QĐ số 1149/QĐ-UBND V/v giao đất cho ông Nguyễn Đình Ái và bà Nguyễn Thị Hằng thường trú tại thị trấn Nông trường Lệ Ninh, huyện... 
Xem tiếp
QĐ số 1145/QĐ-UBND V/v giao đất cho ông Nguyễn Đình Ái và bà Nguyễn Thị Hằng thường trú tại thị trấn Nông trường Lệ Ninh, huyện... 
Xem tiếp
QĐ số 1146/QĐ-UBND V/v giao đất cho ông Phạm Văn Phong và bà Trần Thị Thúy Hằng thường trú tại xã Hoa Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh... 
Xem tiếp
QĐ số 1147/QĐ-UBND V/v giao đất cho ông Phạm Minh Toàn và bà Hồ Thị Ly thường trú tại xã Hoa Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng... 
Xem tiếp
QĐ số 1150/QĐ-UBND V/v giao đất cho ông Phạm Văn Tấn thường trú tại xã Hoa Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình 
Xem tiếp