TB số 09/TB-HĐXT Triệu tập thí sinh tham dự Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện năm 2020QĐ số 625/QĐ-UBND V/v phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện năm 2020Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG HƯỚNG DẪN MẪU HỒ SƠ ỨNG CỬ, MẪU PHIẾU BẦU CỬ, NỘI QUY PHÒNG BỎ PHIẾU VÀ CÁC MẪU VĂN BẢN SỬ DỤNG TRONG CÔNG TÁC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026Hướng dẫn 01-HD/TU về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026Chỉ thị số 04/CT-UBND Về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026Công văn số 45/VPHĐBCQG-PL ngày 09/02/2021 về việc hướng dẫn xác định số người trong danh sách ứng cửKế hoạch số 02/KH-UBBC Triển khai công tác bầu cử Quốc Hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026Mẫu đơn ứng cử đại biểu HĐNDThông báo 08/TB-UBBC V/v tiếp nhận hồ sơ những người ứng cử HĐND huyện Lệ Thủy, nhiệm kỳ 2021 - 2026Thông tư số 01/2021/TT-BNV HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC TỔ CHỨC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026Thông tư số 102/2020/TT-BTC HƯỚNG DẪN VIỆC LẬP DỰ TOÁN, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026Nghị quyết liên tịch số 09/2021/NQLT-UBTVQH14- CP-ĐCTUBTWMTTQVN HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH HIỆP THƯƠNG, GIỚI THIỆU NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV, ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026Nghị quyết số: 1187/2021/UBTVQH14 HƯỚNG DẪN VIỆC XÁC ĐỊNH DỰ KIẾN CƠ CẤU, THÀNH PHẦN VÀ PHÂN BỔ SỐ LƯỢNG NGƯỜI ĐƯỢC GIỚI THIỆU ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026Nghị quyết số: 1186/2021/UBTVQH14 QUY ĐỊNH CHI TIẾT, HƯỚNG DẪN VIỆC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CỬ TRI; VIỆC GIỚI THIỆU NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP XÃ Ở THÔN, TỔ DÂN PHỐ; VIỆC HIỆP THƯƠNG, GIỚI THIỆU NGƯỜI ỨNG CỬ, LẬP DANH SÁCH NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TRONG BẦU CỬ BỔ SUNGNghị quyết số 133/2020/QH14 của Quốc hội : Về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026Luật số 77/2015/QH13 của Quốc hội : LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNGLuật số 47/2019/QH14 của Quốc hội : Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phươngLuật 85/2015/QH13 BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂNHướng dẫn số 169-HD/BTGTW Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026Hướng số 36-HD/BTCTW CÔNG TÁC NHÂN SỰ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026Hướng dẫn số 13-HD/UBKTTW về việc giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấpCT số Số: 45-CT/TW VỀ LÃNH ĐẠO CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHOÁ XV VÀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026Công văn số 37/VPHĐBCQG-PL về việc một số nội dung liên quan tới tuổi của người ứng cử.Công văn số 36/VPHĐBCQG-PL về việc đảm bảo tiêu chuẩn sức khỏe trong hồ sơ ứng cửVề tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026Thông báo xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2020Thông báo xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã nă 2020Thông báo Thời gian và đơn vị bố trí công tác đối với người trúng tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2020Kết quả trúng tuyển VCSN Giáo dục & Đaò tạo năm 2020Kết quả xét tuyển VCSN Giáo dục & Đaò tạo năm 2020Bổ sung thông tin của thí sinh đủ điều kiện tham dự Vòng 2 (phỏng vấn) kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2020Thông báo thí sinh tham dự Vòng 2 (phỏng vấn) kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2020V/v nộp hồ sơ tiếp nhận không qua thi tuyển đối với các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức năm 2020TB số 374/TB-UBND V/v tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục & Đào tạo năm 2020KH số 373/KH-UBND Kế hoạch Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dực & Đào tạo năm 2020Thông báo thời gian và đơn vị trúng tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2019Thông báo kết quả trúng tuyển VCSN GD&ĐT năm 2019Quyết định về việc phê duyệt kết quả kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp GD&ĐT năm 2019Thông báo kết quả tuyển xét tuyển VCSN GD&ĐT năm 2019Triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 (phỏng vấn) kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2019MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GD NĂM 2019VĂN BẢN PHỤC VỤ LẤY Ý KIẾN CỬ TRI VỀ SẮP XẾP ĐVHC CẤP XÃThông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2019
ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
VĂN BẢN MỚI
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Tổ trưởng tổ Tiết kiệm và vay vốn tận tâm với công tác ủy nhiệm nguồn vốn vay từ Ngân hàng chính sách xã hội huyện Lệ Thủy 

Ở thôn Đại Phong, xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy bà Nguyễn Thị Phượng được người dân trong thôn biết đến bởi không chỉ sống có trách nhiệm với cộng đồng, mà còn là người gần gũi, “tư vấn viên” cho nhiều nông hộ biết sử dụng nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) để làm ăn đạt hiệu quả.

