Bản in     Gởi bài viết  
QĐ số 2941/QĐ-UBND V/v giao đất cho ông Lê Văn Chính và bà Trương Thị Thanh thường trú tại xã Hoa Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình 
 QĐ số 2941/QĐ-UBND V/v giao đất cho ông Lê Văn Chính và bà Trương Thị Thanh thường trú tại xã Hoa Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình 
[Trở về]