TB số 09/TB-HĐXT Triệu tập thí sinh tham dự Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện năm 2020QĐ số 625/QĐ-UBND V/v phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện năm 2020Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG HƯỚNG DẪN MẪU HỒ SƠ ỨNG CỬ, MẪU PHIẾU BẦU CỬ, NỘI QUY PHÒNG BỎ PHIẾU VÀ CÁC MẪU VĂN BẢN SỬ DỤNG TRONG CÔNG TÁC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026Hướng dẫn 01-HD/TU về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026Chỉ thị số 04/CT-UBND Về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026Công văn số 45/VPHĐBCQG-PL ngày 09/02/2021 về việc hướng dẫn xác định số người trong danh sách ứng cửKế hoạch số 02/KH-UBBC Triển khai công tác bầu cử Quốc Hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026Mẫu đơn ứng cử đại biểu HĐNDThông báo 08/TB-UBBC V/v tiếp nhận hồ sơ những người ứng cử HĐND huyện Lệ Thủy, nhiệm kỳ 2021 - 2026Thông tư số 01/2021/TT-BNV HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC TỔ CHỨC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026Thông tư số 102/2020/TT-BTC HƯỚNG DẪN VIỆC LẬP DỰ TOÁN, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026Nghị quyết liên tịch số 09/2021/NQLT-UBTVQH14- CP-ĐCTUBTWMTTQVN HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH HIỆP THƯƠNG, GIỚI THIỆU NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV, ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026Nghị quyết số: 1187/2021/UBTVQH14 HƯỚNG DẪN VIỆC XÁC ĐỊNH DỰ KIẾN CƠ CẤU, THÀNH PHẦN VÀ PHÂN BỔ SỐ LƯỢNG NGƯỜI ĐƯỢC GIỚI THIỆU ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026Nghị quyết số: 1186/2021/UBTVQH14 QUY ĐỊNH CHI TIẾT, HƯỚNG DẪN VIỆC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CỬ TRI; VIỆC GIỚI THIỆU NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP XÃ Ở THÔN, TỔ DÂN PHỐ; VIỆC HIỆP THƯƠNG, GIỚI THIỆU NGƯỜI ỨNG CỬ, LẬP DANH SÁCH NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TRONG BẦU CỬ BỔ SUNGNghị quyết số 133/2020/QH14 của Quốc hội : Về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026Luật số 77/2015/QH13 của Quốc hội : LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNGLuật số 47/2019/QH14 của Quốc hội : Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phươngLuật 85/2015/QH13 BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂNHướng dẫn số 169-HD/BTGTW Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026Hướng số 36-HD/BTCTW CÔNG TÁC NHÂN SỰ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026Hướng dẫn số 13-HD/UBKTTW về việc giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấpCT số Số: 45-CT/TW VỀ LÃNH ĐẠO CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHOÁ XV VÀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026Công văn số 37/VPHĐBCQG-PL về việc một số nội dung liên quan tới tuổi của người ứng cử.Công văn số 36/VPHĐBCQG-PL về việc đảm bảo tiêu chuẩn sức khỏe trong hồ sơ ứng cửVề tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026Thông báo xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2020Thông báo xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã nă 2020Thông báo Thời gian và đơn vị bố trí công tác đối với người trúng tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2020Kết quả trúng tuyển VCSN Giáo dục & Đaò tạo năm 2020Kết quả xét tuyển VCSN Giáo dục & Đaò tạo năm 2020Bổ sung thông tin của thí sinh đủ điều kiện tham dự Vòng 2 (phỏng vấn) kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2020Thông báo thí sinh tham dự Vòng 2 (phỏng vấn) kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2020V/v nộp hồ sơ tiếp nhận không qua thi tuyển đối với các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức năm 2020TB số 374/TB-UBND V/v tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục & Đào tạo năm 2020KH số 373/KH-UBND Kế hoạch Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dực & Đào tạo năm 2020Thông báo thời gian và đơn vị trúng tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2019Thông báo kết quả trúng tuyển VCSN GD&ĐT năm 2019Quyết định về việc phê duyệt kết quả kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp GD&ĐT năm 2019Thông báo kết quả tuyển xét tuyển VCSN GD&ĐT năm 2019Triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 (phỏng vấn) kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2019MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GD NĂM 2019VĂN BẢN PHỤC VỤ LẤY Ý KIẾN CỬ TRI VỀ SẮP XẾP ĐVHC CẤP XÃThông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2019
ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
VĂN BẢN MỚI
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Tuyển chọn ngay từ bước đầu 

