Thông báo xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2020Thông báo xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã nă 2020Thông báo Thời gian và đơn vị bố trí công tác đối với người trúng tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2020Kết quả trúng tuyển VCSN Giáo dục & Đaò tạo năm 2020Kết quả xét tuyển VCSN Giáo dục & Đaò tạo năm 2020Bổ sung thông tin của thí sinh đủ điều kiện tham dự Vòng 2 (phỏng vấn) kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2020Thông báo thí sinh tham dự Vòng 2 (phỏng vấn) kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2020V/v nộp hồ sơ tiếp nhận không qua thi tuyển đối với các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức năm 2020TB số 374/TB-UBND V/v tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục & Đào tạo năm 2020KH số 373/KH-UBND Kế hoạch Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dực & Đào tạo năm 2020Thông báo thời gian và đơn vị trúng tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2019Thông báo kết quả trúng tuyển VCSN GD&ĐT năm 2019Quyết định về việc phê duyệt kết quả kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp GD&ĐT năm 2019Thông báo kết quả tuyển xét tuyển VCSN GD&ĐT năm 2019Triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 (phỏng vấn) kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2019MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GD NĂM 2019VĂN BẢN PHỤC VỤ LẤY Ý KIẾN CỬ TRI VỀ SẮP XẾP ĐVHC CẤP XÃThông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2019
ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
VĂN BẢN MỚI
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Triển khai cài đặt ứng dụng Giáo dục tài chính đến đến các thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã 

Thời gian vừa qua, thực hiện văn bản số 4804/NHCS-HTQT&TT ngày 11 tháng 9 năm 2020 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội. Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Lệ Thủy đã chỉ đạo cán bộ tích cực tuyên truyền, tiếp tục triển khai cài đặt ứng dụng Giáo dục tài chính đến đến các thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội cấp huyện, các Hội đoàn thể, Tổ trưởng Tổ Tiết kiệm vay vốn và các hộ vay vốn đang sử dụng điện thoại thông minh.

Ứng dụng Giáo dục tài chính nhằm giúp người dùng nâng cao nhận thức của cán bộ NHCSXH, Hội đoàn thể nhận ủy thác và Ban quản lý Tổ tiết kiệm vay vốn về giáo dục tài chính đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác phát huy vai trò “ Mỗi cán bộ là một tuyên truyền viên” và đưa thông tin đến tận người cần. Úng dụng này đã giúp cho người dung có kiến thức về quản lý tài chính cho cá nhân và gia đình tốt hơn cũng như nhận được thông tin mới nhất về các chương trình tín dụng chính sách, các thủ tục vay vốn, các dịch vụ tiết kiệm, thanh toán tại Ngân hàng Chính sách xã hội, một số mô hình vay vốn điển hình và giáo dục tài chính cho khách hàng như: kiến thức quản lý tài chính cá nhân, hộ gia đình, hỗ trợ sản xuất kinh doanh… Bên cạnh đó, còn giúp khách hàng nâng cao hiểu biết tài chính và phát huy hiệu quả sử dụng vốn, từng bước làm quen với công nghệ số đặc biệt là khách hàng ở vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa.

Tính đến nay Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Lệ Thủy đã triển khai ứng dụng đến 37 thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội cấp huyện, 61 Hội đoàn thể cấp xã, 111 Tổ TK&VV và 367 khách hàng vay vốn khác trên địa bàn.

Để tất cả các khách hàng có điện thoại thông minh đều được tiếp cận được phần mềm tài chính này, trong thời gian tới, thông qua các đợt giao dịch tại điểm giao dịch xã, thị trấn Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện sẽ tiếp tục triển khai rộng rãi ứng dụng Giáo dục tài chính đến Hội đoàn thể, Tổ tiết kiệm vay vốn và các hộ vay có sử dụng điện thoại thông minh. Đây là một bước tiến quan trọng nhằm cung cấp các dịch vụ của Ngân hàng Chính sách xã hội qua nền tảng kỹ thuật số, giúp khách hàng theo kịp với tiến trình triển khai Chính phủ điện tử và dịch vụ công quốc gia.

Thông qua giáo dục tài chính không chỉ góp phần giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ tài chính của Ngân hàng Chính sách xã hội, mà còn góp phần phát triển Chiến lược quốc gia về tài chính toàn diện, các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững.

Thu Huyền - NHCSXH huyện Lệ Thủy

[Trở về]