Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất
    Bản in     Gởi bài viết  
TB số 60/TB-VP KL của PCT Thường trực UBND huyện tại buổi làm việc giải quyết vướng mắc trong việc cấp lại giấy CNQSD đất ngày 23/9/2015 
 Tải nội dung
[Trở về]