Thủy 20 00:00:00.0/03/2019 Còn
19 549/TB-UBND TB số 549/TB-UBND Kết luận tại Hội nghị Triển khai và tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 UBND Huyện Lệ Thủy 20 00:00:00.0/03/2019 Còn
20 557/UBND-VP CV số 557/UBND-VP V/v kiểm tra, trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVII UBND Huyện Lệ Thủy 20 00:00:00.0/03/2019 Còn
Trang :
1