Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Tra Cứu VĂN BẢN
Từ cần tìm :
>>Nâng cao
STT Số / Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Hiệu lực VB(còn/hết)
1 4469/QĐ-UBND QĐ số 4469/QĐ-UBND V/v đấu giá QSD đất ở tại xã Lộc Thủy UBND Huyện Lệ Thủy 19 00:00:00.0/09/2018 Còn
2 108/LĐTBXH CV số 108/LĐTBXH V/v thông báo triển khai một số văn bản mới liên quan chính sách người có công UBND Huyện Lệ Thủy 19 00:00:00.0/09/2018 Còn
3 4461/QĐ-UBND QĐ số 4461/QĐ-UBND V/v phê duyệt phương án bán đấu gia QSD đất ở tạo xã Hồng Thủy UBND Huyện Lệ Thủy 19 00:00:00.0/09/2018 Còn
4 08/CĐ-UBND CĐ số 08/CĐ-UBND V/v khẩn trương tập trung triển khai các biện pháp ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu phi xâm nhiễm vào địa bàn huyện UBND Huyện Lệ Thủy 19 00:00:00.0/09/2018 Còn
5 30/TB-TTKHHCVTLT TB số 30/TB-TTKHHCVTLT V/v tổ chức các lớp tập huấn ngắn hạn tháng 10 và tháng 11/2018 UBND Tỉnh Quảng Bình 19 00:00:00.0/09/2018 Còn
6 115/2018/NĐ-CP NĐ số 115/2018/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm UBND Tỉnh Quảng Bình 19 00:00:00.0/09/2018 Còn
7 68/TB-GDDN TB số 68/TB-GDDN V/v tuyển sinh mở lớp Đào tạo, bồi dưỡng, thi và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ Thông tin UBND Huyện Lệ Thủy 19 00:00:00.0/09/2018 Còn
8 3050/QĐ-UBND QĐ số 3050/QĐ-UBND V/v phê duyệt Đề án "Tăng cường công tác chống thất thu thuế đối với lĩnh vực xây dựng cơ bản tư nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Bình" UBND Tỉnh Quảng Bình 18 00:00:00.0/09/2018 Còn
9 1981/UBND-TNMT CV số 1981/UBND-TNMT V/v thực hiện thu phí đối với hồ sơ giao đất, cho thuê đất UBND Huyện Lệ Thủy 18 00:00:00.0/09/2018 Còn
10 02/QĐ-BCĐ QĐ số 02/QĐ-BCĐ V/v thành lập Văn phòng BCĐ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 UBND Huyện Lệ Thủy 18 00:00:00.0/09/2018 Còn
11 2027/UBND-TNMT CV số 2017/UBND-TNMT V/v xử lý dứt điểm sai sót trong việc xây dựng nhà của ông Nguyễn Trung Tâm tại thôn 2 Thanh Mỹ, xã Thanh Thủy UBND Huyện Lệ Thủy 18 00:00:00.0/09/2018 Còn
12 2006/UBND-TNMT CV số 2006/UBND-TNMT V/v sử dụng đất lâm nghiệp đúng mục đích UBND Huyện Lệ Thủy 18 00:00:00.0/09/2018 Còn
13 2026/UBND-TNMT CV số 2026/UBND-TNMT V/v lập phương án sử dụng đất đối với quỹ đất được giao quản lý UBND Huyện Lệ Thủy 18 00:00:00.0/09/2018 Còn
14 2025/UBND-KTHT CV số 2025/UBND-KTHT V/v thu tiền sử dụng điện của Dự án cung cấp điện bằng năng lượng mặt trời UBND Huyện Lệ Thủy 18 00:00:00.0/09/2018 Còn
15 3067/QĐ-UBND QĐ số 3067/QĐ-UBND V/v phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành UBND Tỉnh Quảng Bình 18 00:00:00.0/09/2018 Còn
16 555/QĐ-UBND QĐ số 555/QĐ-UBND V/v ban hành KH triển khai thực hiện KH tái cơ cấu lại ngành NN tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2018-2020 trong lĩnh vực Lâm nghiệp Sờ Nông nghiệp & PTNT 18 00:00:00.0/09/2018 Còn
17 21/2018/QĐ-UBND QĐ số 21/2018/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở TNMT với UBND cấp huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng ĐK đất đai UBND Tỉnh Quảng Bình 18 00:00:00.0/09/2018 Còn
18 22/2018/QĐ-UBND QĐ số 22/2018/QĐ-UBND Ban hành Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình UBND Tỉnh Quảng Bình 18 00:00:00.0/09/2018 Còn
19 07/CĐ-UBND CĐ số 07/CĐ-UBND v/v khẩn trương tập trung triển khai các biện pháp ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào tỉnh Quảng Bình UBND Tỉnh Quảng Bình 17 00:00:00.0/09/2018 Còn
20 230/GM-UBND GM số 230/GM-UBND HN Tổng kết Lễ hội bơi, đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang và tuyên dương VĐV đạt thành tích UBND Huyện Lệ Thủy 17 00:00:00.0/09/2018 Còn
Trang :
1