Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Tra Cứu VĂN BẢN
Từ cần tìm :
>>Nâng cao
STT Số / Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Hiệu lực VB(còn/hết)
1 129/GM-UBND GM số 129/GM-UBND Mời dự lễ phát động điểm 'Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020". UBND Huyện Lệ Thủy 29/09/2020 Còn
2 1934/KH-UBND KH số 1934/KH-UBND KH triển khai NĐ số 55/2020/NĐ-CP ngày 22/5/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật THA hình sự về THA đối với pháp nhân thương mại trên địa bàn. UBND Huyện Lệ Thủy 28/09/2020 Còn
3 28/9 Lịch công tác của các Phó Chủ tịch HĐND huyện; Chủ tịch và các Phó Chủ tich UBND huyện. (Từ ngày 28/9/2020 đến 04/10/2020). UBND Huyện Lệ Thủy 28/09/2020 Còn
4 60/TB-TCD TB số 60/TB-TCD Mời tiếp công dân định kỳ phiên ngày 01/10/2020. UBND Huyện Lệ Thủy 25/09/2020 Còn
5 1909/KH-UBND KH số 1909/Kh-UBND KH triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Dân quan tự vệ năm 2019. UBND Huyện Lệ Thủy 25/09/2020 Còn
6 15/CV-PYT CV số 15/CV-PYT V/v tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết. UBND Huyện Lệ Thủy 24/09/2020 Còn
7 894/KH-BCH KH số 894/KH-BCH Kế hoạch phúc tra công dân nam sẵn sàng nhập ngũ vào Quân đội và Công an năm 2021. UBND Huyện Lệ Thủy 24/09/2020 Còn
8 642A/TB-TCLĐH TB số 642A/TB-TCLĐH V/v phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng. UBND Tỉnh Quảng Bình 23/09/2020 Còn
9 21/9 Lịch công tác của các PCT HĐND huyện; Chủ tịch và các PCT UBND huyện (Từ ngày 21/9/2020 đến 27/9/2020). UBND Huyện Lệ Thủy 21/09/2020 Còn
10 59/TBTCD TB số 59/TB-TCD Nội dung buổi tiếp công dân ngày 15/9/2020. UBND Huyện Lệ Thủy 18/09/2020 Còn
11 5065/QĐ-UBND QĐ số 5065/QĐ-UBND Về việc cử cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng QLNN chương trình Chuyên viên năm 2020. UBND Huyện Lệ Thủy 18/09/2020 Còn
12 1831/TB-UBND TB số 1831/TB-UBND Kết luận của ông Đặng Đại Tình - Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện tại cuộc họp triển khai công tác phòng, chống cơn Bão số 5. UBND Huyện Lệ Thủy 17/09/2020 Còn
13 1816/UBND-YT CV số 1816/UBND-YT Công văn về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19 trong tình hình mới. UBND Huyện Lệ Thủy 17/09/2020 Còn
14 04/CĐ-UBND CĐ số 04/CĐ-UBND Công điện Phòng, chống Bão số 5 vào hồi 13h00’ ngày 16/9/2020 UBND Huyện Lệ Thủy 17/09/2020 Còn
15 121/GM-UBND GM số 121/GM-UBND Mời họp phòng chống bão số 5 (Khẩn). UBND Huyện Lệ Thủy 17/09/2020 Còn
16 134/QĐ-HĐND QĐ 134/QĐ-HĐND Về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề "công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC thuộc thẩm quyền UBND xã, thị trấn. HĐND Huyện Lệ Thủy 16/09/2020 Còn
17 58/TB-TCD Tb số 58/TB-TCD Mời tiếp công dân định kỳ UBND Huyện Lệ Thủy 11/09/2020 Còn
18 113/GM-UBND GM số 113/GM-UBND Buổi làm việc với UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm 2020, nhiệm vụ, giải pháp các tháng còn lại năm 2020 UBND Huyện Lệ Thủy 08/09/2020 Còn
19 132/HĐND-VP CV số 132/HĐND-VP V/v thông báo lịch giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND huyện UBND Huyện Lệ Thủy 07/09/2020 Còn
20 57/TB-TCD TB số 57/TB-TCD V/v tạm hoãn tổ chức phiên tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo UBND huyện UBND Huyện Lệ Thủy 31/08/2020 Còn
Trang :
1