Thông báo Thời gian và đơn vị bố trí công tác đối với người trúng tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2020Kết quả trúng tuyển VCSN Giáo dục & Đaò tạo năm 2020Kết quả xét tuyển VCSN Giáo dục & Đaò tạo năm 2020Bổ sung thông tin của thí sinh đủ điều kiện tham dự Vòng 2 (phỏng vấn) kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2020Thông báo thí sinh tham dự Vòng 2 (phỏng vấn) kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2020V/v nộp hồ sơ tiếp nhận không qua thi tuyển đối với các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức năm 2020TB số 374/TB-UBND V/v tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục & Đào tạo năm 2020KH số 373/KH-UBND Kế hoạch Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dực & Đào tạo năm 2020Thông báo thời gian và đơn vị trúng tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2019Thông báo kết quả trúng tuyển VCSN GD&ĐT năm 2019Quyết định về việc phê duyệt kết quả kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp GD&ĐT năm 2019Thông báo kết quả tuyển xét tuyển VCSN GD&ĐT năm 2019Triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 (phỏng vấn) kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2019MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GD NĂM 2019VĂN BẢN PHỤC VỤ LẤY Ý KIẾN CỬ TRI VỀ SẮP XẾP ĐVHC CẤP XÃThông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2019
ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
VĂN BẢN MỚI
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
THỰC HIỆN SẢN PHẨM TIẾT KIỆM GỬI GÓP LINH HOẠT TẠI NHCSXH LỆ THỦY 
 

Thực hiện Quyết định số 5606/QĐ-NHCS ngày 31/7/2019 của Ngân hàng Chính sách xã hội về việc ban hành sản phẩm tiết kiệm gửi góp linh hoạt, Cán bộ Tín dụng Ngân hàng CSXH huyện Lệ Thủy đã triển khai nội dung về sản phẩm tiết kiệm gửi góp linh hoạt trong phiên giao dịch và phiên họp giao ban tại các xã, thị trấn và sẵn sàng huy động những món tiền nhỏ lẽ để phục vụ nhu cầu của người dân tại trụ sở NHCSXH huyện Lệ Thủy và Điểm giao dịch của NHCSXH tại các xã, phường, thị trấn.

Là sản phẩm tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn cho phép người gửi tiền được gửi nhiều lần không theo định kỳ trong suốt kỳ hạn gửi tiền, số tiền gửi không cố định, với lãi suất NHCSXH niêm yết tại từng thời điểm gửi. Chỉ được rút gốc và lãi 01 lần khi đến hạn và được hưởng tiền lãi theo số tiền thực gửi với lãi suất và thời hạn tính lãi của từng lần gửi.

Địa điểm nhận và chi trả tiền gửi tiết kiệm gửi góp linh hoạt: trụ sở NHCSXHvà Điểm giao dịch của NHCSXH tại các xã, phường, thị trấn.

Với các thẻ tiết kiệm gửi góp linh hoạt mở tại Điểm giao dịch xã, những lần gửi tiếp theo không vào ngày giao dịch xã có thể gửi tại Trụ sở NHCSXH.

Lãi suất tiền gửi được áp dụng cho từng khoản tiền gửi. Lãi suất do Tổng giám đốc NHCSXH thông báo trong từng thời kỳ và được quy định:

Đối với kỳ hạn 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng: Mức lãi suất áp dụng tối đa bằng mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn trả lãi cuối kỳ của kỳ hạn 01 tháng do Tổng Giám đốc NHCSXH thông báo tại từng thời điểm gửi tiền.

Đối với kỳ hạn 18 tháng, 24 tháng, 36 tháng 48 tháng, 60 tháng: Mức lãi suất áp dụng tối đa bằng mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn trả lãi cuối kỳ của kỳ hạn 06 tháng do Tổng Giám đốc NHCSXH thông báo tại từng thời điểm gửi tiền.

Đây là hình thức gửi mang lại tiện ích cho mọi tầng lớp nhân dân, kể cả những người dân lao động chỉ có những khoản tiền nhỏ vẫn có thể tiết kiệm gửi góp không theo định kỳ và được hưởng lãi suất.

Thấy được sự thuận tiện của sản phẩm tiết kiệm gửi góp linh hoạt, đã có nhiều khách hàng đến tại Trụ sở Ngân hàng CSXH huyện Lệ Thủy tham gia mở sổ gửi tiết kiệm.

NGUYỄN TÂN - NHCSXH HUYỆN 

Khách hàng gửi tiết kiệm tại NHCSXH huyện Lệ Thủy

 

 

[Trở về]