Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Tra Cứu VĂN BẢN
Từ cần tìm :
>>Nâng cao
STT Số / Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Hiệu lực VB(còn/hết)
1 262/KH-UBND KH số 262/KH-UBND Triển khai đánh chuột đồng loạt bằng thuốc hóa học Cat 0,25WP trên lúa vụ Đông Xuân 2019-2020 UBND Huyện Lệ Thủy 19 00:00:00.0/02/2020 Còn
2 843/QĐ-UBND QĐ số 843/QĐ-UBND Kiện toàn BCĐ phòng cháy, chữa cháy -phòng nổ và cứu nạn - cứu hộ huyện UBND Huyện Lệ Thủy 19 00:00:00.0/02/2020 Còn
3 12/TB-TCD TB số 12/TB-TCD Nội dung buổi tiếp công dân ngày 17/02/2020 UBND Huyện Lệ Thủy 18 00:00:00.0/02/2020 Còn
4 145/BCH-TM BC số 145/BCH-TM V/v quy hoạch, bố trí cán bộ Ban CHQS xã, thị trấn nhiệm kỳ 2020-2025 UBND Huyện Lệ Thủy 18 00:00:00.0/02/2020 Còn
5 226/KH-UBND KH số 226/KH-UBND Tỏ chức các hoạt động kỷ niệm 65 ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02 UBND Huyện Lệ Thủy 17 00:00:00.0/02/2020 Còn
6 04/TB-TTDVNN TB số 04/TB-TTDVNN Tình hình bệnh đạo ôn lá hại lúa và hướng dẫn biện pháp phòng trừ UBND Huyện Lệ Thủy 14 00:00:00.0/02/2020 Còn
7 169/UBND-VP CV số 169/UBND-VP V/v thực hiện kết luận của Chủ tọa phiên họp chất vấn, trả lời chất vấn Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII UBND Huyện Lệ Thủy 14 00:00:00.0/02/2020 Còn
8 758/QĐ-UBND QĐ số 758/QĐ-UBND V/v giao chỉ tiêu nộp thuế năm 2020 UBND Huyện Lệ Thủy 13 00:00:00.0/02/2020 Còn
9 01/Ctr-BCĐ CTr số 01/Ctr-BCĐ Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2020 UBND Huyện Lệ Thủy 13 00:00:00.0/02/2020 Còn
10 213/KH-UBND KH số 213/KH-UBND Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an nình Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu đảm bảo an nình trật tự trong tình hình mới UBND Huyện Lệ Thủy 13 00:00:00.0/02/2020 Còn
11 39/TB-PTQĐ TB số 39/TB-PTQĐ V/v Công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất UBND Huyện Lệ Thủy 13 00:00:00.0/02/2020 Còn
12 06/TĐKT CV số 06/TĐKT V/v đăng ký thi đua khen thưởng năm 2020 (văn bản bổ sung) UBND Huyện Lệ Thủy 13 00:00:00.0/02/2020 Còn
13 671/QĐ-UBND QĐ số 671/QĐ-UBND V/v phê duyệt và công bố kết quả theo dõi diễn biến rừng huyện Lệ Thủy năm 2019 UBND Huyện Lệ Thủy 12 00:00:00.0/02/2020 Còn
14 06/TĐKT CV số 06/TĐKT V/v đăng ký thi đua khen thưởng năm 2020 UBND Huyện Lệ Thủy 12 00:00:00.0/02/2020 Còn
15 06/BC-SYT BC số 06/BC-PYT Tình hình dịch bệnh và công tác phòng, chống viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra UBND Huyện Lệ Thủy 12 00:00:00.0/02/2020 Còn
16 11/TB-TCD TB số 11/TB-TCD Mời tiếp công dân định kỳ phiên ngày 17/02/2020 UBND Huyện Lệ Thủy 12 00:00:00.0/02/2020 Còn
17 185/UBND-TP CV số 185/UBND-TP V/v đánh giá hiệu quả tuyên truyền PBGDPL qua hệ thống loa truyền thanh cấp xã UBND Huyện Lệ Thủy 11 00:00:00.0/02/2020 Còn
18 01/BCĐ CV số 01/BCĐ V/v vệ sinh rừng, xử lý thực bì trước mùa khô và tiếp tục duy trì, bổ sung kiện toàn BCĐ, các tổ đội PCCCR, bảo vệ rừng UBND Huyện Lệ Thủy 10 00:00:00.0/02/2020 Còn
19 24/GM-UBND GM số 24/GM-UBND Buổi làm việc với các đơn vị liên quan để thống nhất nội dung triển khai thực hiện một số dự án trên địa bàn huyện UBND Huyện Lệ Thủy 10 00:00:00.0/02/2020 Còn
20 171/KH-UBND KH số 171/KH-UBND Giám sát, phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra UBND Huyện Lệ Thủy 07 00:00:00.0/02/2020 Còn
Trang :
1