Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Tra Cứu VĂN BẢN
Từ cần tìm :
>>Nâng cao
STT Số / Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Hiệu lực VB(còn/hết)
1 05/2018/QĐ-UBND QĐ số 05/2018/QĐ-UBND Ban hành quy định về thời hạn giải quyết và phân cấp cơ quan tiếp nhận hồ sơ đối với thủ tục thỏa thuận vị trí cột/ trạm điện và hành lang lưới điện, cấp phép thi công xây dựng công trình điện đối với lưới điện trung áp theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh UBND Tỉnh Quảng Bình 13 00:00:00.0/02/2018 Còn
2 352/UBND-TNMT CV số 352/UBND-TNMT V/v kiểm tra, xử lý tình trạng khai thác cát san lấp trái phép UBND Huyện Lệ Thủy 13 00:00:00.0/02/2018 Còn
3 02/CĐ-UBND CĐ số 02/CĐ-UBND V/v tăng cường công tác phòng chống rét đậm, rét hại UBND Huyện Lệ Thủy 13 00:00:00.0/02/2018 Còn
4 495/QĐ-UBND QĐ số 495/QĐ-UBND V/v công bố Chỉ số giá Cải cách hành chính năm 2017 của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Bình UBND Huyện Lệ Thủy 13 00:00:00.0/02/2018 Còn
5 341/UBND-NV CV số 341/UBND-NV V/v rà soát khen thưởng kháng chiến chống Pháp, Mỹ tồn đọng UBND Huyện Lệ Thủy 12 00:00:00.0/02/2018 Còn
6 340/UBND-NV Cv số 340/UBND-NV V/v xây dựng Đề án vị trí việc làm năm học 2017-2018 UBND Huyện Lệ Thủy 12 00:00:00.0/02/2018 Còn
7 10/NN CV số 10/NN v/v chỉ đạo triển khai mô hình trồng cam Vũ Quang UBND Huyện Lệ Thủy 12 00:00:00.0/02/2018 Còn
8 39/GM-UBND GM số 39/GM-UBND Hội đồng thẩm định thiệt hại sự cố môi trường biển tổ chức làm việc để thẩm định hàng hải sản UBND Huyện Lệ Thủy 12 00:00:00.0/02/2018 Còn
9 04/HĐPB CV số 04/HĐPB V/v cung cấp tài liệu tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cấp xã kỳ 1 và kỳ 2 tháng 02 năm 2018 UBND Huyện Lệ Thủy 12 00:00:00.0/02/2018 Còn
10 05/KH-HĐPB KH số 05/KH-HĐPB Thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018 UBND Huyện Lệ Thủy 12 00:00:00.0/02/2018 Còn
11 332/UBND-VP CV số 332/UBND-VP V/v kiểm tra, trả lời ý kiến kiến nghị cử tri sau Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVII UBND Huyện Lệ Thủy 09 00:00:00.0/02/2018 Còn
12 335/UBND-KTHT CV số 335/UBND-KTHT V/v quản lý trật tự đô thị thị trấn Kiến Giang trong dịp tết Nguyên đán năm 2018 UBND Huyện Lệ Thủy 09 00:00:00.0/02/2018 Còn
13 01/QĐ-BTC QĐ số 01/QĐ-BTC V/v thành lập Hội đồng trọng tài Hội khỏe Phù Đổng huyện Lệ Thủy năm học 2017-2018 UBND Huyện Lệ Thủy 09 00:00:00.0/02/2018 Còn
14 333/UBND-VP CV số 333/UBND-VP V/v thực hiện Kết luận tại cuộc làm việc của lãnh đạo chủ chốt tháng 01/2018 UBND Huyện Lệ Thủy 09 00:00:00.0/02/2018 Còn
15 592/QĐ-UBND QĐ số 592/QĐ-UBND V/v hủy kết quả trúng đấu giá QSD đất đã được phê duyệt tại QĐ số 6865/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của huyện Lệ Thủy UBND Huyện Lệ Thủy 09 00:00:00.0/02/2018 Còn
16 200/TB-ĐHQB TB số 200/TB-ĐHQB V/v giới thiệu chức danh và chữ ký của ông Nguyễn Đức Vượng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình UBND Huyện Lệ Thủy 09 00:00:00.0/02/2018 Còn
17 326/UBND-YT CV số 326/UBND-YT v/v tăng cường thực hiện chính sách BHYT trên địa bàn huyện UBND Huyện Lệ Thủy 09 00:00:00.0/02/2018 Còn
18 325/UBND-YT CV số 325/UBND-YT V/v tăng cường công tác phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi UBND Huyện Lệ Thủy 09 00:00:00.0/02/2018 Còn
19 329/UBND-NV CV số 329/UBND-NV V/v hướng dẫn xây dựng Đề án vị trí việc làm đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện quản lý UBND Huyện Lệ Thủy 09 00:00:00.0/02/2018 Còn
20 02/CĐ-UBND CĐ số 02/CĐ-UBND v/v phòng chống rét đậm, rét hại UBND Tỉnh Quảng Bình 08 00:00:00.0/02/2018 Còn
Trang :
1