Bản in     Gởi bài viết  
QĐ số 2931/QĐ-UBND V/v giao đất cho ông Hà Văn Thành và bà Bùi Thị Huấn thường trú tại xã Hoa Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình 
QĐ số 2931/QĐ-UBND V/v giao đất cho ông Hà Văn Thành và bà Bùi Thị Huấn thường trú tại xã Hoa Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình 
[Trở về]