TB số 09/TB-HĐXT Triệu tập thí sinh tham dự Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện năm 2020QĐ số 625/QĐ-UBND V/v phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện năm 2020Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG HƯỚNG DẪN MẪU HỒ SƠ ỨNG CỬ, MẪU PHIẾU BẦU CỬ, NỘI QUY PHÒNG BỎ PHIẾU VÀ CÁC MẪU VĂN BẢN SỬ DỤNG TRONG CÔNG TÁC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026Hướng dẫn 01-HD/TU về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026Chỉ thị số 04/CT-UBND Về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026Công văn số 45/VPHĐBCQG-PL ngày 09/02/2021 về việc hướng dẫn xác định số người trong danh sách ứng cửKế hoạch số 02/KH-UBBC Triển khai công tác bầu cử Quốc Hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026Mẫu đơn ứng cử đại biểu HĐNDThông báo 08/TB-UBBC V/v tiếp nhận hồ sơ những người ứng cử HĐND huyện Lệ Thủy, nhiệm kỳ 2021 - 2026Thông tư số 01/2021/TT-BNV HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC TỔ CHỨC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026Thông tư số 102/2020/TT-BTC HƯỚNG DẪN VIỆC LẬP DỰ TOÁN, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026Nghị quyết liên tịch số 09/2021/NQLT-UBTVQH14- CP-ĐCTUBTWMTTQVN HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH HIỆP THƯƠNG, GIỚI THIỆU NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV, ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026Nghị quyết số: 1187/2021/UBTVQH14 HƯỚNG DẪN VIỆC XÁC ĐỊNH DỰ KIẾN CƠ CẤU, THÀNH PHẦN VÀ PHÂN BỔ SỐ LƯỢNG NGƯỜI ĐƯỢC GIỚI THIỆU ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026Nghị quyết số: 1186/2021/UBTVQH14 QUY ĐỊNH CHI TIẾT, HƯỚNG DẪN VIỆC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CỬ TRI; VIỆC GIỚI THIỆU NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP XÃ Ở THÔN, TỔ DÂN PHỐ; VIỆC HIỆP THƯƠNG, GIỚI THIỆU NGƯỜI ỨNG CỬ, LẬP DANH SÁCH NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TRONG BẦU CỬ BỔ SUNGNghị quyết số 133/2020/QH14 của Quốc hội : Về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026Luật số 77/2015/QH13 của Quốc hội : LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNGLuật số 47/2019/QH14 của Quốc hội : Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phươngLuật 85/2015/QH13 BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂNHướng dẫn số 169-HD/BTGTW Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026Hướng số 36-HD/BTCTW CÔNG TÁC NHÂN SỰ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026Hướng dẫn số 13-HD/UBKTTW về việc giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấpCT số Số: 45-CT/TW VỀ LÃNH ĐẠO CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHOÁ XV VÀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026Công văn số 37/VPHĐBCQG-PL về việc một số nội dung liên quan tới tuổi của người ứng cử.Công văn số 36/VPHĐBCQG-PL về việc đảm bảo tiêu chuẩn sức khỏe trong hồ sơ ứng cửVề tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026Thông báo xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2020Thông báo xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã nă 2020Thông báo Thời gian và đơn vị bố trí công tác đối với người trúng tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2020Kết quả trúng tuyển VCSN Giáo dục & Đaò tạo năm 2020Kết quả xét tuyển VCSN Giáo dục & Đaò tạo năm 2020Bổ sung thông tin của thí sinh đủ điều kiện tham dự Vòng 2 (phỏng vấn) kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2020Thông báo thí sinh tham dự Vòng 2 (phỏng vấn) kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2020V/v nộp hồ sơ tiếp nhận không qua thi tuyển đối với các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức năm 2020TB số 374/TB-UBND V/v tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục & Đào tạo năm 2020KH số 373/KH-UBND Kế hoạch Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dực & Đào tạo năm 2020Thông báo thời gian và đơn vị trúng tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2019Thông báo kết quả trúng tuyển VCSN GD&ĐT năm 2019Quyết định về việc phê duyệt kết quả kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp GD&ĐT năm 2019Thông báo kết quả tuyển xét tuyển VCSN GD&ĐT năm 2019Triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 (phỏng vấn) kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2019MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GD NĂM 2019VĂN BẢN PHỤC VỤ LẤY Ý KIẾN CỬ TRI VỀ SẮP XẾP ĐVHC CẤP XÃThông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2019
ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
VĂN BẢN MỚI
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
TÌNH QUÂN DÂN TRONG GIAN KHÓ 

Sau hai cơn Đại hồng thủy đi qua trên địa bàn huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, đã làm 3 người chết, 37 người bị thương, hơn 2.000 ngôi nhà bị ngập trên 1 mét trỡ lên, hàng trăm ha hoa màu bị thiệt hại, hàng ngàn con gia súc, gia cầm bị chết; thiệt hại do mưa lũ gây ra ước tính hàng chục tỷ đồng.

