Thông báo Thời gian và đơn vị bố trí công tác đối với người trúng tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2020Kết quả trúng tuyển VCSN Giáo dục & Đaò tạo năm 2020Kết quả xét tuyển VCSN Giáo dục & Đaò tạo năm 2020Bổ sung thông tin của thí sinh đủ điều kiện tham dự Vòng 2 (phỏng vấn) kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2020Thông báo thí sinh tham dự Vòng 2 (phỏng vấn) kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2020V/v nộp hồ sơ tiếp nhận không qua thi tuyển đối với các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức năm 2020TB số 374/TB-UBND V/v tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục & Đào tạo năm 2020KH số 373/KH-UBND Kế hoạch Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dực & Đào tạo năm 2020Thông báo thời gian và đơn vị trúng tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2019Thông báo kết quả trúng tuyển VCSN GD&ĐT năm 2019Quyết định về việc phê duyệt kết quả kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp GD&ĐT năm 2019Thông báo kết quả tuyển xét tuyển VCSN GD&ĐT năm 2019Triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 (phỏng vấn) kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2019MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GD NĂM 2019VĂN BẢN PHỤC VỤ LẤY Ý KIẾN CỬ TRI VỀ SẮP XẾP ĐVHC CẤP XÃThông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2019
ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
VĂN BẢN MỚI
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
NHCSXH huyện Lệ Thủy triển khai phòng chống dịch Covid-19 
 

Để chủ động ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh, thực hiện có hiệu quả biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Lệ Thủy đã chỉ đạo NHCSXH, Hội đoàn thể nhận ủy thác cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) cấp xã phối hợp, thực hiện. Theo đó, để thực hiện tốt nhiệm vụ, đảm bảo nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động giao dịch bình thường, phòng tránh dịch bệnh Covid-19 có hiệu quả:

Đối với NHCSXH huyện:

Chủ động phối hợp với UBND cấp xã, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác cấp xã, Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) triển khai đồng bộ, kịp thời các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho khách hàng vay vốn NHCSXH chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đảm bảo đúng quy định theo các văn bản hướng dẫn của NHCSXH. 

Về giao dịch xã: Căn cứ tính hình dịch bệnh và điều kiện thực tế tại địa phương, NHCSXH chuyển lịch giao dịch xã của 16 Điểm giao dịch xã, phát sinh từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 15/4/2020 sang giao dịch vào cuối tháng 4/2020. Đối với những món vay đến hạn vào ngày giao dịch từ ngày 06/04/2020 đến 15/04/2020 được tự động điều chỉnh sang kỳ giao dịch của tháng liền kề.

NHCSXH có phương án sử dụng các công nghệ thông tin (như Email, Zalo…) thường xuyên trao đổi, nắm bắt diễn biến dịch bệnh với UBND cấp xã, Hội đoàn thể cấp xã, tổ TK&VV để đảm bảo mọi hoạt động bình thường và hoàn thành tốt các công việc được giao.

Hội đoàn thể nhận ủy thác cấp huyện chỉ đạo Hội đoàn thể nhận ủy thác cấp xã:

Tăng cường phối hợp với NHCSXH tuyên truyền, phổ biến các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn NHCSXH chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đến Tổ TK&VV và khách hàng biết để thực hiện. Đặc biệt kịp thời phổ biến, hướng dẫn cho Ban quản lý Tổ TK&VV nắm rõ thủ tục thực hiện điều chỉnh kỳ hạn nợ, gia hạn nợ cho khách hàng đang điều trị bệnh hoặc được cách ly y tế do dịch Covid-19 theo quyết định của cấp có thẩm quyền nên không giao dịch được với NHCSXH và chưa trả nợ gốc đến hạn theo hướng dẫn tại điểm a, khoản 3, mục I văn bản 1349/NHCS-TDNN để thực hiện.

Chỉ đạo Tổ chức hội nhận ủy thác cấp xã chủ động lập Danh sách khách hàng vay vốn đề nghị điều chỉnh kỳ hạn nợ, gia hạn nợ do đang điều trị bệnh hoặc được cách ly y tế bởi dịch Covid-19 (mẫu 01/GH) trong trường hợp Tổ trưởng và Tổ phó Tổ TK&VV do hội quản lý cũng thuộc diện đang điều trị hoặc được cách ly y tế do dịch Covid-19, trình UBND cấp xã xác nhận, gửi NHCSXH làm căn cứ để điều chỉnh kỳ hạn nợ, gia hạn nợ.

Thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố là Chủ tịch UBND cấp xã:

Thông báo cho các tổ chức Hội nhận ủy thác cấp xã, Ban quản lý Tổ TK&VV và khách hàng về chuyển lịch giao dịch xã tháng từ ngày 6/4 đến 14/4/2020 vào cuối tháng 4/2020. Sau ngày 15/4/2020, NHCSXH sẽ thông báo lịch giao dịch tại xã, vì vậy đề nghị Chủ tịch UBND cấp xã tổ chức tốt hoạt động giao dịch tại xã, đảm bảo an toàn cho khách hàng và cán bộ ngân hàng, như: Thông báo, đôn đốc Tổ trưởng TK&VV, khách hàng đến giao dịch đúng thời gian theo phương án NHCSXH đã xây dựng; Bố trí, sắp xếp khoảng cách an toàn giữa khách hàng với khách hàng, giữa khách hàng với giao dịch viên; Phối hợp triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh, phòng dịch cho khách hàng theo khuyến cáo của cơ quan y tế, chính quyền địa phương (đề nghị khách hàng đeo khẩu trang, rửa tay diệt khuẩn, đo thân nhiệt trước khi vào giao dịch), …

Nắm bắt diễn biến dịch bệnh tại địa bàn phối hợp với NHCSXH kịp thời tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn. Chỉ đạo các tổ chức Hội nhận ủy thác cấp xã, Ban quản lý Tổ TK&VV phối hợp với NHCSXH thực hiện các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị thiệt hại bởi dịch Covid-19 theo quy định. Kiểm tra, ký xác nhận trên Danh sách khách hàng vay vốn đề nghị điều chỉnh kỳ hạn nợ, gia hạn nợ do đang điều trị bệnh hoặc được cách ly y tế bởi dịch Covid-19 (mẫu 01/GH, mẫu 02/GH), Giấy đề nghị Gia hạn nợ, hồ sơ đề nghị xử lý nợ bị rủi ro,… theo quy định.

 

Tin bài: Tân Nguyễn (NHCSXH)

 

 

 

[Trở về]