Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Tra Cứu VĂN BẢN
Từ cần tìm :
>>Nâng cao
STT Số / Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Hiệu lực VB(còn/hết)
1 03/TB-TCD TB số 03/TB-TCD Nội dung TCD ngày 15/01/2021. UBND Huyện Lệ Thủy 18/01/2021 Còn
2 16-HĐND-VP CV số 16/HĐND-VP V/v HD triển khai các CV chuẩn bị tổ chức bầu cử ĐB HĐND nhiệm kỳ 2021-2026. UBND Huyện Lệ Thủy 18/01/2021 Còn
3 84/NQ-HĐND NQ số 84/NQ-HĐND V/v xác nhận KQ bầu bổ sung PCT UBND huyện Lệ Thủy, nhiệm kỳ 2016-2021. HĐND Huyện Lệ Thủy 15/01/2021 Còn
4 83/NQ-HĐND NQ số 83/NQ-HĐND V/v miễn nhiệm chức vụ PCT UBND huyện Lệ Thủy, nhiệm kỳ 2016-2021. HĐND Huyện Lệ Thủy 15/01/2021 Còn
5 82/NQ-HĐND NQ số 82/NQ-HĐND V/v xác nhận KQ bầu bổ sung PCT HĐND huyện Lệ Thủy khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021. HĐND Huyện Lệ Thủy 15/01/2021 Còn
6 81/NQ-HĐND NQ số 81/NQ-HĐND V/v miễn nhiệm chức vụ PCT HĐND huyện Lệ Thủy khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021. HĐND Huyện Lệ Thủy 15/01/2021 Còn
7 08/GM-UBND GM số 08/GM-UBND V/v đón tiếp quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trở về địa phương năm 2021. UBND Huyện Lệ Thủy 14/01/2021 Còn
8 07/GM-BCĐ GM số 07/GM-BCĐ Về việc tổ chức HN tổng kết nhiệm vụ XDCS năm 2020. triển khai nhiệm vụ năm 2021. UBND Huyện Lệ Thủy 14/01/2021 Còn
9 73/UBND-QS CV số 73/UBND-QS V/v kích hoạt cơ sở cách ly y tế tập trung trên địa bàn huyện Lệ Thủy và tăng cường các biện pháp kiểm soát phòng, chống dịch trên tuyến biên giới. UBND Huyện Lệ Thủy 13/01/2021 Còn
10 07/GM-UBND GM số 07/GM-UBND Dự Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết kỳ họp thứ 14 HĐND huyện, các CT kinh tế - Xã hội trọng điểm của huyện, dự toán ngân sách năm 2021 và các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến Tết nguyên đán Tân Sửu năm 2021. UBND Huyện Lệ Thủy 12/01/2021 Còn
11 06-GM/HU Giấy mời Hội nghị tổng kết nhiệm vụ xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ năm 2020 UBND Huyện Lệ Thủy 12/01/2021 Còn
12 60/KH-UBND KH số 60/KH-UBND Theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021 trên địa bàn huyện Lệ Thủy. UBND Huyện Lệ Thủy 12/01/2021 Còn
13 13/GM-BĐD Giấy mời họp ban đại diện HĐQT - NHCSXH UBND Huyện Lệ Thủy 11/01/2021 Còn
14 02/TB-TCD TB số 02/TB-TCD Mời TCD định kỳ phiên ngày 15/01/2021. UBND Huyện Lệ Thủy 11/01/2021 Còn
15 01/Kh-ĐTĐ KH số 01/KH-ĐTĐ KH thẩm định xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn đến 2020 công nhận lại và xã XD mới của năm 2020. UBND Huyện Lệ Thủy 08/01/2021 Còn
16 01/QĐ-BCĐ QĐ số 01/QĐ-BCĐ V/v kiện toàn Đoàn thẩm định công nhận và công nhận lại xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn đến 2020 của năm 2020. UBND Huyện Lệ Thủy 08/01/2021 Còn
17 19/TB-BCH TB số 19/TB-BCH V/v triệu tập cán bộ DQTV tham gia tập huấn cán bộ cơ sở đầu năm 2021. UBND Huyện Lệ Thủy 08/01/2021 Còn
18 01/KH-HĐND KH số 01/KH-HĐND Tổ chức Kỳ họp thứ 15 (KH chuyên đề), HĐND huyện khóa XX. HĐND Huyện Lệ Thủy 06/01/2021 Còn
19 01/TB-TCD TB số 01/TB-TCD Nội dung buổi TCD ngày 04/01/2021. UBND Huyện Lệ Thủy 06/01/2021 Còn
20 01/GM GM số 01/GM-HĐNVQS Hội nghị Hiệp đồng giao nhận công dân nhập ngũ và tham gia CAND năm 2021. UBND Huyện Lệ Thủy 06/01/2021 Còn
Trang :
1