Lũ chồng lũ, bão tiếp bão,cơn thỉnh nộ của thiên nhiên chưa từng có trong lịch sử vừa đi qua, nhiều người dân tại huyện Lệ Thủy vẫn chưa hết bàng hoàng trước cơn đại hồng thủy hãi hùng… tất cả đều nhấn chìm trong biển nước … Tuy nơi đây thì năm nào chẳng làm bạn với lũ, nhưng có lẽ từ xưa đến nay, bà con nơi đây chưa bao giờ phải gánh chịu sự nổi giận kinh hoàng của thiên tai đến vậy ...Sau nhiều ngày nước ở các nhà đã rút hết nhưng đồng ruộng vẫn bốn bề mênh mông....đến con trâu cũng không còn gì ăn....rác rưỡi đang ở trên ngọn cây…, Nhà cửa đồ dạc đang trong đống bùn…thật sự không biết đến khi nào bà con mới có thể dựng lại được ngôi nhà, đến khi nào mới cấy cày trở lại, ....đến khi nào bà con mới có thể khôi phục được sản xuất kinh doanh, khắc phục hết được hậu quả của thiên tai....

Khi nước lũ dâng cao lại kèm theo mưa to, sóng lớn, nó tàn phá nhà cửa, tài sản của nhân dân, khi nước dâng cao tại các gia đình phải sống trong cảnh không   điện, không nước sinh hoạt và các nhu yếu phẩm vô cùng thiếu thốn…Đặc biệt các hệ thống kênh mương nội đồng, bờ sông, bờ biển, vùng núi bị sạt lở nghiêm trọng; hàng nghìn gia súc, gia cầm bị chết, các giống lúa, hoa màu và cây trồng lâu năm bị thiệt hại hoàn toàn, các trường học, trậm y tế nhiều nơi bị đỗ sập như Trường tiểu học Đại Phong, Mần non Lộc Thủy, An Thủy…Đa số các điểm trường trên địa bàn huyện bị ảnh hưởng nặng do 2 cơn đại hồng thủy gây ra. Chưa hoàn hồn người dân Lệ thủy lại gánh chịu thêm trận bão số 13. Đã đưa nhiều hộ dân rơi vào tình cảnh màn trời chiếu đất…Lũ chồng lũ, bão nối tiếp bão, nó làm cho quân và dân Lệ Thủy phải gồng mình như đã kiệt sức….

Chúng tôi có mặt sau cơn bão số 13 đi qua, đồng chí Đặng Đại Tình – Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy cho biết: “ Với địa bàn huyện Lệ Thủy năm nào cũng có lũ lụt nhưng ở mức độ bình thường, nhân dân chủ động được, thế mà năm lũ dâng lên quá cao, tóc độ củng rất nhanh. Nếu so với móc lịch sử năm 1979 thì cao hơn 1,29 mét, nên các hộ dân trên địa bàn huyện Lệ Thủy cơ bản bị ngập từ 1 mét trở lên, có nơi bị ngập sâu trên 2 mét như thôn Vinh Quang, xã Sơn Thủy, thôn An Xá xã Lộc Thủy, thôn Phú Thọ xã An Thủy…bà con chưa kịp khắc phục lại gánh chịu thêm cơn bão số 13. Trước sự thiệt hại nặng nề của tiên tai, địa phương đã nhận được sự ủng hộ kịp thời của các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân trong và ngoài nước đã chia sẽ với nhân dân chúng tôi. Đặc biệt sự vào cuộc của lực lượng quân đội, từ Bộ quốc phòng, Bộ tư lệnh Quân khu 4 đến bộ đội dịa phương ngay từ trước, trong và khắc phục hậu quả sau mưa lũ đã giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống”