Từ năm 2002 đến nay, qua hơn 15 năm gắn bó cùng NHCSXH với vai trò là Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) thôn Đại Phong, bà Phượng không chỉ tích cực tuyên truyền, giúp bà con trong thôn tham gia vay vốn để được thụ hưởng chính sách tín dụng ưu đãi, sử dụng đồng vốn đúng mục đích, vươn lên thoát nghèo, góp phần phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương…, mà còn bảo toàn được nguồn vốn của ngân hàng, điều mà không phải tổ vay vốn nào cũng thực hiện được.

Bà Nguyễn Thị Phượng (bên trái) hướng dẫn tổ viên nội dung trong sổ vay vốn

Bà Nguyễn Thị Phượng tâm sự: Nhớ lại những ngày đầu với vai trò là tổ trưởng, tôi đã gặp không ít khó khăn. Ban đầu tổ chỉ có 8 thành viên, với tổng dư nợ 30 triệu đồng, đa phần đều là những hộ sống chủ yếu bằng nghề nông, làm thuê, làm mướn nên cuộc sống rất vất vả. Ngoài ra, nhiều hộ nghèo, cận nghèo chỉ trông chờ, ỉ lại vào sự trợ cấp của Nhà nước, không chịu phấn đấu tìm hướng làm ăn, cũng có những hộ không dám vay vốn vì sợ không trả được nợ cho ngân hàng... Trước thực tế đó, tôi luôn suy nghĩ phải làm sao vận động hộ nghèo trong thôn tích cực tham gia vào tổ TK&VV, giúp bà con tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ, biết cách làm ăn và sử dụng đồng vốn đúng mục đích, có hiệu quả. Nhờ bà Phượng kiên trì vận động, cộng với sự hỗ trợ của Hội Phụ nữ xã Phong Thủy và cán bộ NHCSXH huyện, các hộ nghèo trong thôn đã dần hiểu được những lợi ích mà nguồn vốn ưu đãi mang lại. Hiện nay, tổ đã tăng lên 45 thành viên với tổng vốn vay gần 1,5 tỷ đồng. Điều đáng quý ở bà Phượng là luôn thực hiện cho vay vốn trên tinh thần bình xét công khai, công bằng và tôn trọng ý kiến tổ viên. Bà Phượng chia sẻ: Xuất phát từ hoàn cảnh khó khăn của bản thân nên tôi thấu hiểu bà con nông dân nghèo cần đến sự hỗ trợ về nguồn vốn ưu đãi như thế nào, do đó khi được vay vốn, không phó thác cho thành viên trong tổ tự tìm hướng làm ăn mà tôi đã chủ động gặp gỡ từng gia đình, hỏi han họ kỹ lưỡng về nhu cầu, nguyện vọng để góp ý, tư vấn, giúp đỡ kịp thời, thích hợp. Ngoài ra, tôi còn khuyến khích tổ viên của mình tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăn nuôi, áp dụng khoa học-kỹ thuật vào sản xuất, nhất là chọn những mô hình phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện của gia đình.

Nhờ quản lý tốt nguồn vốn vay nên tổ TK&VV của bà Phượng không có trường hợp nào có lãi tồn đọng và nợ quá hạn, các hộ vay thực hiện nộp tiền lãi và gốc đúng hạn theo quy định của NHCSXH. “Cái hay” của tổ là 100% hộ vay đều tự giác mang tiền lãi và tiết kiệm đến tận nhà tổ trưởng để nộp chứ không cần tổ trưởng phải trực tiếp đi thu như nhiều tổ khác!. Mặt khác, bà còn động viên các thành viên trong tổ tích cực tham gia gửi tiết kiệm, tạo thói quen tích lũy tiền hàng tháng để dành dụm tiền trả nợ gốc định kỳ và đến hạn, ngoài ra, còn tạo được nguồn vốn xoay vòng cho các tổ viên khác. Hiểu được lợi ích này, các tổ viên rất nhiệt tình hưởng ứng. Đến nay, tất cả các tổ viên trong tổ đều tham gia gửi tiết kiệm, bình quân mỗi tháng các tổ viên trong tổ góp trên dưới 4 triệu đồng.

Ông Nguyễn Văn Hoàng, Chủ tịch UBND xã Phong Thủy nhận xét: Tổ TK&VV Đội 2 Đại Phong là tổ đi đầu trong việc thực hiện nghiêm túc các quy định cho vay của NHCSXH. Tổ luôn duy trì họp định kỳ, tiến hành bình xét dân chủ, công khai cho các đối tượng vay vốn, đảm bảo tỷ lệ trả lãi và tham gia gửi tiết kiệm đạt 100%. Để đạt được kết quả đó, vai trò của bà Nguyễn Thị Phượng hết sức quan trọng, chúng tôi vẫn luôn ví bà Phượng là “cầu nối hữu hiệu” để nguồn vốn của NHCSXH đến gần hơn với người dân, là điểm sáng trong phong trào phụ nữ vươn lên thoát nghèo, góp phần phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.

Tin bài: Thu Huyền-NHCSXH huyện

 

 

 

[Trở về]