Thông báo kết quả trúng tuyển VCSN GD&ĐT năm 2019Quyết định về việc phê duyệt kết quả kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp GD&ĐT năm 2019Thông báo kết quả tuyển xét tuyển VCSN GD&ĐT năm 2019Triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 (phỏng vấn) kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2019MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GD NĂM 2019VĂN BẢN PHỤC VỤ LẤY Ý KIẾN CỬ TRI VỀ SẮP XẾP ĐVHC CẤP XÃThông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2019
ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
VĂN BẢN MỚI
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
TÂN THỦY TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC NGÀY NÔNG THÔN MỚI - ĐÔ THỊ VĂN MINH 
          Thực hiện Kế hoạch số: 2864/KH-UBND, ngày 21/12/2017 của UBND huyện về việc tổ chức phát động “Ngày nông thôn mới - Đô thị văn minh”, ngày 07/11/2018 lần đầu tiên xã Tân Thủy tổ chức ra quân hưởng ứng “Ngày nông thôn mới - Đô thị văn minh” trong phạm vi toàn xã, đến nay hoạt động Ngày Nông thôn mới đã trải qua hơn 4 tháng.

              Nhằm đánh giá kết quả tổ chức “Ngày Nông thôn mới - Đô thị văn minh” trên địa bàn xã Tân Thủy thời gian qua đồng thời chỉ rõ những mặt tồn tại, chưa làm được để rút kinh nghiệm cho việc tổ chức hoạt động “Ngày Nông thôn mới - Đô thị văn minh” đạt kết quả tốt hơn trong thời gian tới, được sự nhất trí của Ban Thường vụ Đảng ủy, ngày 04/5/2018 Ủy ban nhân dân xã Tân Thủy, Ban điều hành Nông thôn mới xã đã tổ chức Hội nghị sơ kết, rút kinh nghiệm Tổ chức “Ngày Nông thôn mới - Đô thị văn minh”.
             Trong 4 tháng qua, hoạt động hưởng ứng “Ngày nông thôn mới - Đô thị văn minh” trên địa bàn xã đã đạt được những kết quả quan trọng đó là: Nhận thức của toàn thể nhân dân về tham gia “Ngày Nông thôn mới - Đô thị văn minh” đã dần dần chuyển biến tích cực, nhân dân đã thấy được việc xây dựng nông thôn mới là sự chung tay, góp sức của cả cộng đồng, toàn dân thụ hưởng; Thành quả của “Ngày nông thôn mới - Đô thị văn minh” đã làm cho đường làng, ngõ xóm, môi trường nông thôn có nhiều nét khởi sắc như đường hoa, cây cảnh, nhà văn hóa, môi trường thôn xóm được chăm sóc, tạo mới, bảo vệ tốt hơn; Sự tham gia của đảng viên về sinh hoạt nơi cư trú trong ngày nông thôn mới đã tạo nên sự gắn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm hơn với quê hương, làng xóm.
             Tuy nhiên, sau thời gian tổ chức “Ngày Nông thôn mới - Đô thị văn minh” cũng đã bộc lộ một số tồn tại hạn chế đó là: Công tác tuyên truyền trong các ngày Nông thôn mới chưa hiệu quả, chưa tạo được làn sóng mạnh mẽ trong nhân dân; Các thôn, cộng đồng dân cư còn thiếu kế hoạch cụ thể; thiếu bảo vệ thành quả làm được; Nhiều địa bàn còn chưa thật sự tự giác, nặng về hình thức; Vai trò, trách nhiệm của một số cấp ủy Chi bộ chưa cao.
            Từ những thành quả đạt được cũng như một số tồn tại, hạn chế rút ra trong quá trình triển khai thực hiện “Ngày Nông thôn mới - Đô thị văn minh”, hội nghị đã rút kinh nghiệm, đề ra nhiều giải pháp cụ thể, khả thi để việc tổ chức “Ngày Nông thôn mới - Đô thị văn minh” trên địa bàn xã trong thời gian tiếp theo đạt kết quả tốt hơn.

Một số hình ảnh Hội nghị

Phan Ngọc Ánh - Xã Đoàn Tân Thủy

 

[Trở về]