QĐ số 4979/QĐ-UBND V/v giao đất cho bà Trần Thị Ngừng thường trú tại xã LộcThủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình 
Xem tiếp
QĐ số 4696/QĐ-UBND V/v giao đất cho bà Nguyễn Thị Hướng thường trú tại xã SơnThủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình 
Xem tiếp
QĐ số 4694/QĐ-UBND V/v giao đất cho ông Nguyễn Xuân Biên thường trú tại xã PhúThủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình 
Xem tiếp
QĐ số 4980/QĐ-UBND V/v giao đất cho ông Trần Đức Phúc và bà Trần Thị Lan thường trú tại xã PhongThủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng... 
Xem tiếp
QĐ số 4978/QĐ-UBND V/v giao đất cho ông Trần Đức Phúc và bà Trần Thị Lan thường trú tại xã PhongThủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng... 
Xem tiếp