Thông báo thời gian và đơn vị trúng tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2019Thông báo kết quả trúng tuyển VCSN GD&ĐT năm 2019Quyết định về việc phê duyệt kết quả kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp GD&ĐT năm 2019Thông báo kết quả tuyển xét tuyển VCSN GD&ĐT năm 2019Triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 (phỏng vấn) kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2019MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GD NĂM 2019VĂN BẢN PHỤC VỤ LẤY Ý KIẾN CỬ TRI VỀ SẮP XẾP ĐVHC CẤP XÃThông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2019
ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
VĂN BẢN MỚI
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Nâng mức cho vay đối với học sinh, sinh viên 
Ngày 19/11/2019, Chính phủ ban hành Quyết định số 1656/QĐ-TTg về việc điều chỉnh mức cho vay đối với học sinh, sinh viên.
Xem tiếp
Chỉ thị số 40-CTTW đã khẳng định vai trò quan trọng của tín dụng chính sách 
 

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW đã khẳng định vai trò quan trọng của tín dụng chính sách trong việc thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới trên...

Xem tiếp
Hiệu quả chương trình tín dụng học sinh, sinh viên tại địa bàn huyện Lệ Thủy. 
 

Sau gần 11 năm thực hiện, chương trình tín dụng học sinh, sinh viên (HSSV) của PGD Ngân hàng CSXH huyện Lệ Thủy thực sự đã phát huy hiệu quả. Nhờ nguồn vốn vay, hàng chục nghìn HSSV trên địa...

Xem tiếp
TÂN THỦY MỞ RỘNG ĐƯỜNG GIAO THÔNG QUA ĐỊA BÀN Xà
             Trước tình hình con đường giao thông liên xã qua địa bàn Tân Thủy rất chật hẹp, người và phương tiện giao thông đi lại đông, tiềm ẩn nguy cơ mất an...
Xem tiếp
Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Lệ Thủy trong việc thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW... 
Những hoạt động nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của NHCSXH huyện Lệ Thủy: 
Xem tiếp
Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Lệ Thủy, đồng hành cùng hội viên phát triển kinh tế. 
 

Đi đôi với công tác xây dựng Hội vững mạnh, thời gian qua, Hội Liên hiệp phụ nữ  (LHPN) huyện Lê Thủy tích cực triển khai chương trình vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo...

Xem tiếp
Đoàn thanh niên huyện Lệ Thủy triển khai thực hiện chỉ thị 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường... 
 

Nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của tín dụng chính sách đối với công tác giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, thời gian qua Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Lệ Thủy...

Xem tiếp
ĐIỂN HÌNH HỘI VIÊN PHỤ NỮ LÀM KINH TẾ GIỎI 

Hưởng ứng tích cực phong trào thi đua “phụ nữ tích cực học tập; lao động sáng tạo, tiến bộ, xây dựng gia đình bình đẳng, ấm no, hạnh phúc”. Trong những năm qua đã xuất hiện nhiều tấm...

Xem tiếp
Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư đã thực sự đi vào cuộc sống 
 

Ngày 22/11/2014, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của...

Xem tiếp
Hiệu quả từ những điểm giao dịch xã của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Lệ Thủy 
 

Để hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận thuận lợi với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng đưa các hoạt động nghiệp vụ về phục vụ ngay tại điểm giao dịch...

Xem tiếp