Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Tra Cứu VĂN BẢN
Từ cần tìm :
>>Nâng cao
STT Số / Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Hiệu lực VB(còn/hết)
1 101/TB-HĐND TB số 101/TB-HĐND V/v thay đổi đơn vị sinh hoạt của đại biểu HĐND huyện HĐND Huyện Lệ Thủy 18 00:00:00.0/09/2019 Còn
2 06/TB-CSHVKHXH TB số 06/TB-CSHVKHXH V/v Tổ chức lớp bổ sung kiến thức để dự thi đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2020 UBND Huyện Lệ Thủy 17 00:00:00.0/09/2019 Còn
3 5233/QĐ-UBND QĐ số 5233/QĐ-UBND V/v công bố Dịch tả lợn Châu Phi tại xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình UBND Huyện Lệ Thủy 17 00:00:00.0/09/2019 Còn
4 2078/TB-UBND TB số 2078/TB-UBND Nội dung buổi tiếp công dân ngày 16/9/2019 UBND Huyện Lệ Thủy 17 00:00:00.0/09/2019 Còn
5 208/GM-UBND GM số 208/GM-UBND Buổi làm việc với Đoàn giám sát Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh về giám sát chuyên đề công tác quản lý NN trong lĩnh vực viễn thông và internet UBND Huyện Lệ Thủy 16 00:00:00.0/09/2019 Còn
6 210/GM-UBND GM số 210/GM-UBND HN Tổng kết Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 UBND Huyện Lệ Thủy 16 00:00:00.0/09/2019 Còn
7 98/QĐ-HĐND QĐ số 98/QĐ-HĐND Thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật trong thi hành án dân sự trên địa bàn huyện giai đoạn 2016 - 2018 HĐND Huyện Lệ Thủy 16 00:00:00.0/09/2019 Còn
8 207/GM-UBND GM số 207/GM-UBND UBND huyện làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình về công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn huyện UBND Huyện Lệ Thủy 16 00:00:00.0/09/2019 Còn
9 100/HĐND-VP CV số 100/HĐND-VP V/v thông báo lịch giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND huyện HĐND Huyện Lệ Thủy 16 00:00:00.0/09/2019 Còn
10 99/TB-HĐND TB số 99/TB-HĐND Phân công nhiệm vụ của Thường trực HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021 UBND Huyện Lệ Thủy 16 00:00:00.0/09/2019 Còn
11 205/GM-UBND GM số 205/GM-UBND HN cấp huyện hướng dẫn thực hiện theo chu trình OCOP UBND Huyện Lệ Thủy 16 00:00:00.0/09/2019 Còn
12 2062/UBND-VP CV số 2062/UBND-VP V/v chuẩn bị nội dung phục vụ Đoàn làm việc của BQL Dự án SRDP tỉnh UBND Huyện Lệ Thủy 16 00:00:00.0/09/2019 Còn
13 97/QĐ-HĐND QĐ số 97/QĐ-HĐND V/v thay đổi Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND huyện HĐND Huyện Lệ Thủy 12 00:00:00.0/09/2019 Còn
14 96/QĐ-HĐND QĐ số 96/QĐ-HĐND V/v Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề "Việc thực hiện Chương trình Phát triển chăn nuôi theo hướng chất lượng, giá trị và môi trường bền vững giai đoạn 2016-2020" (gửi Phòng NN-PTNT; Trung tâm DVNN; UBND các xã Trường Thủy, Hoa Thủy, Thanh Thủy, Mai Thủy, Hưng Thủy, Liên Thủy, Thái Thủy, Kim Thủy, Ngân Thủy, Cam Thủy, Tân Thủy) HĐND Huyện Lệ Thủy 12 00:00:00.0/09/2019 Còn
15 2043/TB-UBND TB số 2043/TB-UBND Giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng TC-KH huyện. UBND Huyện Lệ Thủy 12 00:00:00.0/09/2019 Còn
16 204/GM-UBND GM số 204/GM-UBND UBND huyện tổ chức cuộc họp giải quyết một số vướng mắc trong quá trình quản lý thu các khoản từ đất trên địa bàn huyện. UBND Huyện Lệ Thủy 12 00:00:00.0/09/2019 Còn
17 2037/UBND-TP Cv số 2037/UBND-TP V/v thống kê, tổng hợp và cung cấp các số liệu về lĩnh vực Hộ tịch UBND Huyện Lệ Thủy 12 00:00:00.0/09/2019 Còn
18 95/QĐ-HĐND QĐ số 95/QĐ-HĐND Thành lập đoàn giám sát chuyên đề... Gửi Phòng NN&PTNT, TTDVNN, UBND các xã Trường Thủy, Hoa Thủy, Cam Thủy, Mai Thủy, Hưng Thủy, Tân Thủy, Ngân Thủy, Thái Thủy HĐND Huyện Lệ Thủy 11 00:00:00.0/09/2019 Còn
19 5015/QĐ-UBND QĐ số 5015/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh phạm vi thu hồi đất để thực hiện dự án: Đường Mai Thủy– An Thủy, huyện Lệ Thủy đối với hộ gia đình ông Đinh Kim Đông tại thị trấn Kiến Giang UBND Huyện Lệ Thủy 11 00:00:00.0/09/2019 Còn
20 5016/QĐ-UBND QĐ số 5016/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Cầu bản Cồn Cùng, xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy (Đợt 2) UBND Huyện Lệ Thủy 11 00:00:00.0/09/2019 Còn
Trang :
1