Để đảm bảo về số lượng và chất lượng tuyển quân năm 2021, thời gian này, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các cấp trên địa bàn huyện Lệ Thủy đang cẩn trọng thực hiện các bước trong quy trình tuyển quân. 

Trong thời gian từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 11 năm 2020, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Lệ Thủy đã chỉ đạo 26 xã, thị trấn trên địa bàn huyện hoàn thành công tác sơ tuyển tại các địa phương, sẵn sàng cho đợt khám tuyển tại huyện để tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2021.

Để việc tuyển chọn diễn ra thuận lợi, đảm bảo đúng, đủ chỉ tiêu công dân nhập ngũ, Hội đồng NVQS huyện đã chỉ đạo Hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch phân công các thành viên Hội đồng, phối hợp các cơ quan ban ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự, quyền lợi và trách nhiệm của công dân khi thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghiêm túc xử phạt các hành vi trốn tránh trách nhiệm…. Đồng thời tổ chức  rà soát, lập danh sách, nắm, quản lý nguồn thanh niên trong độ tuổi chặt chẻ, tổ chức phát giấy mời khám sơ tuyển đến tận tay từng công dân, để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của từng công dân, từng gia đình. Điển hình như Ban CHQS xã Thanh Thủy, Hưng Thủy… nên thanh niên nhận được lệnh đã hăng hái tham gia đầy đủ và đạt chất lượng cao. Đồng chí  Võ Thế Đạt - chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Thanh Thủy vui vẻ nói: “Có được kết quả  sơ tuyển nghĩa vụ quân sự tại xã cao như thế này, là nhờ làm tốt công tác truyên tuyền ngay từ đầu năm, sự đồng lòng đồng sức vào cuộc cả hệ thống chính trị của các cấp từ gia đình đến xã. Chúng tôi tham mưu cho Đảng ủy xã phân công trách nhiệm đến từng thành viên trong Hội đồng NVQS xã, đã đi từng ngõ, gõ từng nhà, gặp từng thanh niên để động viên, tuyên truyền quyền lợi trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân, đồng thời lấy việc này để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ từng tổ chức, từng cá nhân được phân công. Trong thời gian tiếp theo chúng tôi tiếp tục tham mưu cho Đảng ủy, HĐND, UBND xã  để thực hiện các bước tiếp theo để bảo đảm chất lượng, số lương tuyển quân năm 2021”

Như vậy, qua đợt sơ tuyển tại các Hội đồng nghĩa vụ quân sự 26 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã tuyển chọn được hơn 650 công dân đủ điều kiện để khám tuyển tại huyện. Theo kế hoạch, từ ngày 14 – 18 /12 năm 2020, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện sẽ tổ chức khám tuyển để lựa chọn thanh niên đủ tiêu chuẩn, từ sức khỏe, trình độ văn hóa, phẩm chất chính trị...để chuẩn bị cho thanh niên nhập ngũ năm 2021. Dự kiến, đầu năm 2021, Lệ Thủy sẽ có khoảng 170 thanh niên lên đường nhập ngũ vào các đơn vị quân sự.

Tuy nhiên, đa số nam thanh niên sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông đều mong muốn tiếp tục thi vào các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp và đi làm ăn xa hoặc xuất khẩu lao động, nên dẫn đến việc đăng ký, quản lý, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ gặp không ít khó khăn. 

