Thông báo Thời gian và đơn vị bố trí công tác đối với người trúng tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2020Kết quả trúng tuyển VCSN Giáo dục & Đaò tạo năm 2020Kết quả xét tuyển VCSN Giáo dục & Đaò tạo năm 2020Bổ sung thông tin của thí sinh đủ điều kiện tham dự Vòng 2 (phỏng vấn) kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2020Thông báo thí sinh tham dự Vòng 2 (phỏng vấn) kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2020V/v nộp hồ sơ tiếp nhận không qua thi tuyển đối với các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức năm 2020TB số 374/TB-UBND V/v tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục & Đào tạo năm 2020KH số 373/KH-UBND Kế hoạch Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dực & Đào tạo năm 2020Thông báo thời gian và đơn vị trúng tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2019Thông báo kết quả trúng tuyển VCSN GD&ĐT năm 2019Quyết định về việc phê duyệt kết quả kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp GD&ĐT năm 2019Thông báo kết quả tuyển xét tuyển VCSN GD&ĐT năm 2019Triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 (phỏng vấn) kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2019MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GD NĂM 2019VĂN BẢN PHỤC VỤ LẤY Ý KIẾN CỬ TRI VỀ SẮP XẾP ĐVHC CẤP XÃThông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2019
ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
VĂN BẢN MỚI
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Ngân hàng chính sách xã hội huyện Lệ Thủy triển khai tập huấn nghiệp vụ tín dụng chính sách năm 2020 
 

Nhằm tăng cường công tác thông tin truyên truyền và triển khai thực hiện tốt hơn nữa công tác cho vay vốn tín dụng chính sách ưu đãi trên địa bàn huyện. Trong tháng 6/2020, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Lệ Thủy đã phối hợp với UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tổ chức tập huấn về nghiệp vụ tín dụng chính sách năm 2020 với 06 lớp, 08 xã với các học viên là Trưởng Ban giảm nghèo, Trưởng thôn, cán bộ Hội đoàn thể cấp xã và Ban quản lý tổ Tiết kiệm và Vay vốn.

Tại Hội nghị tập huấn, giảng viên của NHCSXH huyện đã giới thiệu 05 nội dung: Kết quả hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn huyện; hướng dẫn lại các chương trình tín dụng đang triển khai trên địa bàn huyện, trong đó nhấn mạnh đến các nội dung thay đổi, điều chỉnh chính sách mới trong năm 2019 và năm 2020; quyền lợi trách nhiệm của các cấp cơ sở gồm Ban giảm nghèo, Trưởng thôn, Hội đoàn thể nhận ủy thác, Chi trưởng các ngành đoàn thể và Ban quản lý Tổ Tiết kiệm và vay vốn trong thực hiện công tác tín dụng chính sách; hướng dẫn Hội đoàn thể nhận ủy thác, Ban quản lý Tổ tiết kiệm và vốn thực hành lập, lưu giữ hồ sơ vay vốn.  

          Bên cạnh đó, giảng viên còn đưa ra các giải pháp tăng cường vai trò của ban giảm nghèo cấp xã, trưởng thôn trong hoạt động tín dụng chính sách; hiệu quả hoạt động của ủy thác cho vay đối với tổ chức hội, đoàn thể cấp xã; nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn. Các đồng chí còn được lãnh đạo NHCSXH huyện giải đáp một số vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện chương trình tín dụng.

          Qua lớp tập huấn, đã giúp học viên làm tốt hơn nữa công tác thông tin truyên truyền và triển khai thực hiện cho vay vốn tín dụng chính sách ưu đãi trên địa bàn huyện, giúp cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách nhanh chóng tiếp cận và thụ hưởng nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm cho người lao động, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

 

Tin bài: Nhật Linh (NHCSXH)

 

 

[Trở về]