Thông báo Thời gian và đơn vị bố trí công tác đối với người trúng tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2020Kết quả trúng tuyển VCSN Giáo dục & Đaò tạo năm 2020Kết quả xét tuyển VCSN Giáo dục & Đaò tạo năm 2020Bổ sung thông tin của thí sinh đủ điều kiện tham dự Vòng 2 (phỏng vấn) kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2020Thông báo thí sinh tham dự Vòng 2 (phỏng vấn) kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2020V/v nộp hồ sơ tiếp nhận không qua thi tuyển đối với các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức năm 2020TB số 374/TB-UBND V/v tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục & Đào tạo năm 2020KH số 373/KH-UBND Kế hoạch Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dực & Đào tạo năm 2020Thông báo thời gian và đơn vị trúng tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2019Thông báo kết quả trúng tuyển VCSN GD&ĐT năm 2019Quyết định về việc phê duyệt kết quả kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp GD&ĐT năm 2019Thông báo kết quả tuyển xét tuyển VCSN GD&ĐT năm 2019Triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 (phỏng vấn) kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2019MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GD NĂM 2019VĂN BẢN PHỤC VỤ LẤY Ý KIẾN CỬ TRI VỀ SẮP XẾP ĐVHC CẤP XÃThông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2019
ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
VĂN BẢN MỚI
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
UBMTTQVN HUYỆN LỆ THỦY TỔ CHỨC LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BỘ PHẬN VĂN PHÒNG CHUNG KHỐI MẶT TRẬN ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ- XÃ HỘI CẤP HUYỆN 
               Ngày 11/9/2018, UBMTTQVN huyện Lệ Thủy tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập bộ phận văn phòng chung khối Mặt trận đoàn thể chính trị- xã hội cấp huyện. 

              Căn cứ hướng dẫn số 09-HD/BTCTU của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về tổ chức và hoạt động của bộ phận Văn phòng phục vụ chung khối Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội cấp huyện, trên cơ sở sắp xếp, bố trí lại bộ máy biên chế của khối Đảng, Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội huyện, Huyện ủy Lệ Thủy đã ban hành Quyết định số 898 - QĐ/HU về việc thành lập bộ phận văn phòng chung của khối Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội huyện. Theo đó, đồng chí Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện được giao nhiệm vụ phụ trách chung; đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện làm thủ trưởng cơ quan và chủ tài khoản của khối. Tổ chức bộ máy biên chế của bộ phận gồm các chức danh: Phó chủ tịch thường trực; kế toán, văn thư - lưu trữ, phục vụ kiêm thủ quỹ, lái xe.
               Trên cơ sở quyết định thông qua, Thường trực Huyện ủy Lệ Thủy đã yêu cầu bộ phận văn phòng chung của khối Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội huyện thống nhất ban hành quy chế hành chính, quy chế chi tiêu nội bộ

 

Một số hình ảnh tại Lễ công bố Quyết định thành lập bộ phận văn phòng chung khối Mặt trận đoàn thể chính trị- xã hội cấp huyện.

 

 Hồng Mến   -  Đài TT-TH Lệ Thủy

[Trở về]