Tước tình hình đó Hội đồng NVQS huyện đã chỉ đạo các địa phương chú trọng làm tốt công tác đăng ký, quản lý nguồn công dân nhập ngũ, nhất là công tác đăng ký, quản lý, phúc tra, phân loại độ tuổi 17 và độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ được đơn giản về thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện đăng ký NVQS tại xã, thị trấn nơi cư trú, tại các cơ quan, tổ chức nơi làm việc hoặc các cơ quan, xí nghiệp trong huyện. Để nâng cao chất lượng tuyển quân, bảo đảm "tuyển người nào, chắc người đó"; tuyệt đối không để công dân không đủ tiêu chuẩn về chính trị, đạo đức, sức khỏe nhập ngũ vào Quân đội. Hội đồng NVQS huyện chỉ đạo các xã thị trấn coi trọng công tác xét duyệt, tuyển chọn công dân nhập ngũ, bảo đảm khách quan, dân chủ, minh bạch, đúng quy trình. Trong sơ tuyển, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp chủ động phối hợp với cơ quan công an quản lý hộ khẩu để nắm bắt thông tin, sàng lọc, phân loại chất lượng chính trị của công dân; những trường hợp được tạm hoãn và miễn nhập ngũ đều được xét duyệt công khai, dân chủ, hợp tình, hợp lý... Đồng chí Trung tá Trần Đại Trường - Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Lệ Thủy cho biết: Qua đợt sơ tuyển lần này Ban CHQS huyện đã tham mưu cho Hội đồng NVQS huyện chỉ đạo quyết liệt, thực hiện các bước như tuyên truyền luật NVQS, quyền lợi, trách nhiệm và chế tại xử phạt những người có hành vi trốn tránh trách nhiệm, nhờ làm tốt công tác này từ đầu năm nên các xã, thị trận tổ chức sơ tuyển theo các bước rất chặt chẽ, nên quân số thanh niên tham gia khám tuyển tại huyện cao hơn so với những năm trước

Với phương châm “Làm tốt chính sách hậu phương Quân đội là cánh tay nối dài góp phần nâng cao chất lượng tuyển quân”, Hàng năm Hội đồng NVQS huyện chỉ đạo các địa phương tổ chức thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội, như: tổ chức thăm hỏi, động viên, giúp đỡ gia đình và thanh niên trúng tuyển an tâm tư tưởng, sẵn sàng lên đường nhập ngũ; đồng thời, phối hợp với đơn vị làm tốt công tác đăng ký mua thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân của quân nhân đúng quy định; các đơn vị chủ động phối hợp với địa phương phân loại hoàn cảnh từng quân nhân, có kế hoạch giúp đỡ các gia đình có con em đang tại ngũ gặp hoàn cảnh khó khăn, từ đó giúp quân nhân yên tâm công tác phấn đấu, rèn luyện. Hơn nữa địa phương xác định những công dân được vào môi trường quân đội, là cái nôi đào tạo nguồn cán bộ tại địa phương. Nên trong quá trình tuyển chọn phải sàng lọc kỹ lưỡng, nhất là trình độ, sức khỏe, phẩm chất chính trị..

Nhờ triển khai đồng bộ thống nhất từ thôn đến huyện, tỉnh, nên nhiều năm qua công tác tuyển quân của huyện Lệ Thủy luôn có chất lượng cao, không có xã trắng về công tác tuyển quân,  không có trường hợp trốn, chống lệnh. Năm nay, huyện đã có hơn 6 trăm thanh niên sẵn sàng nhận Lệnh gọi khám tuyển tại huyện vào ngày 14 - 18/12/2021. Đến đầu năm 2021 dự kiến Lệ Thủy sẻ có 170 thanh niên sẵn sàng lên đường bảo vệ Tổ Quốc. Với phương châm “Giao quân đủ, chất lượng cao, giao người nào, được người đó, không có loại trả” chính là phương pháp của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương huyện Lệ Thủy đang góp phần giải đáp “Bài toán” chất lượng nguồn nhân lực cho xây dựng Quân đội, xây dựng địa phương, cơ sở trong tình hình mới./

Phạm Hữu Hiệp - Ban CHQS Lệ Thủy

[Trở về]