Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Tra Cứu VĂN BẢN
Từ cần tìm :
>>Nâng cao
STT Số / Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Hiệu lực VB(còn/hết)
1 33/BCĐ CV số 33/BCĐ V/v tăng cường công tác quản lý cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ, phong lan UBND Huyện Lệ Thủy 26 00:00:00.0/04/2018 Còn
2 1607/QĐ-UBND QĐ số 1607/QĐ-UBND V/v thành lập Tổ công tác rà soát, cấp Giấy chứng nhận QSDĐ đối với các hộ gia đình, cá nhân thuộc Dự án di dãn dân UBND Huyện Lệ Thủy 26 00:00:00.0/04/2018 Còn
3 25/TB-TCD TB số 25/TB-TCD Mời tiếp công dân định kỳ phiên ngày 02 tháng 5 năm 2018 UBND Huyện Lệ Thủy 26 00:00:00.0/04/2018 Còn
4 65/BC-UBND BC số 65/BC-UBND Tổng kết 05 năm thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng UBND Huyện Lệ Thủy 26 00:00:00.0/04/2018 Còn
5 55_2018_NĐ_CP NĐ số 55_2018_NĐ_CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón UBND Huyện Lệ Thủy 26 00:00:00.0/04/2018 Còn
6 73/CV-ĐT2018 CV số 73/CV-ĐT2018 v/v mời tham gia tập huấn nghiệp vụ tại tỉnh Quảng Bình UBND Huyện Lệ Thủy 26 00:00:00.0/04/2018 Còn
7 17/GM-VPĐP GM số 17/GM-VPĐP VPĐP NTM tổ chức buổi họp triển khai xây dựng Khu dân cư kiểu mẫu và Hợp tác xã nông nghiệp kiểu mẫu UBND Huyện Lệ Thủy 24 00:00:00.0/04/2018 Còn
8 840/UBND-TNMT CV số 840/UBND-TNMT V/v phúc đáp Tờ trình số 06/TTr-UBND ngày 10/01/2018 của Trung tâm Viễn thông Lệ Thủy UBND Huyện Lệ Thủy 24 00:00:00.0/04/2018 Còn
9 838/UBND-TNMT Cv số 838/UBND-TNMT V/v làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan đến vi phạm đất đai, môi trường của ông Trần Kim Phi UBND Huyện Lệ Thủy 24 00:00:00.0/04/2018 Còn
10 842/UBND-TNMT Cv số 842/UBND-TNMT V/v thực hiện trích đo, chỉnh lý địa chính khu đất trước khi đăng ký kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2019 UBND Huyện Lệ Thủy 24 00:00:00.0/04/2018 Còn
11 839/UBND-TNMT CV số 839/UBND-TNMT V/v phúc đáp Tờ trình số 120/TTr-UBND ngày 25 /12/2017 của UBND xã Hồng Thủy UBND Huyện Lệ Thủy 24 00:00:00.0/04/2018 Còn
12 841/UBND-TNMT Cv số 841/UBND-TNMT V/v phúc đáp Tờ trình xin thuê đất của hộ ông Trần Văn Lai và hộ ông Lê Văn Năm UBND Huyện Lệ Thủy 24 00:00:00.0/04/2018 Còn
13 848/KH-UBND KH số 848/KH-UBND Thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để thực hiện GPMB thực hiện công trình: Phân lô, đấu giá quyền SDĐ ở tại xã Lộc Thủy UBND Huyện Lệ Thủy 24 00:00:00.0/04/2018 Còn
14 837/TB-UBND TB số 837/TB-UBND Thu hồi đất để GPMB để thực hiện công trình: Phân lô, đấu giá quyền SDĐ ở tại xã Lộc Thủy UBND Huyện Lệ Thủy 24 00:00:00.0/04/2018 Còn
15 853/UBND-VP CV số 853/UBND-VP V/v tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ Lễ UBND Huyện Lệ Thủy 24 00:00:00.0/04/2018 Còn
16 822/TB-UBND TB số 822/TB-UBND Kết luận tại cuộc họp triển khai thực hiện QĐ số 1006/QĐ-UBND ngày 30/3/2018 của UBND tỉnh Quảng Bình UBND Huyện Lệ Thủy 24 00:00:00.0/04/2018 Còn
17 849/UBND-TCKH CV số 849/UBND-TCKH V/v giao chỉ tiêu phấn đấu thu tiền sử dụng đất năm 2018 UBND Huyện Lệ Thủy 24 00:00:00.0/04/2018 Còn
18 100/GM-UBND GM số 100/GM-UBND UBND huyện tổ chức kiểm tra địa điểm xin thuê đất tại xã Cam Thủy UBND Huyện Lệ Thủy 24 00:00:00.0/04/2018 Còn
19 831/KH-UBND KH số 831/KH-UBND Ứng phó sự cố cháy lớn nhà nhiều tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư UBND Huyện Lệ Thủy 24 00:00:00.0/04/2018 Còn
20 43/HDND-PC TB số 43/HĐND-PC V/v thông báo lịch giám sát chuyên đề Ban pháp chế UBND Huyện Lệ Thủy 23 00:00:00.0/04/2018 Còn
Trang :
1