Bản in     Gởi bài viết  
QĐ số 4696/QĐ-UBND V/v giao đất cho bà Nguyễn Thị Hướng thường trú tại xã SơnThủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình 
   QĐ số 4696/QĐ-UBND V/v giao đất cho bà Nguyễn Thị Hướng thường trú tại xã SơnThủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình
[Trở về]