Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Tra Cứu VĂN BẢN
Từ cần tìm :
>>Nâng cao
STT Số / Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Hiệu lực VB(còn/hết)
1 2707/UBND-VP CV số 2707/UBND-VP V/v tăng cường giám sát cách ly y tế tại nhà. UBND Huyện Lệ Thủy 21/10/2021 Còn
2 29/TB-TCD TB số 29/TB-TCD Nôi dung buổi TCD ngày 15/10/2021. UBND Huyện Lệ Thủy 21/10/2021 Còn
3 03/CĐ-UBND CĐ số 03/CĐ-UBND V/v ứng phó với hình thế thời tiết nguy hiểm có thể gây ra mưa lũ lớn UBND Huyện Lệ Thủy 16/10/2021 Còn
4 02/CĐ-UBND CĐ số 02/CĐ-UBND V/v sẵn sàng ứng phó với cơn Bão số 8 và mưa lũ UBND Huyện Lệ Thủy 13/10/2021 Còn
5 28/TB-TCD TB số 28/TB-TCD Mời TCD định kỳ phiên ngày 15/10/2021. UBND Huyện Lệ Thủy 12/10/2021 Còn
6 2592/KH-UBND KH số 2592/KH-UBND Đón công dân huyện Lệ Thủy đang lưu trú tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 có nguyện vọng về quê UBND Huyện Lệ Thủy 07/10/2021 Còn
7 2590/UBND-NN CV số 2590/UBND-NN Về việc sẵn sàng, chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lớn UBND Huyện Lệ Thủy 07/10/2021 Còn
8 669/GM-BDD GM số 669/BDD Họp ban đại diện HĐQT -NHCSXH UBND Huyện Lệ Thủy 05/10/2021 Còn
9 2545/UBNDVP CV số 2545/UBND-VP V/v tạm dừng tổ chức phương án dạy học trực tiếp UBND Huyện Lệ Thủy 02/10/2021 Còn
10 2544/UBND-VP CV số 2544/UBND-VP V/v phòng chống dịch bệnh trong tình hình mới và tổng hợp nhu cầu công dân trở về quê UBND Huyện Lệ Thủy 02/10/2021 Còn
11 92/TB-PVH TB số 92/TB-PVH V/v Tuyến sinh các lớp BD ngạch CV, CVC và BD lãnh đạo, quản lý cấp Phòng theo hình thức trực tuyến 2021 tại Phân viện HV HCQG tại TP Huế. UBND Huyện Lệ Thủy 28/09/2021 Còn
12 2475/UBND-VP CV số 2475/UBND-VP V/v thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong điều kiện bình thường mới. UBND Huyện Lệ Thủy 24/09/2021 Còn
13 16/QĐ-HĐGDQPAN QĐ số 16/QĐ-HĐGDQPAN V/v triệu tập CB tham gia BD kiến thức QP và AN đối tượng 4 (Lớp 4) năm 2021. UBND Huyện Lệ Thủy 22/09/2021 Còn
14 15/QĐ-HĐGDQPAN QĐ số 15/QĐ-HĐGDQPAN V/v triệu tập CB tham gia BD kiến thức QP và AN đối tượng 4 (Lớp 3) năm 2021. UBND Huyện Lệ Thủy 22/09/2021 Còn
15 2424/UBND-VP CV 2424/UBND-VP V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới. UBND Huyện Lệ Thủy 18/09/2021 Còn
16 02/KH-BCĐ KH số 02/KH-BCĐ Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin Covid-19 mũi 1 đợt 5 năm 2021 UBND Huyện Lệ Thủy 16/09/2021 Còn
17 47/BC-HĐND BC số 47/BC-HĐND Tổng hợp ý kiến KN của cử tri sau KH thứ 2, HĐND huyện khóa XXI. HĐND Huyện Lệ Thủy 14/09/2021 Còn
18 46/TB-HĐND TB số 46/TB-HĐND KL của Đ/c Lê Vĩnh Thế - CT HĐND huyện tại HN Thường trực HĐND huyện tháng 8/2021. HĐND Huyện Lệ Thủy 14/09/2021 Còn
19 26/TB-TCD TB số 26/TB-TCD V/v hoãn TCD định kỳ của Lãnh đạo UBND huyện. UBND Huyện Lệ Thủy 14/09/2021 Còn
20 2352/KH-UBND KH số 2353/KH-UBND Triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật về PCCC, CNCH UBND Huyện Lệ Thủy 13/09/2021 Còn
Trang :
1