Thông báo Thời gian và đơn vị bố trí công tác đối với người trúng tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2020Kết quả trúng tuyển VCSN Giáo dục & Đaò tạo năm 2020Kết quả xét tuyển VCSN Giáo dục & Đaò tạo năm 2020Bổ sung thông tin của thí sinh đủ điều kiện tham dự Vòng 2 (phỏng vấn) kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2020Thông báo thí sinh tham dự Vòng 2 (phỏng vấn) kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2020V/v nộp hồ sơ tiếp nhận không qua thi tuyển đối với các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức năm 2020TB số 374/TB-UBND V/v tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục & Đào tạo năm 2020KH số 373/KH-UBND Kế hoạch Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dực & Đào tạo năm 2020Thông báo thời gian và đơn vị trúng tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2019Thông báo kết quả trúng tuyển VCSN GD&ĐT năm 2019Quyết định về việc phê duyệt kết quả kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp GD&ĐT năm 2019Thông báo kết quả tuyển xét tuyển VCSN GD&ĐT năm 2019Triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 (phỏng vấn) kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2019MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GD NĂM 2019VĂN BẢN PHỤC VỤ LẤY Ý KIẾN CỬ TRI VỀ SẮP XẾP ĐVHC CẤP XÃThông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2019
ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
VĂN BẢN MỚI
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Dấu ấn tín dụng chính sách sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về sự lãnh đạo của Đảng đối với... 
Xem tiếp
Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư đã thực sự đi vào cuộc sống 
 

Ngày 22/11/2014, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của...

Xem tiếp
Hiệu quả từ những điểm giao dịch xã của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Lệ Thủy 
 

Để hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận thuận lợi với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng đưa các hoạt động nghiệp vụ về phục vụ ngay tại điểm giao dịch...

Xem tiếp
THỰC HIỆN SẢN PHẨM TIẾT KIỆM GỬI GÓP LINH HOẠT TẠI NHCSXH LỆ THỦY 
 

Thực hiện Quyết định số 5606/QĐ-NHCS ngày 31/7/2019 của Ngân hàng Chính sách xã hội về việc ban hành sản phẩm tiết kiệm gửi góp linh hoạt, Cán bộ Tín dụng Ngân hàng CSXH huyện Lệ Thủy đã triển...

Xem tiếp
Hội liên hiệp phụ nữ huyện Lệ Thủy làm tốt công tác kiểm tra hoạt động ủy thác vốn vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội. 

 Thực hiện chương trình phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Lệ Thủy, những năm qua, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Lệ Thủy thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra...

Xem tiếp