Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Tra Cứu VĂN BẢN
Từ cần tìm :
>>Nâng cao
STT Số / Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Hiệu lực VB(còn/hết)
1 23/HD-UBBC HD số 23/HD-UBND Nội dung mức chi, lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí Bầu cử UBND Huyện Lệ Thủy 15/04/2021 Còn
2 03/KH-HĐNVQS KH số 03/KH-HĐNVQS Hội nghị sơ kết 6 năm thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự UBND Huyện Lệ Thủy 15/04/2021 Còn
3 53/KH-CTĐ KH số 53/KH-CTĐ Kế hoạch tổ chức "Tháng Nhân đạo" năm 2021. UBND Huyện Lệ Thủy 14/04/2021 Còn
4 797/TB-UBND TB số 797/TB-UBND Giới thiệu chức danh và chữ ký của Trưởng phòng VH-TT huyện. UBND Huyện Lệ Thủy 13/04/2021 Còn
5 14/TB-TCD TB số 14/TB-TCD Mời TCD định kỳ phiên ngày 15/4/2021. UBND Huyện Lệ Thủy 12/04/2021 Còn
6 755/KH-UBND KH số 755/KH-UBND KH phòng chống tác hại huyện Lệ Thủy năm 2021-2022. UBND Huyện Lệ Thủy 09/04/2021 Còn
7 233/GM-BĐ D Giấy mời họp Ban đại diện HĐQT - NHCS UBND Huyện Lệ Thủy 08/04/2021 Còn
8 1392/QĐ-UBND QĐ số 1392/QĐ-UBND V/v kiện toàn BĐ D Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Lệ Thủy UBND Huyện Lệ Thủy 08/04/2021 Còn
9 02/KH-GDQP-AN Cv số 02/Kh-GDQP-AN Tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho cán bộ chủ chốt, đảng viên (đối tượng 4) lớp 1 năm 2021 UBND Huyện Lệ Thủy 08/04/2021 Còn
10 43/TB-TDLCN TB số 43/TB-TDLCN Thông báo tuyển sinh. UBND Huyện Lệ Thủy 08/04/2021 Còn
11 13/TB-TCD TB số 13/TB-TCD Nội dung buổi TCD ngày 01/4/2021. UBND Huyện Lệ Thủy 06/04/2021 Còn
12 722/UBND-QS CV số 722/UBND-QS V/v tổ chức tập huấn triển khai Luật DQTV và Luật LLDB động viên. UBND Huyện Lệ Thủy 06/04/2021 Còn
13 724/TB-UBND TB số 724/TB-UBND V/v giới thiệu chức danh, chữ ký của GĐ, PGĐ BQL dự án đầu tư xây dựng và PTQĐ huyện. UBND Huyện Lệ Thủy 06/04/2021 Còn
14 711/UBND-CA CV số 711/UBND-CA V/v tổ chức thực hiện công tác quản lý Nhà nước về PCCC&CNCH UBND Huyện Lệ Thủy 02/04/2021 Còn
15 708/UBND-YT CV số 708/UBND-YT Về việc điều tra, thống kê, lập danh sách người bệnh mù lòa do bệnh lý về mắt. UBND Huyện Lệ Thủy 02/04/2021 Còn
16 692/KH-UBND CV số 692/KH-UBND Triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Dân quân tự vệ 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành. UBND Huyện Lệ Thủy 31/03/2021 Còn
17 12/TB-TCD TB số 12/TB-TCD Mời TCD định kỳ phiên ngày 01/4/2021. UBND Huyện Lệ Thủy 29/03/2021 Còn
18 11/GM-HĐND GM số 11/GM-HĐND Thường trực HĐND huyện tổ chức Kỳ họp Tổng kết HĐND huyện khóa XX, NK 2016-2021. HĐND Huyện Lệ Thủy 24/03/2021 Còn
19 11/TB-TCD TB số 11/TB-TCD Nội dung buổi TCD ngày 15/3/2021. UBND Huyện Lệ Thủy 17/03/2021 Còn
20 282/BCH-TM CV số 282/BCH-TM V/v rà soát tuyển sinh đào tạo cán bộ trung cấp, cao đẳng, đại học ngành Quân sự cơ sở 2021. Quân sự huyện 16/03/2021 Còn
Trang :
1