Công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sảnKế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2018Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2018TB số 02/TB-HĐTD Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển công chức cấp xã năm 2018Thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018
ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
VĂN BẢN MỚI
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HUYỆN LỆ THỦY TỔ CHỨC THAO GIẢNG GIẢNG VIÊN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ NĂM 2017 
 Ngày 01/12/2017, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Lệ Thủy tổ chức thao giảng giảng viên lý luận chính trị năm 2017.

             Tại buổi thao giảng, các giảng viên tham gia thao giảng được chọn 1 trong 10 bài học nằm trong chương trình giảng dạy dành cho học viên lớp đảng viên mới năm 2017 để trình bày trong thời gian 30 phút như: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau khi hoàn thành bài giảng, các giảng viên đã được Ban tổ chức thao giảng đóng góp ý kiến đánh giá, chỉ rõ về những ưu điểm, hạn chế trong phương pháp giảng dạy; việc chuẩn bị giáo án bài giảng và các yêu cầu cần thiết khác của người giảng viên.

         Thông qua buổi thao giảng, giúp các giảng viên có cơ hội học tập, giao lưu, nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực sư phạm, phương pháp giảng dạy và học tập lý luận chính trị trong giai đoạn hiện nay; đồng thời đây là căn cứ đánh giá đội ngũ giảng viên để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy lý luận chính trị ở các trung tâm bồi dưỡng chính trị đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng trình độ lý luận, năng lực quản lý cho đội ngũ cán bộ chủ chốt ở cơ sở.

                  Hồng Mến  - Đài TT-TH Lệ Thủy

[Trở về]