Thông báo Thời gian và đơn vị bố trí công tác đối với người trúng tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2020Kết quả trúng tuyển VCSN Giáo dục & Đaò tạo năm 2020Kết quả xét tuyển VCSN Giáo dục & Đaò tạo năm 2020Bổ sung thông tin của thí sinh đủ điều kiện tham dự Vòng 2 (phỏng vấn) kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2020Thông báo thí sinh tham dự Vòng 2 (phỏng vấn) kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2020V/v nộp hồ sơ tiếp nhận không qua thi tuyển đối với các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức năm 2020TB số 374/TB-UBND V/v tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục & Đào tạo năm 2020KH số 373/KH-UBND Kế hoạch Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dực & Đào tạo năm 2020Thông báo thời gian và đơn vị trúng tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2019Thông báo kết quả trúng tuyển VCSN GD&ĐT năm 2019Quyết định về việc phê duyệt kết quả kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp GD&ĐT năm 2019Thông báo kết quả tuyển xét tuyển VCSN GD&ĐT năm 2019Triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 (phỏng vấn) kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2019MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GD NĂM 2019VĂN BẢN PHỤC VỤ LẤY Ý KIẾN CỬ TRI VỀ SẮP XẾP ĐVHC CẤP XÃThông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2019
ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
VĂN BẢN MỚI
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Quy định lãi suất đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại Hội sở tỉnh và các Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện, thị xã 
 

          Thực hiện Quyết định số 4319/QĐ-NHCS ngày 10/8/2020 của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt nam của tổ chức, cá nhân tại NHCSXH. Quy đinh lãi suất đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam tại chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Bình như sau:

 

          Tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng: lãi suất 0,1 %/năm; Tiền gửi kỳ hạn 01 tháng: lãi suất 3,5 %/năm; Tiền gửi kỳ hạn 02 tháng: lãi suất 3,5 %/năm; Tiền gửi kỳ hạn từ 03 tháng đến dưới 06 tháng: lãi suất 3,8 %/năm; Tiền gửi kỳ hạn từ 06 tháng đến dưới 09 tháng: lãi suất 4,4 %/năm; Tiền gửi kỳ hạn từ 09 tháng đến dưới 12 tháng: lãi suất 4,5 %/năm; Tiền gửi kỳ hạn từ 12 tháng trờ lên: lãi suất 6,0 %/năm.

          Tiền gửi bao gồm các hình thức tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm và các hình thức nhận tiền gửi khác của tổ chứ (trừ tổ chức tín dụng) và cá nhân theo quy định tại Khoản 12, Điều 4, Luật các tổ chức tín dụng.

Tin bài: Sơn Nguyễn

[Trở về]