Với phương châm “nước rút đến đâu khắc phục hậu quả đến đó”, Ban CHQS huyện đã kịp thời tham mưu cho Bộ CHQS tỉnh đã điều động 140 cán bộ chiến sĩ Đại đội trinh sát và Trung đoàn 996 của Bộ CHQS Quảng Bình. Bộ tư lệnh Quân khu 4 đã điều động thêm 200 cán bộ chiến sĩ Sư đoàn 324 thuộc Quân khu 4 để phối hợp cùng với nhân dân và chính quyền địa phương dốc sức dọn dẹp, tu sửa, tổng giọn vệ sinh cho hơn 100 hộ gia đình neo đơn và thiệt hại nặng, hơn 30 ki lô mét đường liên thôn liên xã, tổng dọn dẹp vệ sinh 27 trường học 16 trạm y tế xã. Ngoài ra Bộ quốc phòng điều động cán bộ Bệnh viện trung ương 108, 354, thuộc Tổng cục Hậu cần, cán bộ bệnh viên 268 thuộc Quân khu 4 và Bệnh xá 24 Bộ CHQS tỉnh Quảng bình đã kịp thời thăm, khám cấp thuốc miễn phí cho gần 3 nghìn người dân thuộc các xã An Thủy, Lộc Thủy, Phong Thủy…Đã cùng với dân quân các xã vùng giữa khử trùng tiêu độc cho 27 trang trại, 27 trường học, 18 trạm y tế, gần 100 giếng nước. Hơn 300 cán bộ trong LLVT huyện nhà cùng 500 cán bộ chiến sĩ từ Bộ quốc phòng được tăng cường về đây đã không quản ngại khó khăn, không kế ngày hay đêm, chạy đua với thời tiết, lao vào đóng bùn đất để thu gom rác thã, túi ni long, xác động vật…Bà, Bùi Thị Lan xã Lộc Thủy xúc động chia sẽ: “Khi lũ dâng lên gia đình tui được các chú đến chỡ đi lên xã tránh lũ, đò đạc trong gia đình cái thì bị ngâm nước, cái thì nó cuốn trôi cả rồi, may người sống là tốt rồi, nước rút, bộ đội liền đến giúp chằng chống lại nhà cửa, vệ sinh sạch sẽ, chứ lúc tui mới về thấy tất cả nằm trong dóng bùn, cứ nghĩ dại. Sống không biết lấy chi mà ăn, ngũ ở mô…Rứa mà trong 1 ngày các chú làm cho ngăn nắp thế này đây. Còn 2 tấn lúa, áo quần, chăn màn các chú bộ đội chuyển đi phơi được 1 ngày rồi, kể cả đau ốm có thuốc mấy chú bộ đội đây nữa rồi.”

Tại Thôn Vinh Quang xã Sơn Thủy huyện Lệ Thủy, chị Trần Thu Trang đoàn thiện nguyện phố Cát Linh – Hà Nội chia sẽ: “ Chúng tôi vượt qua hơn 1100km, ròng rã 2,5 ngày, ũng thấm mệt, thấy các anh Bộ đội trường kỳ, giầm mình trong mưa lũ tội quá, họ đúng là những người vì dân vì nước…chúng tôi đến  đến với các gia đình bị thiệt hại nặng nề để ủng hộ bà co trong lúc khó khăn. Khi về đau đáu trong trái tim và tâm trí của mỗi thành viên là những hình ảnh các anh Bộ đội lao vào đóng bùn nào xá chết động vật, rác rưỡi, bùn đất…có lẽ thật khó có thể diễn tả hết thành lời cái hy sinh của các anh.... ở nơi nào khó khăn gian khỏ nhất như dịch bệnh, thiên tai, hỏa hoạn chỉ các anh là những người đi trước về sau. Dù có hy sinh cả tính mạng các anh cũng sẵn sàng để che chở cho nhân dân.Chính phẩm chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” mãi khắc sâu vào lòng nhân dân.

Phạm Hữu Hiệp

Ban CHQS Lệ Thủy - Quảng Bình

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hùng Thắng Phó chủ nhiệm, Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng chỉ đạo công tác khám chữa bệnh cho bà con vùng lũ huyện Lệ Thủy
Cán bộ Bệnh viên trung ương quân đội 108 khám bệnh cho bà con vùng lũ Lệ thủy Quảng Bình
Cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 996 thuộc Bộ CHQS Quảng Bình tổ chức khắc phục hậu quả lũ lụt tại trung tâm huyện Lệ Thủy

 

[Trở về]