Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Tra Cứu VĂN BẢN
Từ cần tìm :
>>Nâng cao
STT Số / Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Hiệu lực VB(còn/hết)
1 87/NN Cv số 87/NN V/v quản lý chặt chẽ tổ chức hội thảo thiệu sản phẩm phân bón trên địa bàn UBND Huyện Lệ Thủy 15 00:00:00.0/11/2018 Còn
2 2534/UBND-TCKH CV số 2543/UBND-TCKH V/v rà soát, báo cáo hiện trạng và nhu cầu sử dụng phòng làm việc UBND Huyện Lệ Thủy 15 00:00:00.0/11/2018 Còn
3 141/HĐND-VP CV số 141/HĐND -VP Về việc thông báo lịch giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND huyện. HĐND Huyện Lệ Thủy 14 00:00:00.0/11/2018 Còn
4 2541/UBND-VP CV số 2541/UBND-VP V/v hoãn hội nghị UBND Huyện Lệ Thủy 14 00:00:00.0/11/2018 Còn
5 02/GM-TPTR GM số 02/GM-TPTR Tổ phúc tra làm việc liên quan đến kiến nghị của các hộ dân bị ảnh hưởng xây dựng công trình đường dây 220KV UBND Huyện Lệ Thủy 14 00:00:00.0/11/2018 Còn
6 2533/UBND-NN CV số 2533/UBND-NN V/v rà soát, khẩn trương khắc phục các công trình thủy lợi đảm bảo sản xuất vụ Đông xuân 2018-2019 UBND Huyện Lệ Thủy 14 00:00:00.0/11/2018 Còn
7 2505/UBND-TNMT CV số 2505/UBND-TNMT V/v thực hiện quy định của pháp luật bảo vệ môi trường UBND Huyện Lệ Thủy 14 00:00:00.0/11/2018 Còn
8 2426/BCH-CT CV số 2426/BCH-CT V/v điều động, bổ nhiệm chức vụ cán bộ UBND Tỉnh Quảng Bình 14 00:00:00.0/11/2018 Còn
9 2425/TB-BCH TB số 2425/TB-BCH V/v Giới thiệu chức vụ và chữ ký cán bộ UBND Tỉnh Quảng Bình 14 00:00:00.0/11/2018 Còn
10 149/2018/NĐ-CP NĐ số 149/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc UBND Tỉnh Quảng Bình 14 00:00:00.0/11/2018 Còn
11 07/CT-UBND CT số 07/CT-UBND V/v tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2019 UBND Huyện Lệ Thủy 14 00:00:00.0/11/2018 Còn
12 2507/UBND-TCKH CV số 2507/UBND-TCKH V/v điều tra, khảo sát giá đất để xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 UBND Huyện Lệ Thủy 13 00:00:00.0/11/2018 Còn
13 86/NN CV số 86/NN Về việc thông báo lịch kiểm tra kiến thức ATTP cho chủ cơ sở, người trực tiếp giết mổ động vật. UBND Huyện Lệ Thủy 13 00:00:00.0/11/2018 Còn
14 17/TB-LĐTB&XH TB số 17/TB-LĐTB&XH Kế hoạch kiểm tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2018 UBND Huyện Lệ Thủy 13 00:00:00.0/11/2018 Còn
15 2506/UBND-TNMT CV số 2506/UBND-TNMT V/v rà soát, báo cáo các trường hợp tồn đọng chưa cấp giấy chứng nhận QSD đất UBND Huyện Lệ Thủy 13 00:00:00.0/11/2018 Còn
16 101/GM-TNMT GM số 101/GM-TNMT Phòng TN&MT tổ chức thẩm định phương án sử dụng đất tại thị trấn Nông trường Lệ Ninh UBND Huyện Lệ Thủy 13 00:00:00.0/11/2018 Còn
17 01/GM-TPTR 01/GM-TPTR Tổ phúc tra làm việc liên quan đến kiến nghị của các hộ dân bị ảnh hưởng UBND Huyện Lệ Thủy 13 00:00:00.0/11/2018 Còn
18 31/GM-NN GM số 31/GM-NN Phòng NN&PTNT tổ chức kiểm tra thực địa tại xã Ngư Thủy Nam và xã Ngư Thủy Trung UBND Huyện Lệ Thủy 13 00:00:00.0/11/2018 Còn
19 5622/QĐ-UBND QĐ số 5622/QĐ-UBND V/v thành lập Tổ phúc tra công tác GPMB UBND Huyện Lệ Thủy 13 00:00:00.0/11/2018 Còn
20 2522/UBND-VP CV số 2522/UBND-VP V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 99-KH/HU của Huyện ủy UBND Huyện Lệ Thủy 13 00:00:00.0/11/2018 Còn
Trang :
1