Mẫu đơn ứng cử đại biểu HĐNDTB số 09/TB-HĐXT Triệu tập thí sinh tham dự Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện năm 2020QĐ số 625/QĐ-UBND V/v phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện năm 2020Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG HƯỚNG DẪN MẪU HỒ SƠ ỨNG CỬ, MẪU PHIẾU BẦU CỬ, NỘI QUY PHÒNG BỎ PHIẾU VÀ CÁC MẪU VĂN BẢN SỬ DỤNG TRONG CÔNG TÁC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026Hướng dẫn 01-HD/TU về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026Chỉ thị số 04/CT-UBND Về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026Công văn số 45/VPHĐBCQG-PL ngày 09/02/2021 về việc hướng dẫn xác định số người trong danh sách ứng cửKế hoạch số 02/KH-UBBC Triển khai công tác bầu cử Quốc Hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026Thông báo 08/TB-UBBC V/v tiếp nhận hồ sơ những người ứng cử HĐND huyện Lệ Thủy, nhiệm kỳ 2021 - 2026Thông tư số 01/2021/TT-BNV HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC TỔ CHỨC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026Thông tư số 102/2020/TT-BTC HƯỚNG DẪN VIỆC LẬP DỰ TOÁN, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026Nghị quyết liên tịch số 09/2021/NQLT-UBTVQH14- CP-ĐCTUBTWMTTQVN HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH HIỆP THƯƠNG, GIỚI THIỆU NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV, ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026Nghị quyết số: 1187/2021/UBTVQH14 HƯỚNG DẪN VIỆC XÁC ĐỊNH DỰ KIẾN CƠ CẤU, THÀNH PHẦN VÀ PHÂN BỔ SỐ LƯỢNG NGƯỜI ĐƯỢC GIỚI THIỆU ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026Nghị quyết số: 1186/2021/UBTVQH14 QUY ĐỊNH CHI TIẾT, HƯỚNG DẪN VIỆC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CỬ TRI; VIỆC GIỚI THIỆU NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP XÃ Ở THÔN, TỔ DÂN PHỐ; VIỆC HIỆP THƯƠNG, GIỚI THIỆU NGƯỜI ỨNG CỬ, LẬP DANH SÁCH NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TRONG BẦU CỬ BỔ SUNGNghị quyết số 133/2020/QH14 của Quốc hội : Về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026Luật số 77/2015/QH13 của Quốc hội : LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNGLuật số 47/2019/QH14 của Quốc hội : Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phươngLuật 85/2015/QH13 BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂNHướng dẫn số 169-HD/BTGTW Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026Hướng số 36-HD/BTCTW CÔNG TÁC NHÂN SỰ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026Hướng dẫn số 13-HD/UBKTTW về việc giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấpCT số Số: 45-CT/TW VỀ LÃNH ĐẠO CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHOÁ XV VÀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026Công văn số 37/VPHĐBCQG-PL về việc một số nội dung liên quan tới tuổi của người ứng cử.Công văn số 36/VPHĐBCQG-PL về việc đảm bảo tiêu chuẩn sức khỏe trong hồ sơ ứng cửVề tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026Thông báo xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2020Thông báo xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã nă 2020Thông báo Thời gian và đơn vị bố trí công tác đối với người trúng tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2020Kết quả trúng tuyển VCSN Giáo dục & Đaò tạo năm 2020Kết quả xét tuyển VCSN Giáo dục & Đaò tạo năm 2020Bổ sung thông tin của thí sinh đủ điều kiện tham dự Vòng 2 (phỏng vấn) kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2020Thông báo thí sinh tham dự Vòng 2 (phỏng vấn) kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2020V/v nộp hồ sơ tiếp nhận không qua thi tuyển đối với các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức năm 2020TB số 374/TB-UBND V/v tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục & Đào tạo năm 2020KH số 373/KH-UBND Kế hoạch Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dực & Đào tạo năm 2020Thông báo thời gian và đơn vị trúng tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2019Thông báo kết quả trúng tuyển VCSN GD&ĐT năm 2019Quyết định về việc phê duyệt kết quả kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp GD&ĐT năm 2019Thông báo kết quả tuyển xét tuyển VCSN GD&ĐT năm 2019Triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 (phỏng vấn) kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2019MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GD NĂM 2019VĂN BẢN PHỤC VỤ LẤY Ý KIẾN CỬ TRI VỀ SẮP XẾP ĐVHC CẤP XÃThông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2019
ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
VĂN BẢN MỚI
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Nâng mức cho vay – NHCSXH cùng bà con “vùng lúa” Lệ Thủy tăng năng suất theo hướng sản xuất công nghiệp 

             Kể từ ngày 1-3, NHCSXH nâng mức cho vay tối đa đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo từ 50 triệu đồng/hộ lên 100 triệu đồng/hộ vay không phải bảo đảm tiền vay. Đồng thời, nâng thời hạn cho vay tối đa lên 120 tháng phù hợp với quá trình sinh trưởng và phát triển của các đối tượng đầu tư dài hạn. Quyết định này đang được bà con hồ hởi đón nhận, đồng thời, mở ra kỳ vọng tạo nên hiệu ứng tích cực góp phần làm thay đổi diện mạo kinh tế - xã hội vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Đây là một trong những giải pháp để cùng với các loại hình tổ chức tín dụng khác của ngành Ngân hàng góp phần đẩy lùi tín dụng phi chính thức.

              Xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy là xã thuần nông, sản xuất nông nghiệp chủ yếu là cây lúa nước. Ngay từ khi triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Phong Thủy đã thực hiện tốt chủ trương quy hoạch đồng ruộng, dồn điền đổi thửa, xây dựng đường nội đồng, đường liên thôn, kiên cố hóa kênh mương. Việc đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển nông nghiệp đã góp phần đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp, tăng thu nhập cho người dân. Một thửa ruộng rộng gần 1 ha, đường ra đồng ruộng được bê tông hóa kiên cố, rất thuận tiện cho việc cày cấy bằng máy.

Từ khi được vay nâng mức, nhiều hộ nghèo và các đối tượng chính sách đã có thêm nguồn vốn để đầu tư mua xe ô tô tải, máy cày, máy gặt lúa… để phục vụ sản xuất nông nghiệp tại xã, đặc biệt là cây lúa nước. Bà Trần Thị Thanh, ở xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy cho biết, mỗi năm gia đình bà sản xuất 2 vụ lúa với tổng diện tích hơn 6 sào ruộng. Bà Thanh nói:“trước đây ra ruộng cực lắm, giờ đây cái gì cũng dùng máy móc cả đỡ nhiều công sức mà cho hiệu quả cao hơn hẳn”.

            Ngay khi có chủ trương cho vay nâng mức, có nguồn vốn chuyển về xã, thôn gia đình ông Ngô Sỹ Tiền và bà Võ Thị Hào ở đội 8 thôn Đại Phong, đã đăng ký tại tổ TK&VV và được bình xét cho vay số tiền 100 triệu đồng chương trình hộ mới thoát nghèo. Cùng với một ít vốn tích lũy được, ông mua 01 máy gặt lúa, đúng vào thời điểm mùa gặt hiện nay gia đình ông được bà con trong xã gọi gặt thuê liên tục không có thời gian nghỉ ngơi, không những thế gia đình ông còn được các xã lân cận trong huyện và ngoài huyện gọi gặt thuê vì máy gặt thế hệ mới của gia đình ông không làm hao hụt lúa khi gặt.

          Nói về chính sách mới của NHCSXH về việc nâng mức cho vay và thời hạn cho vay tối đa đối với hộ nghèo, ông Tiền cho biết: Chúng tôi biết ơn và trân trọng những đồng vốn của NHCSXH, tuy không lớn nhưng được xem như “cần câu” giúp ông và những người dân nghèo vươn lên trong cuộc sống và đóng góp nhiều hơn nữa cho xã hội. Với chính sách mới sẽ tạo thêm động lực, cơ hội để người dân tiếp cận và phát huy tốt hơn nguồn vốn vay.

          NHCSXH huyện Lệ Thủy luôn đồng hành với các cấp, các ngành, thực hiện lồng ghép nguồn vốn ưu đãi với việc đưa khoa học kỹ thuật vào đồng ruộng giúp người nghèo và các đối tượng chính sách chuyển đổi diện tích trồng lúa kém năng suất sang trồng lúa cao sản và chăn nuôi các cây, con đặc sản.

          Ông Nguyễn Xuân Hào - Phó Giám đốc NHCSXH huyện Lệ Thủy cho biết: Trong năm 2018, NHCSXH đã tập trung ưu tiên cho vay giảm nghèo, cho vay phát triển kinh tế tại các vùng nghèo, ưu tiên cho vay tại những xã, những thôn bản có đề án về đích Nông thôn mới, đồng thời tăng nhanh nguồn vốn hỗ trợ cho hộ nghèo vay vốn sản xuất, cho vay sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn với số vốn đầu tư trên 67 tỷ đồng phục vụ 2.553 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, thoát nghèo và gia đình chính sách được vay vốn…, từ đầu năm 2019 đến nay đã đầu tư số vốn trên 00 tỷ với 000 lượt vay vốn. Nhờ vốn vay ưu đãi của Nhà nước nên nhiều hộ gia đình nghèo đã có mô hình làm ăn hiệu quả, có thu nhập ổn định, từng bước thoát nghèo và vươn lên làm giàu.

          Theo ông Nguyễn Xuân Hào, việc nâng mức cho vay tối đa đối với chương trình hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo của NHCSXH nhằm tăng khả năng tiếp cận vốn của người dân tại mọi vùng miền trong toàn quốc là một trong những giải pháp để cùng với các loại hình tổ chức tín dụng khác của ngành Ngân hàng, góp phần đẩy lùi tín dụng phi chính thức.

Ông Nguyễn Xuân Hào – Triển khai việc nâng mức cho vay

Nông dân Lệ Thủy trên chiếc máy gặt lúa mới

Tân Nguyễn - NHCSXH huyện Lệ Thủy

[Trở về]